Visar alla blogginlägg från: februari 2016

Inspiration från runt om i världen

Postad av: SmartSthlm,

- Varje dag flyttar det in ungefär en busslast med människor till Stockholms stad. Det ställer krav på att vi tänker innovativt och använder ny teknik för att underlätta vardagen för de som bor och verkar här, säger Ann Hellenius, som talade om digitalisering och smarta städer på onsdagen.


Arbetet med att göra Stockholms stad smartare och mer uppkopplad handlar om att förbättra livskvaliteten för medborgarna med fortsatt hög nivå av demokratisering och innovation. Det var också temat för Volvo ITs inspirationsseminarium.

Ann Hellenius öppnade seminariet med att tala om visionen för Stockholms stad som världens smartaste stad följt en global utblick och inspirerande exempel från Sara Öhrvall, internationell föreläsare, digital rådgivare och analytiker. Sara berättade bland annat om vad en smart stad kan innebära i olika delar av världen – och att man måste våga prioritera innovation.

- Det märks att intresset för smarta städer är stort, både i Sverige och internationellt. Jag hoppas att deltagarna idag blev lika inspirerad som jag av att lyssna på Sara Öhrvalls fängslande och intressanta perspektiv på det digitaliserade samhället, säger Ann Hellenius.

 

Kategori: Utbildningsförvaltningen Stockholm stad


Klart med digital testbädd i Kista

Postad av: SmartSthlm,

Det blir en testbädd och samverkansarena för digital utveckling i Kista. Det står klart efter att flera aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut och universitet gemensamt ställt sig bakom satsningen och nu undertecknat samverkansavtal. Arenan går under namnet Urban ICT Arena och startas upp 2016.

Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansarena i Kista där digitaliseringens möjligheter kan utvecklas, testas och visas upp i en urban miljö. Inom Urban ICT Arena kommer akademi, näringsliv och offentlig sektor att kunna utveckla nya digitala möjligheter och lösningar för framtidens samhälle och näringsliv.
Initiativtagare är Stiftelsen Electrum i samverkan med Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholm, Ericsson AB, IBM Svenska AB, KTH, Stockholms universitet och Swedish ICT.
– Urban ICT Arena ska visa upp befintliga projekt och forskning men också utveckla och pröva nytt. Det är den omfattande helheten som gör arenan unik. Det kommer att finnas flera olika typer av IT-infrastruktur, möjlighet till gemensam horisontell utveckling, öppenhet, låg tröskel/hög tillgänglighet samt tillgång till olika typer av exponeringsytor. Samtidigt finns tillgång till parter från näringslivet, akademin och offentlig sektor. Det säger Ulf Wahlberg från Ericsson som är ordförande i Stiftelsen Electrums styrelse.
– Urban ICT Arena är både en viktig komponent i ett dynamiskt näringsliv och ett av verktygen som behövs i arbetet med att göra Stockholm till världens smartaste stad, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad och vice ordförande i Stiftelsen Electrum.

Fakta
Urban ICT Arena består av flera delar; IT-infrastruktur med olika typer av nätverk, projekten som bedrivs inom ramen för arenan, en mötesplats för formella och informella möten, en projektdatabas och flera olika skyltfönster att visa upp resultat och utmaningar i för de som bor, arbetar och besöker Kista.
Stiftelsen Electrum har uppdragit åt dotterbolaget Kista Science City AB att genomföra Urban ICT Arena. Programchef är Petra Dalunde.
Det övergripande syftet med Urban ICT Arena är att framtidssäkra Sverige genom att de projekt som bedrivs på olika sätt ska bidra till att utveckla framtidens hållbara städer, stärka innovationskraften i regionen och säkra framtidens arbetstillfällen.

Tidplan

  • I februari/mars lanseras arenan och ett antal pilotprojekt går igång.
  • I mars/april börjar Stokab anlägga ny fiberbasinfrastruktur längs Kistagången och koppla upp bland annat lyktstolpar, busskurer och byggnader med fiber.
  • Till sommaren invigs svartfibern och delar av anslutande trådlös teknik.

