Visar alla blogginlägg från: mars 2016

Smartening up Stockholm

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stads arbete med digitalisering uppmärksammas globalt. Boston Consulting Group genom Centre for Public Impact intervjuar Stockholms stads it-direktör Ann Hellenius om Stockholms stads ambitioner att bli världens smartaste stad.

Läs mer här.

Kategori: Okategoriserade


Hjälp oss bli ännu smartare

Postad av: SmartSthlm,

Genom innovationer inom it och ny teknik ska Stockholm bli världens smartaste stad. Nu behöver vi din hjälp med att beskriva områden där staden kan bli än smartare.

Just nu pågår ett arbete i Stockholms stad med att ta fram en strategi för en smart och uppkopplad stad. Det är ett led i arbetet för att nå stadens vision om att Stockholm ska vara världens smartaste stad till år 2040.

En smart stad är en stad som med hjälp av innovationer och ny teknik kan utveckla service och tjänster som gör livet enklare och bättre för alla som lever, vistas och verkar här. Det är också en stad som utvecklar och erbjuder hållbara och klimatsmarta tjänster som möjliggörs genom uppkoppling och öppna data, integrerade plattformar, sensorer och annan teknik.

Världens smartaste stad når vi tillsammans, därför ber vi nu om din hjälp att beskriva områden där staden kan bli än smartare. Svaren på enkäten kommer vi använda i framtagandet av strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

Svara på enkäten här.

Kategori: Okategoriserade


Stockholm stad vidare i Guldtrappan 2016

Postad av: SmartSthlm,

Stockholm stad har gått igenom det första urvalet till utmärkelsen Guldtrappan, som varje år delas ut till skolhuvudmän ”som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande”. Utmärkelsen ges till de huvudmän som uppnått en viss kvalitetsnivå i skolutveckling med digitalt stöd.

Det är väldigt glädjande att Stockholm har gått igenom första urvalet och också att många huvudmän jobbar hårt för digitalisering i lärandet runt om i landet. Sju bedömningskriterier har legat till grund för beslutet, bl.a. vision, strategi och plan för digital skolutveckling, digitalt förändringsarbete samt pedagogiskt ledarskap.

Guldtrappan är ett initiativ av stiftelsen Datorn i Utbildningen, Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolledarförbundet, Skolchefsföreningen, Fronter, Gleerups, Liber, Modellen/Infomentor samt Netsmart, vilka samtliga medverkar med representanter i juryn. Andra utvalda huvudmän är: Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Simrishamns kommun, Sollentuna kommun, Sundsvalls kommun och Västerås stad. För mer information se Guldtrappans hemsida.

Utmärkelserna kommer att delas ut till vinnande huvudmän på konferensen Framtidens lärande den 11-12 oktober i år. Nästa steg i processen är att representanter för Guldtrappans jury besöker staden och genomför intervjuer och samtal med urval av personer från staden. Detta kommer ske nästa vecka torsdagen den 10 mars. Vi ser fram emot att träffa representanterna från Guldtrappan och berätta mer om allt vårt arbete som sker i Stockholm stad!

Charlotte Dingertz

Kategori: Okategoriserade