”Bästa digitaliseringen är den som inte märks utan bara underlättar”

Postad av: SmartSthlm,

Den bästa digitaliseringen är den som inte märks, utan bara underlättar, sade Stockholms stads cio Ann Hellenius på Almedalsseminariet Checklista för Sveriges nästa it-kommun.

Huvudfrågan på seminariet: vad är viktigast att ha med på checklistan för de kommuner som hoppas bli utsedda till Sveriges it-kommun nästa år?

Utmärkelsen Sveriges it-kommun delas ut vartannat år av bland andra Sveriges kommuner och landsting, SKL. 2015 gick priset till Helsingborg.

Ann Hellenius gav exempel på hur Stockholms stad arbetar digitalisering och betonade hur centralt det är att inkludera medborgarna i processen. Hon uppmanade bland annat till mer utvecklad användning av digitala kanaler för att engagera fler medborgare i stadsutvecklingsfrågor.

- Vi bör fundera över hur vi skapar den smarta staden, inte för medborgarna, utan tillsammans med medborgarna, sade hon.

Ann Hellenius pekade också på hur Stockholms stads självskattningsverktyg för it-mognad i skolan höjt kunskapsnivån med 30 procent på ett år.

Hon betonade också vikten av att de som arbetar med digitalisering i kommunerna vågar prova sig fram och testa nya saker.

- Det är viktigt med en tillåtande kultur internt där man får prova sig fram och där man vågar prata både om det som lyckas och det som inte blev så bra. Det är oerhört viktigt att vi kan sprida goda exempel.

Åsa Zetterberg, sektionschef på SKL och expert i Digitaliseringskommissionen, berättade om just ett sådant exempel. Det handlade om en tjänst som SKL i samarbete med flera myndigheter tagit fram och som påtagligt förenklar arbetet för biståndshandläggare inom socialtjänsten.

- När handläggarna tidigare ofta tvingades sitta i mycket långa telefonköer hos olika myndigheter för att få in uppgifter de behöver för att kunna göra biståndsbedömningen, gör den här tjänsten att de idag får samma information på sju sekunder, berättade hon.

På seminariet medverkade även David Mothander, nordisk policychef på Google. Han flaggade för att sökordsjätten nu på allvar börjat ställa in siktet på frågor som rör digitalisering i offentlig sektor.

- Vi har hittills fokuserat på digitalisering i företag, men jag tror och hoppas att vi framöver kommer att jobba allt mer även med digitaliseringsfrågor i offentlig sektor, sade han.

En annan debattdeltagare, Olle Wästberg, ordförande för Demokratiutredningen, efterlyste fler idéer från kommunerna för hur digitala kanaler kan användas för fördjupad demokrati. Han berättade att undersökningar visar att en överväldigande majoritet av medborgarna idag får en väldigt stor del av sin politiska information via Facebook.

- Men idag använder partierna Facebook i huvudsak som en anslagstavla, man går inte in i debatterna, sade han.

Även David Mothander från Google efterlyste mer och bättre utvecklade dialoger istället för monologer i partiernas digitala kanaler.

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments