Visar alla blogginlägg från: januari 2016

Stockholms stad vinner pris för digitaliseringsarbete

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stad vann på torsdagskvällen priset ”Innovative city of the year” för digitaliseringsarbetet i Stockholms stad på Mobilgalan. Priset har delats ut i Sverige sedan 2001 och bakom det står Mobilbusiness och Mobile Institute i samarbete med tidningen Mobil. De andra nominerade städerna var Göteborg, Helsingborg och Linköping som gör ett imponerande arbete med sin digitalisering. Läs mer om Mobilgalan på www.mobilgalan.se.

 
Stort grattis till alla medarbetare i Stockholms stad som driver digitaliseringen framåt!

/Ann Hellenius
It-direktör
Stockholms stad

Kategori: Okategoriserade


Stockholms stad nominerad till ”Most innovative city”

Postad av: SmartSthlm,

Idag blev det klart att Stockholms stad är med på mobilgalans kortlista över ”Most innovative city”! Det är både hedrande och roliga nyheter för oss i Stockholms stad.

Stockholms stad har tagit sig vidare och är nu en av fyra städer som är med i slutomgången. Vinnaren utses den 28 januari, så här skriver Mobilgalans jury efter att ha intervjuat de nominerade:

Ann Hellenius is the newly appointed CIO at the Stockholm City, shortlisted as Most Innovative City. Ann is one of the fiercest proponents for a dialogue with the startup scene and an advocate of open data. ”The city can’t come up with useful services at an acceptable rate or experience quality. This is why we have to facilitate for developers and service providers and give them all the tools they need in terms av data and API’s. We also involve the citizens in an ongoing dialogue about value creation that creates actual changes in user behaviour. We’re talking about solving of real user needs and actual challenges in our everyday lives. There’s a democracy aspect with this approach, we want to create a better urban life together with the citizens, rather than for them”, states Hellenius.

http://mobilgalan.se/

Kategori: Okategoriserade


Den smarta staden organiserar sig

Postad av: SmartSthlm,

Den här bloggen handlar om arbetet med att göra Stockholms stad smartare och mer uppkopplad. Här kommer du att kunna läsa om arbetet med digital förnyelse och utveckling och om alla de insatser som görs för att nå visionen Stockholm världens smartaste stad till år 2040.

Vi inleder 2016 med att organisera vårt arbete på ett nytt sätt och vi startar nya spännande projekt.

Trycket på att offentliga tjänster ska erbjudas digitalt ökar konstant. Samtidigt får allt fler ökad kunskap om it och därmed ökade förväntningar på vad it ska bidra med och användas till. För oss som arbetar med digitalisering handlar det inte längre om att genomföra olika it-lösningar utan mer om att identifiera behov, se möjligheter och utveckling för hur verksamheter kan bli bättre på att ge service, i vårt fall till medborgare, företagare och de som besöker Stockholm.

Stockholm ligger långt fram när det gäller it-utveckling och digitalisering, såväl inom det offentliga som i näringslivet. Stockholms stad har under ett flertal år gjort ambitiösa satsningar för att digitalisera verksamhet och tjänsteutbud. I ett nästa steg är det nu dags att genomföra satsningar inom områdena sakernas internet, big data och öppna data.

Fokus i vårt arbete kommer därför att ligga på det som handlar om digital utveckling och förnyelse. Det är en utveckling som kommer att kräva nya kompetenser, och arbetssätt som kombinerar traditionella metoder med mer snabbfotade för snabb utveckling, nytänkande och innovation. Den kräver också en förmåga att se hur digitalisering kan leda till verksamhetsutveckling som i sin tur skapar samhällsnytta.

Klicka här för att se en video om förändringen.

/Ann HelleniusIt-direktör
Stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling
Stockholms stad

Kategori: Okategoriserade