Stockholms gångnät blir tillgängligt som öppna data

Postad av: SmartSthlm,

Nu är arbetet igång med att lägga över Stockholms gångnät till Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB, som innehåller alla vägar och gator i Sverige. När allt är klart blir cirka 354 mil gångstråk i Stockholm automatiskt tillgängligt för utvecklare via stadens öppna data.

Stockholms stad har sedan länge digitaliserat stadens nät av cykelbanor och gångstråk. Stockholms cykelbanenät är sedan tidigare inlagt i både stadens egen vägdatabas och i den nationella vägdatabasen.

Nu har Trafikverket anpassat nationella vägdatabasen för att hantera även gångstråksdata. Därför har staden inlett arbetet med att kunna lägga in 354 mil av Stockholms gångstråk i den nationella vägdatabasen.

När arbetet är klart blir all gångstråkdata samtidigt tillgängligt för utvecklare som öppen data.  Vägdata är basen i många digitala medborgartjänster kring exempelvis kollektivtrafikresor och cykelpendling. En bättre tillgänglighet för även gångstråksdata ger bättre möjligheter att utveckla nya digitaltjänster som fokuserar helt på gångtrafikanter, exempelvis tjänster eller appar som visar hur barn på ett säkert sätt kan gå till skolan.

Stockholms stads öppna data står i fokus för de båda tävlingarna Smart City Sprint Hack och Open Stockholm Award där it-utvecklare tävlar om att bygga de bästa nya tjänsterna baserade på stadens öppna data.

Stockholms stad är ohotad etta bland landets kommuner när det gäller mängden öppen data. Staden står ensamt för nästan en tredjedel av all öppen data som landets kommuner tillsammans gjort tillgänglig för it-utvecklare som vill utveckla nya digitala tjänster.

 

 

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments