Stockholms verktyg för självskattning av it-kompetens i skolan lyfts i riksdagsrapport

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stads verktyg för självskattning av it-kompetens i skolan lyfts fram i en forskningsgenomgång om digitalisering i skolan som riksdagens utbildningsutskott låtit göra.

Stockholms stad var först i landet med ett verktyg där lärare och skolledare kan skatta sin egen eller skolans digitala mognad, skriver rapportförfattarna i utbildningsutskottets forskningsgenomgång om skolans digitalisering, där självskattningsverktyget beskrivs utförligt.

Självskattningsverktyget togs fram genom workshops och intervjuer med representanter från en mängd olika funktioner inom Stockholms skolor. Idag används verktyget bland stadens cirka 12 000 lärare inom grund- och gymnasieskolan som en del av det ordinarie kvalitetsarbetet. Samtliga gymnasieskolor har höjt sin digitala mognad sedan de börjat använda självskattningsverktyget. Störst är kunskapshöjningen när det gäller kunskapsdelning och användning av digitalt innehåll i undervisningen. Här ligger höjningen på i snitt runt 30 procent.

Även Stockholms stads sätt att arbeta med kvalitativ analys i skolan omnämns i utbildningsutskottets rapport.

Flera studier visar visserligen att användningen av läsplattor och bärbara datorer gett positiva effekter på undervisning och lärande, exempelvis i form av ökad motivation och ökat intresse för studier hos eleverna. Dock finns bara ett fåtal undersökningar där mätbara positiva effekter kunnat bevisas.  Och digitala verktyg i sig ger ingen förändring, det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man kan se de positiva resultaten, konstaterar rapportförfattarna efter forskningsgenomgången.

- Det är viktigt att reformer grundas på vedertagen kunskap och digitaliseringen i skolan är ett eftersatt och mycket angeläget område, säger utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (s).

Även Betty Malmberg (m), ordförande i utbildningsutskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering delar uppfattningen.

- Det här är värdefull kunskap för utskottets arbete med frågor som rör digitalisering i skolan, säger hon.

Läs hela forskningsrapporten här.

 

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments