Visar alla blogginlägg från: juni 2016

De bygger framtidens it-tjänster med Stockholms öppna data

Postad av: SmartSthlm,

Igår gick startskottet för Smart City Sprint Hack Open Stockholm Award, en tävling där över 100 it-utvecklare tävlar om att ta fram de smartaste nya it-tjänsterna byggda på det växande utbudet av öppen data från Stockholms stad.

Flertalet av de utvecklare som dyker upp när Stockholms stads cio Ann Hellenius kör igång tävlingen är unga förmågor från Stockholms startup-sektor. Men Ann Hellenius första tips till dem är ta sikte på de som är ännu yngre när de utvecklar framtidens digitala tjänster.

- Kom ihåg att två tredjedelar av dagens 2-åringar är redan internetanvändare. Vi kommer att behöva hitta på riktigt smarta lösningar för att klara att möta den här generationens krav på framtida digitala tjänster.

- Jag är jättenyfiken att se vilka lösningar som ni kommer fram till, säger Ann Hellenius.

Utvecklarna får även en utförlig genomgång av olika typer av öppen data som Stockholms stad idag tillhandahåller till tjänsteutvecklare på sajten open.stockholm.se.

I det växande utbudet av öppna data finns exempelvis trafikdatabaser med allt från trafikflöden till data om alla planterade träd i gatumiljön. I de öppna dataflödena finns också 3d-modeller av Stockholms stadsmiljöer och miljödatasimuleringar av hur staden påverkas vid extrema skyfall och mycket höga temperaturer.

Utvecklarna Marco Cavazzana, Carl-Johan Walleby och Simon Zettervall från it-företaget Jayway bestämde sig i sista sekunden för att vara med i utvecklartävlingen. Men de har redan en klar bild av vilken typ av tjänst de vill utveckla.

De tänker sig ett smart armband där i första steget stockholmsturister är målgruppen. Armbandet kan användas helt fristående eller tillsammans med en mobilapp. Armbandet kan laddas med pengar och sedan användas för enkla betalningar i exempelvis kollektivtrafiken, utan att turisterna behöver stå i köer eller sätta sig in i hur avgiftssystmet fungerar.

- Tanken är att du inte i varje läge ska behöva plocka fram mobilen så fort du ska göra något. Du ska kunna maximera din upplevelse av Stockholm och inte lägga tid på onödigt administrativt krångel, säger Simon Zettervall.

Med öppna data om exempelvis trafikflöden skulle turisterna också kunna få guidning till den vid tillfället snabbaste vägen till olika turistmål via den tillhörande mobilappen, menar de.

- Men en sådan här tjänst skickar data i båda riktningar. Staden kan också få tillgång till mer data om i vilka stråk turisterna rör sig och hur deras prioriteringar ser ut, säger Carl-Johan Walleby.

Vilken typ av öppen data är mest attraktiv för utvecklare att arbeta med?

- Realtidsdata, utan tvekan. Det är det som man helst vill ha tillgång till, svarar Marco Cavazzana direkt.

- Nästan alla tjänster som handlar om undvika trängsel och köer i exempelvis trafiken eller inom sjukvården förutsätter realtidsdata, säger Simon Zettervall.

Kategori: Okategoriserade


Stockholm satsar på framtiden och fler programmerare

Postad av: SmartSthlm,

Programmerare blivit det vanligaste yrket och efterfrågan på skickliga talanger inom detta område är stor. Denna snabba utveckling ställer helt nya krav på utbildningssystemet i sin helhet – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskolor och universitet. Stockholm vill hänga med i den utvecklingen och försvara sin position som en av världens smartaste städer. För att lyckas med det är tillgången till personer utbildade inom datavetenskap och digital produkt- och tjänsteutveckling avgörande. Staden har därför tillsatt en programmeringskommission som ska bidra till att fler skolbarn ska förstå programmering samt hur digitala produkter och tjänster fungerar.

Skolborgarrådet Olle Burell är ordförande i kommissionen och stadens utbildningsdirektör Tony Mufic liksom it-direktör Ann Hellenius är två av ledamöterna i kommissionen tillsammans med Maria Rankka, Karl Alfredsson, Cecilia Brinck, Emelie Dahlström, Fredrik von Essen, Fredrik Heintz, Lena Lindblad Petersen, Martin Lorentzon, Linda Mannila, Karin Nygårds, Johan Törnroth, Patrick Vestberg, Milena Vilcinskaite och Dag Wolters.

Programmeringskommissionen ska under en tvåårsperiod ta fram ett antal förslag och rekommendationer. Målet är att genom Stockholms stads skolor öka både den generella digitala kompetensen och den mer specifika kompetensen inom programmering, som gör att vi får ännu fler utbildade programmerare såväl som andra experter inom digital produkt- och tjänsteutveckling.

Läs mer här.

Kategori: Okategoriserade


”Stockholm – digitaliseringen av skolan en del av en större vision”

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stads CIO Ann Hellenius kommer som en av konferensens huvudtalare att teckna sitt perspektiv på tidens utmaningar och skolans digitalisering på Framtidens lärande den 11-12 oktober i höst. Inför detta har hon pratat med tidningen Datorn i Utbildningen om stadens digitalisering.

– Skolan är en viktig del av vår stad, en plats där innovation börjar. För att digitalisera skolan måste man jobba på alla nivåer. Det är lätt att inspirera men svårare att arbeta systematiskt, vilket krävs om vi ska lyckas.

Läs hela artikeln här.

Kategori: Okategoriserade


Vill du vara med?

Postad av: SmartSthlm,

Vill du också tycka till om hur Stockholm kan bli bättre för dig med hjälp av digital utveckling?

Nästa vecka fortsätter vi med fler fokusgrupper.

Diskussionsgrupperna kommer att genomföras tisdag den 14 juni kl 17-19, Sveavägen 25  samt torsdag den 16 juni kl 17-19, i Skärholmen. Passar någon av tillfällena för dig?

Vi kommer att använda din input när vi arbetar med att utveckla Stockholm stads digitaliseringsprogram. Syftet är att få en bättre bild av vilka digitala behov och förväntningar Stockholm stads invånare har.

Under gruppen kommer vi att bjuda på något att äta och som tack för din medverkan får du en biobiljett.

Anmäl dig genom att skicka ett mail til sofie.karlsson@extern.stockholm.se där du svarar på

  • Vilket av samtalen du kan delta i
  • Var i Stockholm du bor
  • Om du har några barn som går i förskola eller skola
  • Om du har några matallergier

så återkommer vi inom kort med en bekräftelse. Välkommen!

Kategori: Okategoriserade


Digital brevlåda, wifi och bättre överblick när Stockholmare tycker till

Postad av: SmartSthlm,

Arbetet med att digitalisera Stockholm pågår för fullt. En viktig del i att bygga den smarta staden är att lyssna på de som bor, vistas och verkar i den. De vet vad som är bra och vad som kan bli bättre just här.

Därför genomförs just nu flera fokusgrupper med olika sammansättningar runt om i staden där Stockholmare får berätta om sina digitala vanor och hur staden kan bli bättre.

- Det ger oss jättemycket att prata med olika personer som inte jobbar i organisationen men som ändå kommer i kontakt med kommunen, berättar Stefan Schildt, biträdande IT-direktör.

Ikväll, onsdag, samlades 6 Stockholmare mellan 26 och 72 år  för att tycka till. De var överrens om att digitaliseringen sparar tid, förenklar och leder till bättre service men också kan vara ett stressande moment. När mobilen hela tiden pockar på uppmärksamhet kan det vara svårt att koppla av. Här framkom det även att uppkoppling är nyckeln till alla digitala lösningar samt att en digital brevlåda, fritt wifi och enklare överblick gällande stadens digitala tjänster skulle höja upplevelsen ytterligare.

Det har tagits fram en omfattande strategi kring hur Stockholm ska bli världens smartaste stad. En viktig del i den är att hela tiden ha en dialog med medborgarna om vad de tycker och tänker.

- Det var extremt givande ett få den hör direkta inputen så som ”om ni gör de här fyra sakerna kommer Stockholm bli bättre, berättar Stefan Schildt efter mötet.

 

 

 

 

 

Vill du vara med på nästa samtal?

Skicka en intresseanmälan till funktion.digital.utveckling@stockholm.se

Kategori: Okategoriserade


Bara en dag kvar tills anmälan stänger

Postad av: SmartSthlm,

Har du idéer som kan göra Stockholm till en bättre stad att bo, verka och vistas i? Tänker du delta i Open Stockholm Award 2016?

Missa då inte möjligheten att vara med i Smart City Sprint Hack den 22 juni, ett hackathon med fokus på IoT. Här kan du få inspiration, tillgång till tekniska lösningar samt support.

Denna första deltävling är öppen fram till den 17 augusti men sista anmälningsdag för hackathonet är imorgon, den 7 juni.

Anmäl dig tillsammans med 3-4 kollegor för att skapa användbara lösningar som kan realiseras och öka livskvaliteten för stadens invånare eller förbättra klimatet för företagande utifrån stadens öppna data.

Läs mer om Open Stockholm Award här och Smart City Sprint Hack här.

Information in English here and here.

Kategori: Okategoriserade


Minskad energianvändning i stadens förvaltningar och bolag

Postad av: SmartSthlm,

En smart stad är en hållbar stad. Stadens förvaltningar och bolag har tillsammans lyckats uppnå miljöprogrammets mål för år 2012-2015. Gemensamt har de minskat sin energianvändning med 11 procent. För sitt ambitiösa och långsiktiga arbete uppmärksammas de med pingvinpriset och utses till månadens klimatsmarta exempel i juni 2016.

Förutsättningarna för Stockholms stads verksamheter att minska sin energianvändning ser väldigt olika ut beroende på inriktning. Vissa äger och förvaltar stora fastigheter, andra tillhandahåller gatubelysning, producerar is till idrottshallar eller ansvarar för begravningsplatser.

Arbetet med energieffektiviseringar har under de senaste fyra åren varit mycket aktivt vid fastighetskontoret, idrottsförvaltningen, kyrkogårdsförvaltningen, trafikkontoret, Familjebostäder, Micasa, SISAB, Stockholms Hamnar, Stockholmshem, Svenska Bostäder, SGA Fastigheter och Stadshus AB.

Ansvariga för energieffektiviseringarna har vågat gå före och pröva nya lösningar och installation av ny teknik för att minska energianvändningen. Engagerade medarbetare har arbetat målmedvetet och långsiktigt med frågan vilket gett resultat. Sammantaget har energianvändningen minskat med 11 procent och miljöprogrammets mål om 10 procents energieffektivisering är väl uppfyllt. Värdet på den mängd energi som staden inte längre behöver köpa in tack vare energieffektiviseringarna motsvarar ungefär 410 miljoner kr för år 2012-2015.

Satsningarna kan inspirera såväl privatpersoner som kommuner och företag att pröva liknande satsningar. Energieffektiviseringen leder till minskade utsläpp av växthusgaser och bidrar till att både Sveriges miljömål och FN:s klimatmål uppnås.

Läs mer här.

Kategori: Okategoriserade


Missa inte att anmäla dig till ett hackathon med IoT-fokus

Postad av: SmartSthlm,

Använd öppna data för att utveckla digitala lösningar som kan göra Stockholm till en bättre stad för alla.

Den 22 juni arrangeras Smart City Sprint Hack i centrala Stockholm av Stockholms stad tillsammans med Mobile Institute Stockholm AB.

Hacket är en frivillig del av den första deltävlingen för Open Stockholm Award 2016 som har fokus på mobila lösningar för ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Denna första deltävling är öppen fram till den 17 augusti.

Smart City Sprint Hack är en del av IoT For Real, 21–22 juni, vilket är det största självständiga IoT-evenemanget i Skandinavien.

Sista anmälningsdag för hackathonet är den 7 juni. Anmäl dig tillsammans med 3-4 kollegor för att skapa användbara lösningar som kan realiseras och öka livskvaliteten för stadens invånare eller förbättra klimatet för företagande utifrån stadens öppna data.

Läs mer om Open Stockholm Award här och Smart City Sprint Hack här.

Information in English here.

Kategori: Okategoriserade


Strategier för digitalisering med ett klimatsmartare Stockholm som mål

Postad av: SmartSthlm,

Tillståndet i Miljön är en konferens anordnad av IVL med aktuella debatter och samtal om de miljö- och hållbarhetsfrågor som är på agendan just nu ‒ och de som kommer att påverka Sverige framöver.

I år låg fokus på digitalisering för minskad miljöpåverkan, den nya cirkulära ekonomin och det klimatneutrala Sverige. Christer Forsberg Philip, CDO och chef för enheten Digital förnyelse inom avdelningen för digital utveckling, var på plats.

Under rubriken ”En smart, hållbar och uppkopplad stad” presenterade han arbetet med nya strategier för digitalisering.

- Stockholm är en av de regioner i Europa som växer snabbast, det skapar stora utmaningar. Mycket av det vi gör idag är piloter, vi undersöker möjligheterna med digitaliseringen, men på sikt vill vi skala upp till lösningar för hela Stockholm. Förutom att säkerställa att Stockholm är en ekologiskt hållbar stad måste vi också se till att det är en socialt, demokratiskt och ekonomiskt hållbar stad, sa Christer under konferensen.

Kategori: Okategoriserade