Visar alla blogginlägg från: mars 2016

Ann Hellenius i Karriärpodden

Postad av: SmartSthlm,

För många är påskledigheten över, även om några fortsätter med påsklov även denna vecka. Inom projektet för Smart Stockholm börjar vi med att lyssna på Karriärpodden där Eva Ekendahl intervjuar Stockholms Stads CIO Ann Hellenius och gör en djupdykning i begreppet digitalisering.

Lyssna via webben eller Android: http://bit.ly/1Rnnyul
Lyssna via iPhone: http://apple.co/1Urix6i

Kategori: Okategoriserade


Den smarta staden bygger vi tillsammans

Postad av: SmartSthlm,

Det är stockholmarnas behov, intressen och möjligheter som ska vägleda utvecklingen mot den smartare staden. Dialogen med stockholmarna för att kartlägga behov och önskemål är därför central i utvecklingen.

Som ett av stegen för att förstå hur kan Stockholm kan bli smartare bjöd vi in ett 20-tal stockholmare, i alla åldrar och från olika delar av staden, till Stadshuset. CIO Ann Hellenius och CTO Stefan träffade gruppen för att tillsammans diskutera behov och nya lösningar.

De deltagande diskuterade i grupper vilka  möjliga lösningar de vill se i den än smartare staden.

CIO Ann Hellenius pratar med ett gäng unga stockholmare om hur staden kan bli smartare. I den yngsta gruppen handlade lösningarna mycket om skola och hur läsplattor och smartphones kan användas mer i undervisning samt även för att ge påminnelser om läxor. Ett önskemål var att använda Minecraft mer i matteundervisningen.

CTO Stefan Carlson diskuterar idéer med en av grupperna. Det handlade om allt ifrån digitala lösningar för att engagera sig mot segregationen till lyktstolpar med laddningsmöjligheter.

Ett spännande och givande möte som gav många bra förslag och idéer till strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

Kategori: Okategoriserade


Stockholm – världens smartaste stad 2040

Postad av: SmartSthlm,

”För ett år sedan pratade man inte om Internet of Things inom Stockholms stad. Nu har man lovat att Stockholm ska bli världens smartaste stad till 2040,” skriver Executives’ Global Network Sverige.

- Vi tror på riktigt att vi kan lyckas gå om Dubai, Singapore, New York och andra ledande städer, berättar Stefan Carlson, CTO på Stockholms stad.

Läs mer här.

Kategori: Okategoriserade


Vad är en smart stad för dig?

Postad av: SmartSthlm,

Den smarta staden bygger vi inte för stockholmarna utan tillsammans med er. Därför är det extra viktigt att höra vad ni tycker och tänker. Ett exempel på hur det kan gå till är att CIO Ann Hellenius och CTO Stefan Carlson idag gick ut och frågade stockholmare på stan om deras syn på ett än smartare Stockholm.

Ann Hellenius intervjuar ett gäng unga tjejer som berättade om hur skolarbetet kan bli smartare.

Stefan Carlson intervjuar stockholmare om hur staden kan bli smartare med hjälp av digital teknik.

Ett annat exempel är genom den korta enkäten som du kan svara på här.

Kategori: Okategoriserade


Digital satsning för ett smartare Stockholm

Postad av: SmartSthlm,

Telia lyfter fram inspirerande digitala pionjärer under Connect2Business 2016 som går av stapeln den 11 april. Stockholms stads CIO Ann Hellenius är en av dessa. Hon kommer under dagen att berätta om förutsättningarna, initiativen och de långsiktiga ambitionerna med att göra staden smartare, mer hållbar och lättare att leva i, allt möjliggjort med digital teknik.

Uppladdningen inför konferensen börjar redan nu. I en artikel diskuterar Ann digitaliseringens påverkan på hur en modern stad kan fungera och vad begreppet smart innebär.

Läs mer här.

Kategori: Okategoriserade


Ann Hellenius sätter avtryck i IT-Sverige

Postad av: SmartSthlm,

Offentliga Affärer skriver om hur Ann Hellenius vill driva en verksamhetsnära IT-utveckling och visa på möjligheterna med digitalisering.

Vilka prioriteringar har Stockholms stad på IT-området just nu?

– Under året arbetar vi med en strategi för en smart och uppkopplad stad med ambitionen att Stockholm ska bli världens smartaste stad! Vi lägger stort fokus på en rad satsningar i skolan för att åstadkomma ett digitalt lyft och vi upphandlar nästa generation IT-service till medarbetare i staden. Vi lägger också vikt vid fortsatt utveckling av e-förvaltning, dvs våra egna verksamheters arbete med att fortsätta utveckla e-tjänster av olika slag för att möta våra medborgares behov, säger Ann i artikeln.

Läs mer här.

Kategori: Okategoriserade


KIT skriver om fritt wi-fi i Stockholm

Postad av: SmartSthlm,

Tillgång till uppkoppling blir en demokratifråga. KIT skriver om fritt WiFi i Stockholm och att detta står med i budgeten för 2016.

– Det hänger ihop med att tillgång till internet är en allt viktigare del av samhället och medborgardialogen, säger Stefan Carlson, CTO och enhetschef på avdelningen för Digital utveckling på Stockholms stads stadsledningskontor.

Läs mer här.

Kategori: Okategoriserade


Visionen för e-hälsoarbetet: Bäst i världen 2025

Postad av: SmartSthlm,

Regeringen och SKL har enats om en vision för att bättre ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd. Det stod klart i slutet av förra veckan. Stockholms stad deltar i arbetet som är en viktig del i att utveckla den smarta staden.

Visionen utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara på enskildas resurser. Det är ett arbete Stockholms stad deltar i och en viktig del i att utveckla den smarta staden.

– Digitalisering är en förutsättning för att vi i kommuner, landsting och regioner ska kunna förändra våra arbetssätt och klara av att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet även framöver. Med digitala verktyg kan vi flytta vård, stöd och omsorg närmare invånarna och ge människor ökad självständighet och delaktighet. Det är också bra att visionen omfattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst, det ger oss möjlighet att gemensamt tillgodose den enskilda människans behov, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL.

Läs mer här.

Kategori: Okategoriserade


Vi vill höra från just dig

Postad av: SmartSthlm,

Vi arbetar just nu med att ta fram strategin och den inledande handlingsplanen för Stockholm som en smart och uppkopplad stad. Men det är ett arbete vi måste göra tillsammans. För att samla in synpunkter har vi arrangerat fokusgrupper med medborgare och ett femtontal arbetsmöten med omkring 200 medarbetare i staden. Vi har bland annat kartlagt utmaningar och diskuterat smarta projekt som redan finns, men också sådana som är på gång.

Nu vill vi höra från många fler. Vi vill ha synpunkter både från stadens 40 000 anställda och naturligtvis från alla stockholmare.

Har du en idé eller ett förslag på en tjänst, service eller annat projekt som kan bidra till att göra Stockholm till världens smartaste stad?

Gör din röst hörd genom att svara på enkäten här.

/Ann Hellenius

Kategori: Okategoriserade


Olikhet berikar

Postad av: SmartSthlm,

Det är i mötet med människor vi utvecklas och inspireras. Idag fick jag möjligheten att för nätverket Women IT Professionals berätta om min egen jobbresa och dela med mig av de erfarenheter jag har som chef och ledare. Dels från konsultvärlden, men också från de olika chefspositioner jag haft inom Stockholms stad.

Jag anser egentligen att det är förmätet att ge råd kopplat till ledarskap, då det i grunden handlar om att bottna i sig själv och ha en god självkännedom. Min erfarenhet är att olika ledarskapsstilar fungerar alldeles utmärkt, det gäller att hitta sin egen väg och vara trygg i den. Det är spännande att ha dialog kring vad som kännetecknar ett gott ledarskap och jag delar gärna med mig kring mina erfarenheter och tankar kring det. För mig handlar ledarskapet om att vara tydlig, få organisationer/grupper att åstadkomma resultat och att sträva efter konstant utveckling, men också om att inspirera, kommunicera och bygga team där var och en förstår vad som driver individer och verksamheter framåt. Att gemensamt sätta höga mål och kommunicera det får både dig och din omgivning att prestera det allra bästa.

Mitt bästa råd är att:

 1. Man måste själv ha bottnat i varför man går till jobbet, sedan kan varje individ ha olika drivkrafter och svar på varför – men man måste ha tänkt igenom i det för att kunna använda både din hjärna och hjärta koppla till det som ska åstadkommas- det kommer få dig och din omgivning att prestera ditt yttersta.
 2. Alltid fokus på resultat, inte aktiviteter och resultaten ska synas.
 3. Förstå vad som driver människor omkring dig, förstår du deras drivkrafter kommer du kunna få var och en att prestera sitt bästa. Det handlar om att lyssna men inte endast det, utan att på allvar skapa förståelse för olika behov och drivkrafter
 4. Premiera genomförandekraft, vid rekrytering och hos medarbetare.
 5. Tydlighet, arbeta bort osäkerhet.
 6. Lära sig av sina misstag, systematisera det. Med goda intentioner och genuin önskan om att göra bättre går de allra flesta situationer att rädda upp. Backa tillbaka, be om ursäkt, bekräfta, rikta sedan energin framåt. Skapa en kultur där det är ok att göra fel, se det som en del av en utvecklingsprocess.
 7. Var taktisk kring när du överlevererar och när det är ”good enough”. Arbeta dig bort från ”bekvämlighetszoner”.
 8. Gör dig relevant i flera samanhang.
 9. Arbeta bort tidstjuvar – Tänk igenom vad som ger dig energi och vad som dränerar dig på energi.
 10. Konkretisera tidsperspektiv, många missförstånd sker på grund av olika tidsperspektiv i organisationer.
 11. Tillför glädje och energi i varje enskilt möte.
 12. Var rädd om ditt nätverk, du kommer att behöva det!
 13. Var rädd om dig själv – att ha en strategi för aktiv återhämtning är mycket bättre än att prata om balans (vilket i sig kan vara stressande :) )

Vi fick en intressant diskussion om vad som är ett gott ledarskap, men också om behovet av kvinnlig kompetens i it-branschen. It-branschen är fortfarande en mycket mansdominerad bransch, inte minst på chefsnivå.

Den snabba förändringstakten och tekniska utvecklingen kommer att kräva nya kompetenser och egenskaper hos oss – både som medarbetare och chefer. Vi behöver vara mer olika än lika om vi ska åstadkomma innovation och förnyelse.

 

/Ann Hellenius

It-direktör/CIO

Kategori: Okategoriserade