Visar alla blogginlägg från: april 2016

Succé för Stockholms stad med digitalt fokus på SETT 2016

Postad av: SmartSthlm,

Med publikrekord, makerbord och fokus på den digitala skolsatsningen blev Stockholms stads medverkan på SETT-mässan i veckan en succé.

Mellan tisdag och torsdag gick SETT-mässan 2016 av stapeln i Kista. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. I år firade SETT femårsjubileum, och Stockholms stad har varit med som arrangör sedan starten. Mässan är viktig ur rekryteringssynpunkt för lärare och skolledare och i år slog den besöksrekord.

I stadens monter F:42 fanns en green screen och ett så kallat makerbord på plats för att locka till dialog. Under dagarna hölls även 35 kortföreläsningar i montern. Stockholmslärare föreläste både där och i de stora konferenssalarna. Som på alla mässor ligger utmaningen i att få besökarna att stanna upp och komma in i montern.

Cecilia Göransson är samordnare på FoU-enheten och projektledare för SETT-mässan 2016 för Stockholms stad.

- Poängen är att göra något, inte bara att prata. Över aktiviteten kan man sedan inleda ett samtal. Det är väldigt många som har stannat till. Makerbordet och green screenen har lockat in folk i montern, sen när de väl är där kan man prata om annat, berättar hon.

Greppet verkar ha fungerat.

- Vår monter blev en supersuccé, den blev en snackis redan första dagen. SETT handlar inte om bara digitaliseringen utan om innovation, men eftersom mycket av det innovativa ligger inom teknik har vi i montern och i vår föreläsningssal lyft fram uttryck för olika delar av den digitala skolsatsningen i Stockholms stad, avslutar Cecilia.

Kategori: Okategoriserade


Världspremiär för ny fiberbaserad tv-produktionsteknik

Postad av: SmartSthlm,

Idag, under stiftelsen Electrums 30-årsfirande, kommer för första gången i världen en tv-produktion med NDI-teknik ske via stadsfibernät mellan två geografiskt skilda platser. NDI är en ny royaltyfree teknik som behöver gigabitkapacitet. Med den demokratiseras tv-produktion då den tekniskt och kostnadsmässigt är tillgänglig för alla.

Torsdagen den 28 maj 2016 kl 10.00-13.00 prövas NDI, en helt ny teknik för realtidsöverföring av HD-video över IP-nät. Det blir första gången i världen som ett test genomförs på det här sättet. I Kista Nods aula streamas ett jubileumsseminarium med tre kameror och powerpointintegration på vanligt sätt via RTMP (websändning).

Via 19 km fiberkabel tas produktionen genom NDI emot utan fördröjning i en studio i centrala Stockholm. Därifrån RTMP-streamas även en tillgänglig produktion genom att lägga på teckenspråkstolkning med chroma keyteknik. Teckenspråkstolkningen skickas i sin tur tillbaka genom NDI till Kista Nod och projiceras där på storbild.

De som genomför sändningen är WestreamU AB, Stokab, Kista Science City och Tolkcentralen Region Örebro län.

NDI-tekniken har bara funnits tillgänglig på den öppna marknaden i knappt två veckor. Tanken att genomföra testet föddes ungefär samtidigt.

Sändningarna kan ses via länkarna nedan.

Originalproduktion: http://video.stockholm.se/live/13325314

Teckenspråkstolkad: http://video.stockholm.se/live/13325331

Läs mer om tekniken och testet här.

Kategori: Okategoriserade


Stockholms stad årets Twitter-kommun

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stad har fått ännu en glädjande utmärkelse för arbetet med digitala kanaler.

Stockholms stad är årets Twitter-kommun. Det tycker kommunikationsbyrån Kreafon. Det är bland Sveriges 135 kommuner med aktivt stadsövergripande konto som Stockholms stads konto har utsetts till det bästa.

Motiveringen till utmärkelsen är: ”Med ett innehåll som uppenbarligen uppskattas och delas så har den här kommunen verkligen gjort Twitter till sin kanal. För överlägset mest antal följare gratulerar vi Stockholms stad!”

I dag har kontot @stockholmsstad cirka 42 500 följare. Näst flest följare har Malmö med cirka 8 500 följare. På kontot, som sköts av stadsledningskontorets kommunikationsenhet, sprider staden nyheter om verksamheter men svarar också på frågor om alltifrån cykling till simhallar och förskoleansökningar.

– En viktig anledning till att vårt Twitter-konto går bra är att vi får hjälp att svara på stockholmarnas frågor av alla andra förvaltningar och bolag, säger Malin Marcusson, kommunikatör på stadsledningskontoret.

Kategori: Okategoriserade


Invigning och förarlösa bussar

Postad av: SmartSthlm,

Den digitala testbädden Urban ICT Arena invigdes idag med det första spadtaget, eller i det här fallet den första fiberblåsningen, av finansborgarrådet Karin Wanngård.

Urban ICT Arena är ett unikt samarbete mellan staden, näringslivet och akademin för att skapa fler jobb och bidra till att göra Stockholm till världens smartaste stad.

Stokabs vd Staffan Ingvarsson berättade om den fiberbasinfrastruktur som kommer att etableras längs Kistagången. Ett femtontal accesspunkter så som lyktstolpar, busskurer och byggnader kommer kopplas upp med fiber med syftet att bland annat visa hur en stadsmiljö kan digitaliseras.

Kista Mobility Week fortsätter fram till på fredag där den som vill får provåka 5G-uppkopplade, förarlösa bussar.

Kategori: OkategoriseradeTraineebesök på avdelningen

Postad av: SmartSthlm,

Under onsdagen besökte tre traineer från Stockholms stads verksamheter avdelningen för digital utveckling. Detta som en del av introduktionen till stadsledningskontoret. Dagen innehöll både en genomgång av stadens it- och digitaliseringsarbete samt en källa för inspiration för alla inblandade.

- Både jag och mina kollegor tyckte det var jätteinspirerande att träffa de här unga medarbetarna som är så oerhört på. De har intressanta tankar och input om vad som är viktigt och vad som bromsar digitalisering och verksamhetsutveckling i staden, säger Stefan Schildt, biträdande it-direktör.

En av deltagarna var Corinne Sjöbäck som är trainee på Sisab sedan september 2015.

- Det jag tar med mig är vad Ann Hellenius sa om att vi alla i första hand måste inse att vi är begränsade i vår kunskap och att det är ett område vi måste jobba jättemycket med, berättar hon.

- För min del på Sisab var det extra spännande med allt kring smarta städer. Sisab bygger skolor och förskolor så för oss är allt det här med Internet of Things, smarta lampor och smarta papperskorgar, extra intressant. Det ska bli spännande att jobba vidare med det här och se hur vi kan utveckla det.

Kategori: Okategoriserade


Bandhagshemmet finalist i Guldlänken

Postad av: SmartSthlm,

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, premierar innovativ förnyelse inom alla delar av offentlig verksamhet, i år med särskilt fokus på mod i förändringsarbetet. Bidragen innehåller en spännande provkarta på olika former av innovation inom det offentliga Sverige. Nu har tre finalister utsetts och en av dem är Bandhagshemmet i Stockholms stad för sitt projekt  Smartare möten. Såhär skriver juryn i sin motivering:

”Bandhagshemmet, som drivs av Stockholms stad, är ett stödboende för män och kvinnor med beroendeproblematik och/eller psykiska funktionshinder. Genom ett samarbete med Funka, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och KTH har man undersökt möjligheterna att använda modern teknik för att åstadkomma förbättringar.

De boende kan ha ända upp till 200 olika möten med olika offentliga funktioner per år, och tyvärr upplevs många av mötena som meningslösa eller ineffektiva. Inställda och dåligt genomförda möten leder till onödigt mänskligt lidande och till ineffektiv verksamhet. Även i övrigt finns många hinder i de boendes vardag som Bandhagshemmet och deras partners kreativt arbetar för att undanröja med nya metoder och verktyg. 

Erfarenheterna utgör en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete inom Stockholms stads socialtjänst. Om man lyckas undanröja en del hinder som har med juridik och attityder att göra så blir digitala möten och annat som man arbetar med en stor vinst både för de boende, för socialtjänsten och för samhället.

Juryn ser ett stort mod hos de inblandade aktörerna när det gäller att ge sig på en utmanande och komplex problematik där man på mycket innovativa sätt använder olika digitala verktyg för att stödja dessa människor. Utvecklingen befinner sig fortfarande i ett relativt tidigt skede men de positiva effekterna är tydliga och juryn är övertygad om potentialen för fortsatt utveckling och spridning av lösningar som möter en stor samhällsutmaning.” 

Den 26 maj utses vinnaren på konferensen Offentliga Rummet, som i år genomförs i Malmö.

Kategori: Okategoriserade


Mobilitet ökar Stockholms produktivitet

Postad av: SmartSthlm,

Computer Weekly har publicerat en artikel om mobilitetens roll i Stockholms digitaliseringsarbete. De intervjuar Constantinos Amiridis, it-strateg på stadens avdelningen för digital utveckling.

”Vår mobila miljö är nu likvärdig med vår traditionella miljö för PC. Allt du kan göra på en dator kan du göra på mobilen”, berättar han.

Stadens mobila plattform MobileIron, finns på 55 000 enheter som underlättar jobbet för medarbetarna.

Ett exempel är stadens vatteninspektörer som börjat använda en intern iPad-app för rapporter istället för det traditionella pappersarbetet, vilket sparar nära 300 arbetstimmar per år.

Läs mer här.

Kategori: Okategoriserade


Världens största öppna fibernät

Postad av: SmartSthlm,

Med ett fibernät som motsvarar 30 varv runt jorden och då 99 procent av hushållen har tillgång till bredband är Stockholm redan en av världens mest uppkopplade städer. Det är en förutsättning för att göra staden än smartare och utvecklingen framåt pågår för fullt.

Stockholms stad har historiskt varit i framkant vad gäller utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det svenska teleundret har till största delen skapats i Stockholmsregionen sedan Ericsson grundades 1876. Idag är Stockholm, efter Silicon Valley, rankad som den stad i världen som ligger bakom flest så kallade unicorns (start up-bolag med en värdering på över en miljard) per kapita. Spotify, Skype och Mojang är bara några företag vars banbrytande verksamheter startat i Stockholm. Nästan en av fem stockholmare arbetar med något som är high-tech relaterat.

En av anledningarna till att Stockholms stad ligger långt framme i utvecklingen av både digital teknik och digitala tjänster är att det finns goda förutsättningar här för att bygga en modern teknisk infrastruktur.

Till exempel finns det idag ett flertal 4G operatörer i staden och ett heltäckande neutralt fiberoptiskt nät för snabb internetuppkoppling. Det ger regionens företag, entreprenörer och invånare tillgång till en stabil bredbandsinfrastruktur med hög hastighet.

Vidare har hela 99 procent av alla hushåll i staden tillgång till bredband och det nät som Stokab står bakom är världens största öppna fiberoptiska nät. Det motsvarar över 30 varv runt jorden med sina 1,25 miljoner fiberkilometer, 5 500 kabelkilometer, 600 korskopplingar och mer än 15 000 anslutningspunkter. Detta gör Stockholm till världens mest uppkopplade stad. Dessutom har Kista alltjämt en ledande roll inom den globala IKT-utvecklingen.

Ytterligare en faktor som bidrar till att Stockholm kan behålla sin position som världens mest uppkopplade är att staden kommer att testa den nya generationens mobiltelefonnät 5G redan år 2018 tack vare ett samarbete mellan TeliaSonera och Ericsson.

Läs mer om Stockholms utveckling för att bli en uppkopplad stad i Stokabs rapport som togs fram i samband med 20-årsjubileet 2014 här.

Vill du veta mer om Stockholms infrastrukturmässiga förutsättningar? Kom på seminarium på torsdag, mer information hittar du här.

Kategori: Okategoriserade


Kan Stockholm bli världens smartaste stad?

Postad av: SmartSthlm,

Stockholm har som mål att vara världens smartaste stad år 2040. Hur stor är chansen att staden når målet? Den internationella analytikern Benoît Felten har specialgranskat Stockholms infrastrukturmässiga förutsättningar i en nyligen publicerad studie – Stokab Helps Build a Smarter Stockholm.

Infrastrukturens kapacitet och hur den är organiserad påverkar en stads möjlighet att bli smart. Vid frukostseminariet presenterar Benoît Felten för första gången sina slutsatser. Dessa slutsatser diskuteras med Ann Hellenius, Stockholms stads IT-direktör, och Åsa Zetterberg, sektionschef, Center för eSamhället (CeSam) – Sveriges Kommuner och Landsting. Seminariets leds Johan Ödmark, VD Kista Science City.

Tid: Torsdag 21 april 2016, kl. 08.00-09.00. Frukost från kl. 07.30

Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, Stockholm

Anmäl dig här.

Kan du inte gå?

Lugn, seminariet är på engelska och livesänds på http://video.stockholm.se/live/13282720

Kategori: Okategoriserade