 

 

 

Kategori: Okategoriserade


Staden hjälper till att återanvända gamla mobiler och surfplattor

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stad arbetar kontinuerligt för att uppnå en hållbar miljö. Nu har staden gjort det möjligt att återanvända gamla mobiltelefoner och surfplattor.

Stockholms stad har tilldelat tjänsteföretaget 3Step IT kontraktet i upphandlingen av säker och miljövänlig hantering av gamla mobiler och surfplattor. Leverantörens uppdrag handlar om att hantera enheterna på ett bra sätt utifrån både ett informationssäkerhetsperspektiv och ett miljöperspektiv. Det innebär att all information som finns på enheterna raderas permanent. Enheterna säljs sedan vidare för återanvändning. Om de inte är i användbart skick skrotas de och materialet återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt.

– Vi ser nu till att på ett säkert och miljövänligt sätt omhänderta de mobiler och surfplattor som efter hand blivit gamla och omoderna eller av andra skäl inte längre kan användas i stadens verksamhet, säger Ann Hellenius, it-direktör.

Både på ett globalt och på ett nationellt plan skrotas i dag stora mängder it-produkter i onödan. Genom att öka återanvändningen av it-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av it-produkter förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Att återanvända it-utrustning innebär kort sagt ett bättre utnyttjande av jordens resurser samt minskar utsläppen av växthusgaser.

Staden har i dag cirka 45 000 mobiler och surfplattor i verksamheten. Genom att återanvända en majoritet av dessa kan staden minska utsläpp av koldioxid kraftigt. Ur ett miljövänligt perspektiv är det bättre om den utrustning som staden inte längre har användning för kan återanvändas av andra.//

Kategori: Okategoriserade


Sömlöst lärande med it på Kista grundskola

Postad av: SmartSthlm,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det forskningsbaserade utvecklingsarbetet Flit (förändring och lärande med it) har gett resultat i Kista grundskola. Skolans meritvärde har ökat och lärarna tar till sig ny teknik genom kollegialt lärande.


Roger Terner är förstelärare i SO dessutom stöttar han utvecklingen av det digitala lärandet på skolan. Han berättar att alla skolans elever har en egen surfplatta.

– Vi har övergett pc:n till förmån för surfplattor. Den är liten och lätt och eleverna kan ta dem med sig hem. De är också snabba på att lära sig att hantera den, säger han och konstaterar att eleverna gör bättre presentationer i dag än för tio år sedan.

Tidningen LÄRA får vara med på en lektion i klass 7b där eleverna håller föredrag för varandra om olika fredspristagare med hjälp av sina surfplattor. Surfplattan kopplas till klassrummets projektor och de korta föredragen förstärks med filmsnuttar, bilder, kartor och texter om viktiga hållpunkter i de olika fredspristagarnas liv.

En annan styrka är att surfplattan inte uppfattas som en ”teknikgrej” på samma sätt som pc:n, menar Roger Termer.

– Tidigare kunde det vara killarna som flockades kring datorn, men i dag ser jag ingen stor skillnad i hur eleverna använder surfplattan som verktyg. Det har blivit mer jämställt.

Satsningen på det digitala lärandet kommer att fortsätta även om just Flit-projektet är avslutat, understryker skolans rektor Per Wadman.

– Det handlar om att åstadkomma ett lärande som är oberoende av tid och rum där elever arbetar vidare med uppgifter och alltid kan se vad de förväntas göra och få feedback. Vi kallar det för det sömlösa lärandet.

Kategorier: Pedagog Stockholm, Tidningen LÄRA, Utbildningsförvaltningen Stockholm stad


Genuint glad och stolt!

Postad av: SmartSthlm,

Genuint glad, stolt och lite omtumlad över att ha vunnit priset ”Influencer of the year”, på StrategiTorget Kommuner.  Det är så roligt att jobba med medarbetare som inspirerar och för utvecklingen framåt!

Inom staden finns det så många kloka personer och genom att dela kunskap, energi och nytänkande skapar vi framdrift inom digitaliseringsarbetet. Det är väldigt inspirerande för mig att vara en del av detta och jag är ödmjukt tacksam för den fina utmärkelsen.

Särskilt glad är jag över att det var kolleger från hela landet som röstade efter att ha hört mig berätta vårt arbete med att digitalisera service och tjänster i Stockholms stad. Vi hade igår många tillfällen till samtal och dialog om vikten av att åstadkomma en digitalisering som gör nytta för de som lever, verkar och vistas i våra kommuner. Jag hoppas att det här är ett samtal som kommer att fortsätta lång tid framöver och där vi tillsammans kan hitta sätt att samarbeta för att förbättra kvaliteten i äldreomsorg, skola, stadsbyggnad och mycket annat som en kommun tillhandahåller.

Priset förra veckan som Stockholm stad fick på mobilgalan, ”Innovative city of the Year” och priset i går ”Influencer of the Year” visar att det arbete vi har påbörjat uppmärksammas och gillas av många. Det är fantastiskt kul!

Vi är bara i början av ett långsiktigt arbete med att utveckla den smarta staden. Med gårdagen i bagaget känns det som en mycket stimulerande uppgift.

/Ann Hellenius

 

 

Kategori: OkategoriseradeStockholm satsar på innovation och digitalisering

Postad av: SmartSthlm,

Ikväll börjar StrategiTorget Kommuner sin årliga konferens – en konferens där kolleger från hela landet samlas för att diskutera aktuella och viktiga samhällsutmaningar. Innovation och digitalisering är ett av årets teman. Jag har förmånen att få berätta om vårt arbete med digitalisering i Stockholms stad. Jag är också glad och mycket hedrad över att ha blivit nominerad till ”Influencer of the Year”. Det är viktigt att vi inspirerar varandra, delar kunskap och gemensamt för digitaliseringsarbetet framåt. Att bli nominerad ger mig positiv energi som jag ser fram emot att föra vidare i arbetet med att digitalisera Stockholm.

Några av de saker jag tänker ta upp i mitt anförande handlar om att vi nu gör en rad satsningar på digital utveckling. En av de största satsningarna handlar om att genomföra ett digitalt lyft för skolan. Vi gör också en stor satsning på äldreomsorgen i projektet Stockholm Digital Care och vi bygger klimatsmart i Slakthusområdet inom ramen för projektet GrowSmarter.

Vi har ett 60-tal e-tjänster och fler som är under utveckling. Några av nyaste e-tjänsterna är Frånvaro-appen, där föräldrar enkelt kan anmäla barnets frånvaro vid sjukdom. En ny app för smarta mobiltelefoner gör det lättare för lärarna att kommunicera med elevernas föräldrar på fler språk än svenska. En e-tjänst som på kort tid har blivit mycket populär är Tyck till-appen. Här kan du som medborgare felanmäla sådant du ser i stadsmiljön. Det kan t ex gälla en överfull papperskorg som behöver tömmas, en trasig gatlykta, klotter eller trädgren som fallit ner över vägen.

Samtidigt med att allt detta görs förändrar vi sättet vi arbetar på till att bli en organisation som har fokus på digital utveckling i nära dialog med förvaltningar och bolag i staden.

Nästa steg handlar om hur vi ska arbeta för att göra staden smart och uppkopplad. Vi har en rad spännande projekt framför oss som är en del i vårt digitaliseringsarbete. Det är satsningar som syftar till att göra staden smartare och stimulerar till innovation och som bjuder in stockholmarna att delta i framtida satsningar. Vi arbetar nu med en strategi för en smart och uppkopplad stad och genomför ett omfattande arbete med att ta fram ett nytt digitaliseringsprogram för stadens verksamheter. Därtill påbörjar vi under året ett stort arbete med att modernisera våra sociala system och vi genomför upphandlingar av nästa generation it-service till samtliga 50 förvaltningar och bolag.

För att vi ska lyckas med digitaliseringsarbetet är det viktigt att bygga den smarta staden tillsammans med stockholmarna. Ett led i detta är att vi under 2016 kommer att bjuda in till hackathons med olika teman för att lösa viktiga samhällsutmaningar.

Vi har en omfattande och mycket spännande resa framför oss. Om detta, och en hel del annat, kommer jag att berätta om på StrategiTorget kommuners konferens.

/Ann Hellenius

Kategori: Okategoriserade