Staden hjälper till att återanvända gamla mobiler och surfplattor

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stad arbetar kontinuerligt för att uppnå en hållbar miljö. Nu har staden gjort det möjligt att återanvända gamla mobiltelefoner och surfplattor.

Stockholms stad har tilldelat tjänsteföretaget 3Step IT kontraktet i upphandlingen av säker och miljövänlig hantering av gamla mobiler och surfplattor. Leverantörens uppdrag handlar om att hantera enheterna på ett bra sätt utifrån både ett informationssäkerhetsperspektiv och ett miljöperspektiv. Det innebär att all information som finns på enheterna raderas permanent. Enheterna säljs sedan vidare för återanvändning. Om de inte är i användbart skick skrotas de och materialet återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt.

– Vi ser nu till att på ett säkert och miljövänligt sätt omhänderta de mobiler och surfplattor som efter hand blivit gamla och omoderna eller av andra skäl inte längre kan användas i stadens verksamhet, säger Ann Hellenius, it-direktör.

Både på ett globalt och på ett nationellt plan skrotas i dag stora mängder it-produkter i onödan. Genom att öka återanvändningen av it-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av it-produkter förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Att återanvända it-utrustning innebär kort sagt ett bättre utnyttjande av jordens resurser samt minskar utsläppen av växthusgaser.

Staden har i dag cirka 45 000 mobiler och surfplattor i verksamheten. Genom att återanvända en majoritet av dessa kan staden minska utsläpp av koldioxid kraftigt. Ur ett miljövänligt perspektiv är det bättre om den utrustning som staden inte längre har användning för kan återanvändas av andra.//

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments