Stockholm stad med i SKL:s program för smartare välfärd

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stad är en av tio utvalda kommuner som ska delta i SKL:s (Sveriges Kommuner och landsting) förändringsprogram LEDA för smartare välfärd, inriktning skola och lärande. Syftet är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

Stockholms stad har valts ut för:

– Att bli utvald till LEDA ger oss möjligheter att fortsätta den digitala utvecklingen i våra skolor. Våra digitala projekt 1:1 2016 och verktyg för självskattning går in i förvaltning. LEDA ger oss chansen att vässa arbetssätt och fortsätta utveckla modeller och metoder för att effektivisera digitaliseringsarbetet och utveckla undervisningen. Vi ska också arbeta med lärprocesser och undervisningen för att säkerställa kompetensförsörjningen, säger Tony Mufic, utbildningsdirektör i Stockholms stad.

Det är SKL som i samarbete med Vinnova, initierat ett förändringsledningsprogram för att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Programmet ska identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling och vad som kan stå i vägen.

– Jag är stolt över stadens alla digitala satsningar. Det är glädjande att vi nu får en bra chans att reflektera över det arbete som gjorts, att analysera och hitta fler framgångsfaktorer. Tillsammans med andra kommuner i framkant kan vi utbyta erfarenheter, formalisera metoder och hitta nya vägar framåt. Vi har mycket att lära, men också en hel del kunskap att dela med oss av, säger it-direktör Ann Hellenius Stockholms Stad.

Här är samtliga kommuner som valts ut inom inriktning Skola och lärande: Botkyrka, Härryda, Lidingö, Linköping, Malmö, Nordmaling, Sollentuna, Stockholms stad, Uddevalla, Umeå, Uppsala.

Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik avser programmet att gynna vidare utveckling inom alla kommuner. Programmet kommer att knyta till sig den bästa expertisen från akademin, offentlig och privat sektor för att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet.

LEDA för smartare välfärd innehåller två inriktningar: Skola och lärande i en digital värld och Hälsa och omsorg i en digital värld. SKL har valt ut 10 kommuner inom varje inriktning och två kommuner som kommer att delta i båda. Dessa kommuner kommer att få stöd i att vässa sitt digitaliseringsarbete genom att ta del av varandras och andras framgångar och lärdomar.

FAKTA

Projektet 1:1 2016
I projektet 1:1, 2016 är målet att alla lärare och bibliotekarier ska höja sin kompetens för att kunna utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg.

Projektet verktyg för självskattning
Verktyget för självskattning skattar grund- och gymnasieskolor själva sin digitala kompetens inom olika områden. Verktyget föreslår utifrån resultatet konkreta åtgärder som blir grunden i en handlingsplan för att höja den digitala mognaden och förbättra användningen av IT i undervisningen.

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments