Visar alla blogginlägg från: juli 2016

Kodning på sommarläger ger digitala stjärnor

Postad av: SmartSthlm,

Foto: Hello World!

De senaste veckorna har nästan 300 tjejer och killar för första gången få chansen att åka på ett sommarläger för att lära sig koda. Syftet är att få fram framtidens digitala stjärnor.

En av eldsjälarna bakom det digitala lägret är Dag Wolters som även är ledamot i Stockholms stads programmeringskommission. Tillsammans med Ulrika Dellby grundade han 2015 den ideella föreningen Hello World! som har i syfte att främja digitalt skapande. Detta genom att driva läger på skollov och helger och genom en virtuell mentorplattform där barn och ungdomar möter och hjälper varandra samt coachas av erfarna programmerare.

Den 19 juni drog det första pilotlägret igång på Gålö i Stockholms skärgård och just nu pågår den sista lägrerveckan för fullt. Här erbjuds knappt 300 barn och ungdomar i åldern 12-16 år en första Hello World! lägervecka där digitalt skapande varvas med sommaraktiviteter.

Hur känns det att vara med i programmeringskommissionen?

- Eftersom jag alltid varit oerhört intresserad av lärande, så kommer det här bli fantastiskt spännande då jag hoppas att en del av arbetet kommer att inriktas på hur vi genom att skapa olika typer av ”lärkontexter”,  gör att vi kan nå och attrahera en betydligt större och bredare grupp av ungdomar som vill ägna sig åt digitalt skapande än vad som är fallet i dag, berättar Dag.

Varför ordnar ni där här?

- Det är faktiskt vår son Davids förtjänst! Helt plötsligt, utan förvarning, började han nämligen programmera. Och detta utan att någon i hans närhet höll på med programmering eller uppmuntrade honom till det. Det började med helt oskyldiga små batch-program i Windows, men gick snabbt över till mer avancerade saker i Python, Java, Swift och C#. Eftersom vi gärna ville försöka leva upp till bilden av engagerade föräldrar, så började vi leta efter något kollo eller läger med IT-inriktning. Vi blev oerhört förvånade då vi inte hittade något i Sverige. I USA däremot, fanns en hel uppsjö med olika ”summer camps” som var mer eller mindre inriktade på programmering och digitalt skapande. Så förra sommaren drog familjen till USA och släppte av David på Stanford i två veckor där han programmerade iPhone-appar för glatta livet och absolut inte ville åka hem!

- I samband med att vi höll på och boka den här resan, så frågade David oss, ”Varför har vi inte sånt här i Sverige?” Och när vi kort därefter hade läst in oss på ämnet och förstått att hela IT-sektorn redan nu hade en brist på arbetskraft som relativt snart skulle växa till ett rejält problem, och dessutom hade en genant ojämn könsfördelning på arbetskraften, så kunde vi inte låta bli att försöka göra något åt saken!

 

 

 

 

 

Vad hoppas ni uppnå?

- Det är flera saker. Dels vill vi att betydligt fler barn och ungdomar än vad som är fallet idag, skall få ytterligare möjligheter att få prova på digitalt skapande, vilket förhoppningsvis kanske leder till att dom får lite av en blodad tand. Dels vill vi, genom att se till att det är lika många tjejer och killar på lägret, och lika många kvinnliga och manliga lägerledare, bidra till att bilden av ”programmeraren” som en asocial, nördig typ som skyr dagsljus, endast motvilligt duschar och lever på pizza och Jolt Cola, suddas ut och ersätts av en mer diversifierad bild. Det är lika självklart för både tjejer och killar, extroverta och introverta, och så vidare, att uttrycka sig genom digitala verktyg och vara en del av en generation som skapar en massa nya spännande världar som ”längtande glimma”. Så tillsammans med alla våra partners vill vi tända morgondagens digitala stjärnor, helt enkelt.

- Vi tror också, att för att kunna göra detta på allvar, så behöver vi erbjuda en kittlande och spännande kontext som ALLA har råd att få uppleva och utvecklas inom. Det generösa stöd som vi fått från våra hittills ca 35 partners gör det möjligt för oss att subventionera lägeravgifterna så att barn och ungdomar från ALLA typer av hushåll har möjlighet att vara med. Och som grädde på moset ser ju SJ till att även eventuella geografiska hinder är fullständigt neutraliserade genom att bjuda på resorna till lägret. Bättre förutsättningar för att få en bred rekryteringsbas av morgondagens digitala stjärnor finns inte!

Kategori: OkategoriseradeStockholms gångnät blir tillgängligt som öppna data

Postad av: SmartSthlm,

Nu är arbetet igång med att lägga över Stockholms gångnät till Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB, som innehåller alla vägar och gator i Sverige. När allt är klart blir cirka 354 mil gångstråk i Stockholm automatiskt tillgängligt för utvecklare via stadens öppna data.

Stockholms stad har sedan länge digitaliserat stadens nät av cykelbanor och gångstråk. Stockholms cykelbanenät är sedan tidigare inlagt i både stadens egen vägdatabas och i den nationella vägdatabasen.

Nu har Trafikverket anpassat nationella vägdatabasen för att hantera även gångstråksdata. Därför har staden inlett arbetet med att kunna lägga in 354 mil av Stockholms gångstråk i den nationella vägdatabasen.

När arbetet är klart blir all gångstråkdata samtidigt tillgängligt för utvecklare som öppen data.  Vägdata är basen i många digitala medborgartjänster kring exempelvis kollektivtrafikresor och cykelpendling. En bättre tillgänglighet för även gångstråksdata ger bättre möjligheter att utveckla nya digitaltjänster som fokuserar helt på gångtrafikanter, exempelvis tjänster eller appar som visar hur barn på ett säkert sätt kan gå till skolan.

Stockholms stads öppna data står i fokus för de båda tävlingarna Smart City Sprint Hack och Open Stockholm Award där it-utvecklare tävlar om att bygga de bästa nya tjänsterna baserade på stadens öppna data.

Stockholms stad är ohotad etta bland landets kommuner när det gäller mängden öppen data. Staden står ensamt för nästan en tredjedel av all öppen data som landets kommuner tillsammans gjort tillgänglig för it-utvecklare som vill utveckla nya digitala tjänster.

 

 

Kategori: Okategoriserade


”En digital utvecklingsavdelning som jobbar i tvåtakt”

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stad har lagt om it-organisationen för att bättre fånga upp och stötta snabbrörliga och innovativa digitaliseringsprojekt i stadens förvaltningar och bolag. Organisationen har börjat jobba bimodalt. Men vad innebär det egentligen?

Stockholms stads CDO Christer Forsberg Philip jobbade tidigare på konsultfirman Gartner som är upphovsmakare till begreppet bimodalt. Han beskriver arbetssättet som att jobba i två hastigheter samtidigt, eller i två parallella takter (modes).

Det första, mode 1, går ut på det som många it-organisationer traditionellt har varit bra på. Nämligen projekt enligt vattenfallsmodeller och långa processer och cykler för att hålla driften igång. Denna takt jämförs ofta med ett maratonlopp.

Den andra, mode 2, kan mer liknas vid ett sprinterlopp. Här drivs it-projekten i kortare tidslinjer och inte lika fasta ramar.

Christer Forsberg Philip menar att den största fördelen med att jobba i tvåtakt är att it-avdelningen kan tillåta sig att experimentera och ge mer utrymme för innovation:

-  Mode 2 är som gjort för att experimentera, medan mode 1 handlar mer om att exploatera redan kända tekniker och arbetssätt. Vi känner till behov och krav, gör design och implementerar med och i känd teknik, vi vet vad vi ska göra, vi har kontroll. Fördelen med att jobba bimodalt är att det ger oss möjlighet att faktiskt testa på ett helt annat sätt. Vi måste kunna både och, och det handlar om orkestreringen där emellan – det går inte att springa åt två olika håll i två olika takter. Riktningen måste vara utstakad, säger han.

De två takternas arbetssätt skiljer sig åt på flera sätt men den största skillnaden ligger i tidsramarna och projektets omfattning, och båda behövs för att arbeta med digitalisering.

-  Fördelen med mode 2, är att man kan komma fram snabbt medan mode 1 har ett lite längre tidsperspektiv helt enkelt. I och med att tekniken utvecklas otroligt fort just nu så behöver vi som jobbar med digitaliseringen vara snabbfotade, testa gränserna för nya tekniker och produkter. Den stora skillnaden mot tidigare e-tjänstefiering är att digitalisering tillför ytterligare en dimension. Det senare omfattar verksamhetsprocesser, verksamhetsmänniskor och tekniken eller det man kallar IKT. Digitalisering är istället processer, människor, IKT och ”saker” i form av sensorer, smarta maskiner, robotar och liknande.

E-tjänstifieringen kan vi och känner till, men digitaliseringen är relativt omogen, enligt Christer Forsberg Philip.

- Hur vi ska jobba när vi plockar in ”sakerna” och får in enorma mängder data, det vet inte riktigt vi – eller någon annan – än. För att ge oss erfarenheter kring detta skapar vi nu testbäddar, kör pilotprojekt, genomför ”mjuka” och ”hårda” förutsättningsprojekt med mera, säger Christer Forsberg Philip.

Men vad innebär det för den dagliga verksamheten egentligen?

- När det gäller att experimentera (mode 2) måste vi ha tillåtelse att misslyckas. Vilket är helt emot hur vi och många andra organisationer har arbetat tidigare. Vi måste ta medvetna och beräknade risker. Mode 1 handlar mer om att minimera risker. Här ska vi veta vad vi gör. Det betyder att vi inte kan styra projekt som genomförs i mode 1 och mode 2 på samma sätt, berättar han.

Det finns i huvudsak tre variabler att styra it-projekt på: omfattning, tid och resurser samt kvalitet, enligt Christer Forsberg Philip.

- Generellt kan man säga att mode 1, de långsiktiga projekten, ofta har en omfattning som ligger fast, medan tid och resurser är det som ligger rörligt – och ibland även kvalitet – även om man ofta säger annat. Så har det länge sett ut. Om vi ska köra sprintermodet är det istället omfattningen som är den rörliga parametern, medan tid, resurser och kvalitet ligger fast.

Ett exempel på ett maratonprojekt som drivs i Mode 1 kan sägas vara GSIT 2.0 medan ett av många mer experimenterande sprintprojekten i linje med Mode 2 är Grow Smarter-samarbetet med bland annat smart belysning, smarta soptunnor och smarta trafiksignaler, menar Christer Forsberg Philip.

- Vi experimenterar, ser hur det fungerar och samlar erfarenheter. Men på sikt, när vi har lärt oss, måste det överföras till ett mode 1 projekt, där det skalas upp i full skala, säger Christer Forsberg Philip.

I en kommande tredje och avslutande bloggpost om bimodalt arbetssätt berättar Christer Forsberg Philip hur budgetprocessen för digitaliseringsprojekt ser ut när man arbetar bimodalt.  Den första bloggposten i serien hittar du här.

Kategori: Okategoriserade


Digitaliseringen kräver samarbete och innovation

Postad av: SmartSthlm,

”Vi behöver hitta ett sätt att agera inom ett ekosystem. Vi behöver partnerskap och att öppna upp,” förklarade stadens CIO Ann Hellenius under morgonens Almedalsseminarium arrangerat av Telia på temat ”Från egosystem till ekosystem”.

Att digitaliseringen och allt hårdare global konkurrens idag ställer nya krav på såväl näringsliv som offentlig sektor var tesen som Ann Hellenius, Charlotte Brogren, GD Vinnova och Rickard Damm, Innovationschef Telia Company samlades för att diskutera efter ett föredrag av Spotifys innovationschef Sofie Lindblom.

- Vi lever i en värld som förändras och som förändras fortare än någonsin. En värld som inte är organiserad efter fakulteter eller departement, sa Charlotte Brogren under sin inledning för att visa på att digitaliseringen kräver en gränsöverskridande ansats och samarbeten.

Just att bryta gränser var ett genomgående tema under samtalet.

- En smart stad kan man inte bygga i silos, vi måste gå över de ordinarie organisationsstrukturerna. När vi nu tagit fram en strategi för Stockholm som en smart och uppkopplad stad har vi redan i startfasen tagit med akademi, näringsliv och medborgare. Vi måste förstå varandras agendor och strategier. Vi ska inte vara så rädda för att verkligen sätta oss in i varandras situationer. Jag vill ju jobba med partnerföretag som verkligen förstår stadens utmaningar, förklarade Ann Hellenius under seminariet som var det näst sista under Almedalsveckan för Stockholms stads avdelning för digital utveckling.

Kategori: Okategoriserade


”Bästa digitaliseringen är den som inte märks utan bara underlättar”

Postad av: SmartSthlm,

Den bästa digitaliseringen är den som inte märks, utan bara underlättar, sade Stockholms stads cio Ann Hellenius på Almedalsseminariet Checklista för Sveriges nästa it-kommun.

Huvudfrågan på seminariet: vad är viktigast att ha med på checklistan för de kommuner som hoppas bli utsedda till Sveriges it-kommun nästa år?

Utmärkelsen Sveriges it-kommun delas ut vartannat år av bland andra Sveriges kommuner och landsting, SKL. 2015 gick priset till Helsingborg.

Ann Hellenius gav exempel på hur Stockholms stad arbetar digitalisering och betonade hur centralt det är att inkludera medborgarna i processen. Hon uppmanade bland annat till mer utvecklad användning av digitala kanaler för att engagera fler medborgare i stadsutvecklingsfrågor.

- Vi bör fundera över hur vi skapar den smarta staden, inte för medborgarna, utan tillsammans med medborgarna, sade hon.

Ann Hellenius pekade också på hur Stockholms stads självskattningsverktyg för it-mognad i skolan höjt kunskapsnivån med 30 procent på ett år.

Hon betonade också vikten av att de som arbetar med digitalisering i kommunerna vågar prova sig fram och testa nya saker.

- Det är viktigt med en tillåtande kultur internt där man får prova sig fram och där man vågar prata både om det som lyckas och det som inte blev så bra. Det är oerhört viktigt att vi kan sprida goda exempel.

Åsa Zetterberg, sektionschef på SKL och expert i Digitaliseringskommissionen, berättade om just ett sådant exempel. Det handlade om en tjänst som SKL i samarbete med flera myndigheter tagit fram och som påtagligt förenklar arbetet för biståndshandläggare inom socialtjänsten.

- När handläggarna tidigare ofta tvingades sitta i mycket långa telefonköer hos olika myndigheter för att få in uppgifter de behöver för att kunna göra biståndsbedömningen, gör den här tjänsten att de idag får samma information på sju sekunder, berättade hon.

På seminariet medverkade även David Mothander, nordisk policychef på Google. Han flaggade för att sökordsjätten nu på allvar börjat ställa in siktet på frågor som rör digitalisering i offentlig sektor.

- Vi har hittills fokuserat på digitalisering i företag, men jag tror och hoppas att vi framöver kommer att jobba allt mer även med digitaliseringsfrågor i offentlig sektor, sade han.

En annan debattdeltagare, Olle Wästberg, ordförande för Demokratiutredningen, efterlyste fler idéer från kommunerna för hur digitala kanaler kan användas för fördjupad demokrati. Han berättade att undersökningar visar att en överväldigande majoritet av medborgarna idag får en väldigt stor del av sin politiska information via Facebook.

- Men idag använder partierna Facebook i huvudsak som en anslagstavla, man går inte in i debatterna, sade han.

Även David Mothander från Google efterlyste mer och bättre utvecklade dialoger istället för monologer i partiernas digitala kanaler.

Kategori: Okategoriserade


”Att förstå snabbt förändrade beteenden och behov är den stora utmaningen”

Postad av: SmartSthlm,

Medborgarnas förväntningar och behov av digitala tjänster förändras väldigt snabbt. Att förstå dessa förändrade beteenden, det är den stora utmaningen för alla som arbetar med digital utveckling idag, sade Stockholms stads CIO Ann Hellenius under sitt första framträdande i Almedalen.

- Det är därför som vi måste arbeta med digitalisering på ett mycket mer snabbrörligt sätt. I Stockholms stad har vi lagt ner it-avdelningen och ersatt den med en ny avdelning för digital utveckling. Vi har även infört ett bimodalt arbetssätt där vi jobbar med digitalisering i två hastigheter för att bättre kunna fånga upp snabbt förändrade användarbehov, berättade Ann Hellenius under en paneldebatt om digitaliseringens roll för att utveckla Sverige.

Hon fick frågan vad som driver digitaliseringen i Stockholms stad:

- Det handlar ytterst om att utveckla smarta lösningar som förbättrar livskvaliteten var och en.

Per Mosseby, direktör på avdelningen för digitalisering på Sveriges kommuner och Landsting, SKL, menade att offentlig sektor som helhet halkat efter i digitaliseringen på många områden.

- Idag finns ett gap mellan vad medborgarna förväntar sig när det gäller digitalisering och vad de upplever att de faktiskt får, sade Per Mosseby.

- Ska vi klara servicen till medborgarna framöver så måste vi digitalisera. Det finns mycket kvar göra inom offentlig sektor, tillade han.

Kategori: Okategoriserade


Innovation, kapital och god kommunikation – så blir Stockholm den smartaste staden

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms växer så snabbt att staden måste vara ledande i att effektivisera sina processer genom digitalisering. Innovation, kapitaltillgång och god kommunikation är nyckelfaktorerna för att lyckas, säger Christer Forsberg Philip, chef på enheten digital förnyelse och Stockholms stads Chief Digital Officer.

Han deltog i en paneldiskussion om hur Sverige ska bli världsbäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter när Almedalsveckan på Gotland drog igång på allvar under måndagsförmiddagen.

- Staden växer runt 100 personer per dag. Tillväxttakten i sig gör att staden måste effektivisera i sina processer och bli en smart stad. Och där är digitaliseringen ett av viktigaste verktygen, säger Christer Forsberg Philip.

Christer Forsberg Philip pekade ut tre faktorer som avgörande för Stockholms stads ambition att bli världens smartaste stad:

- Innovation, tillgång till kapital och god kommunikation, det är de viktigaste förutsättningarna för att lyckas.

Flera deltagare i debattpanelen menade att Sverige som helhet idag ligger långt framme i digitaliseringsutvecklingen. Men Sverige har samtidigt halkat efter många andra länder när det gäller utvecklingstakten, påpekade Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor it-företaget CGI.

- Men det klart, det kanske inte är helt rättvist att jämföra Sverige med utvecklingstakten i länder där man ännu inte kommit lika långt. Vi ligger å andra sidan på andra plats i världen när det gäller antalet startup-företag per capita, tillade hon.

Christer Forsberg Philip fick frågan vilken typ av nya smartare digitaliseringstjänster man kommer att få se i Stockholms stad framöver:

- Vi jobbar stenhårt med vår strategi att bli den smartaste staden i världen. Förhoppningsvis kommer det att resultera i exempelvis bättre trafikflöden och bättre anpassade medborgartjänster där vi kanske också river ner en och annan förvaltningsgräns på vägen.

Christer Forsberg Philip talade också vikten av nyfikenhet och att våga testa nya saker för att lyckas med digital transformation.

- Men det innebär att man också måste ha tillåtelse att emellanåt misslyckas, det gäller att skapa en kultur för det, vilket inte är alltför vanligt inom offentlig sektor.

Han fick medhåll av Göran Sundin, utvecklingschef på Skatteverket.

- När det gäller myndighetsutövande får det självklart aldrig bli fel, men tyvärr är det lätt att den inställningen smittar av sig även när det gäller verksamhetsutveckling, säger Göran Sundin.

Kategori: Okategoriserade


Nu kör vi

Postad av: SmartSthlm,

Klockan 9 börjar Almedalsveckan på riktigt för Stockholms stads avdelning för digital utveckling. Då tar Christer Forsberg Philip, CDO, plats i panelen på ett seminarium ordnat av Dagens industri och CGI för att diskutera hur Sverige kan bli världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Du kan följa med även om du inte befinner dig på Gotland. På di.se livestreamas seminariet.

Foto: Region Gotland

Kategori: Okategoriserade


Avdelningen på plats i Almedalen

Postad av: SmartSthlm,

Foto: Region Gotland

Idag drar årets Almedalsvecka igång i Visby på Gotland. Stockholms stads avdelning för digital utveckling finns på plats mellan idag, söndag, och torsdag. Det är ett fullt schema som väntar oss. De seminarier vi deltar i hittar du i vårt kalendarium.

Du kommer att hitta oss både som panelister och publik, på mingel och luncher. Vill du träffa någon av oss och prata om digitaliseringens möjligheter? Hör av dig! På plats finns Ann Hellenius, it-direktör, Christer Forsberg Philip, CDO och Anette Brifalk, stabs- och kommunikationschef.

Stockholm ligger i framkant vad gäller digitalisering och har som mål att bil världens smartaste stad. Vi åker till Almedalen för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter, berätta om arbetet med att göra Stockholm till en än smartare stad. Det är ett arbete vi måste göra tillsammans; offentlig sektor, akademi och näringsliv.

Kategori: Okategoriserade