Visar alla blogginlägg från: augusti 2016

Stockholms stads öppna data i bilder

Postad av: SmartSthlm,

I den pågående utvecklartävlingen Open Stockholm Award använder de tävlande öppna data för att bygga framtidens samhällstjänster.

Stockholms stads öppna data-portal Open Stockholm är den största leverantören av öppna kommundata till landets utvecklare.

Här är några bildexempel på vad som finns på hyllorna i Stockholms stads öppna data-skafferier:

HÄR ANMÄLER DU DIG TILL DELTÄVLING 2 I OPEN STOCKHOLM AWARD 

(Klicka för större bild)

3D-Blocks: Hela Stockholms stad uppbyggd i 3D-block. Alla byggnader finns med, förutom mindre förråd och friggebodar. Merparten av bebyggelsen visas i generaliserad form med platta tak. Men många större byggnader är återgivna som lite mer detaljerade 3d-modeller. 3D-Blocks-byggnaderna uppdateras fortlöpande.

Fastigheterna finns också färgkodade efter användningsområde. I bilden ovan betyder betyder orange färg bostadshus, rött används för olika samhällsfunktioner som exempelvis sjukhus och sportanläggningar, cyan betyder kommersiell verksamhet som exempelvis kontor, butiker och hotell, grönt är kyrkor och samfund, brunt är servicebyggnader och mörkblå betecknar ospecificerad användning.

(Klicka för större bild)

Bilderna ovan och nedan visar större utsnitt av Stockholm i 3D-Blocks. Bilden ovan visar staden sedd från söder och här nedanför ser du Stockholm norrifrån.

(Klicka för större bild)

Simuleringar:

(Klicka för större bild)

Bilden ovan är en simulering som visar risken för översvämningar på Södermalm vid ett skyfall som är så extremt att det statistiskt bara inträffar en gång vart hundrade år. Röd färg betyder stor risk för översvämning, orange färg måttlig risk och gult betyder viss översvämningsrisk. Simuleringsmodellen ger en ungefärlig – men inte exakt – bild av extremskyfallets effekter.

Bilden nedan visar en annan typ av simulering. Här har man utgått från en av de varmaste sommartemperaturerna som uppmätts i Stockholm under de senaste decennierna, den 28 juli 1994. SMHI rapporterade då en topptemperatur på 34,2 grader i Stockholm. Men den här simuleringen visar att temperaturen under vissa tider och på vissa platser i Stockholm med stor sannolikhet var mycket högre än så den dagen. Mörkgrön färg på kartan indikerar att strålningstemperaturen på platsen översteg 59,4 grader under två timmar. Ljusgrön färg indikerar att temperaturen gick över 59,4 grader under en timme den aktuella dagen.

(Klicka för större bild)

 

Kategori: Okategoriserade


Stort intresse för årets Open Stockholm Award – nu öppnar deltävling 2

Postad av: SmartSthlm,

Är du utvecklare och har idéer om hur nästa generations smarta tjänster baserade på Stockholms stads öppna data ska se ut? I dag öppnar deltävling 2 i Open Stockholm Award för anmälningar. Temat för deltävlingen är demokratisk och social hållbarhet. Vinnarna utses vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 18 januari. 100 000 kronor ligger i prispotten.

Anmäler dig till tävlingen här.

Intresset för årets upplaga av Open Stockholm Award har hittills varit rekordstort. Inte mindre än 44 tävlingsbidrag från startup-företag och innovatörer från stort antal länder över hela världen deltar i den första deltävlingen som drog igång 18 maj i år.

Hackaton i samband med deltävling 1 i våras.

Då handlade det om att utveckla nya smarta tjänster som bidrar till att skapa ökad ekonomisk och ekologisk hållbarhet för stockholmarna i takt med att staden växer. Tävlingsbidragen ska vara baserade på eller innehålla öppen data från Stockholm stad.

I den andra deltävlingen som öppnar för anmälningar idag är temat demokratisk och social hållbarhet. Stockholms stads Chief Digital Officer Christer Forsberg Philip förklarar valet av teman för deltävlingen:

- Stadens syn på en smart stad är att en smart stad är en hållbar stad. Stadens arbete mot ”Vision 2040 – världens smartaste stad” styrs därför utifrån  fyra hållbarhetsområden – ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk. Under vårt första hackaton var temat ekonomisk och ekologisk hållbarhet så är det naturligt att detta, det andra, handlar om de väldigt viktiga områdena social och demokratisk hållbarhet, säger han.

* Vad kan det handla om för typer av tjänster inom dessa områden som du tror att de kommer att finnas behov av i Stockholms stad?

- Social hållbarhet kan handla om lösningar för ökad trygghet för äldre, högre måluppfyllelse för elever i skolan eller enklare liv för personer med funktionsvariationer och liknande. Inom demokratisk hållbarhet kan det handla om lösningar för ge alla lika möjligheter att vara delaktiga i samhället eller exempelvis tjänster som ger medborgarna bättre insyn i den demokratiska processen, säger Christer Forsberg Philip.

Deltävling 2 av Open Stockholm Award kommer att vara öppen för anmälningar fram till den 24 november. Vinnarna från båda deltävlingarna kommer att utses vid en prisceremoni i Stockholms Stadshus den 18 januari nästa år. Vinnarna får dela på 100 000 kronor i prispengar. Du anmäler du dig till deltävling 2 på Open Stockholm Awards startsida.

Dessutom arrangeras ett stort hackaton på temat social och demokratisk hållbarhet på KTH den 17 september. Anmäl dig och ditt lag här.

Bland landets kommuner är Stockholms stad den i särklass största leverantören av öppen data till utvecklare som skapar nya appar och e-tjänster. Nästan en tredjedel av all öppen data som kommunerna tillgängliggör kommer från Stockholms stads portal för öppna data Open Stockholm.

Kolla på fler bilder från det hackaton som ägde rum i samband med deltävling 1 i våras (bildspel längst ner i texten).

 

Kategori: Okategoriserade


Framgångsrikt test av digitala dialoger i Norra Djurgårdsstaden

Postad av: SmartSthlm,

(Klicka för större bild)

Exploateringskontorets försök med digitala medborgardialoger i samband med utbyggnaden av Norra Djurgårdstaden föll väl ut. Det digitala dialogformen ledde till att fler stockholmare fick möjlighet att komma med synpunkter och idéer i ett tidigt skede av planeringprocessen av den stadsdelen. Nu planeras för en fortsättning.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt just nu. 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser ska byggas på en yta motsvarande halva Södermalm. Stadsdelen byggs med särskild miljöprofil och hög energieffektivitet. Hela utbyggnaden beräknas vara färdig kring 2030.

Norra Djurgårdsstaden kommer att innehålla flera spännande och ovanliga inslag, exempelvis ett antal så kallade plusenergihus som producerar mer energi än de förbrukar, en stor konstgjord ö med 500 bostäder och väldig utomhus-vattenarena inbäddad mitt bland bostadshusen.

Just den etapp av Norra Djurgårdsstaden där den konstgjorda ön och vattenarenan finns går under namnet Kolkajen. Det formella samrådet om detaljplanen avslutades nyligen. Men för att även på ett tidigare stadium fånga in synpunkter, förslag och smarta idéer från allmänheten kring utformningen av området testade Exploateringskontoret en ny form av webbaserad medborgardialog.

(Klicka för större bild)

I vanliga fall använder Exploateringskontoret en speciell mobil dialogpaviljong dit människor kan komma och med synpunkter och idéer i tidiga skeden av planeringsprocessen. Men den här gången kände man ett behov av att komplettera med ytterligare en kanal online för att kunna fånga in ännu fler synpunkter och idéer från allmänheten.

- Vi vet att det kan vara svårt för alla som är intresserade att fysiskt hinna ta sig till en dialogpaviljong på grund av exempelvis arbetstider, säger Martin Ottosson, kommunikationsstrateg på Exploateringskontoret. Så det här blev ett sätt att få in förslag och idéer även från nya grupper som kanske inte i vanliga fall inte brukar inkomma med synpunkter.

Resultatet blev den digitala dialogen, ett webbgränssnitt där man kan studera den planerade bebyggelsen utbyggda som 3d-modeller ur olika perspektiv. Man får information om olika delar av området genom att klicka på dem och alla som besöker dialogsidan kan lämna egna synpunkter och förslag. Man kan även se alla andras förslag och idéer.

- Vi fick in väldigt många bra och genomarbetade idéer och förslag via den digitala dialogen, berättar Martin Ottosson.

Antalet synpunkter som kom in via den digitala dialogen var ungefär lika stort som de som kom in via den vanliga dialogpaviljongen.

Försöket med digitala dialoger föll så väl ut att Exploateringskontoret nu kommer för att gå vidare med dialogformen.

- Planen är att fortsätta och troligen upphandla verktyg för digitala dialoger, säger Martin Ottosson.

 

Kategori: Okategoriserade


Här är skolbloggarna i Stockholms stad om it i undervisningen

Postad av: SmartSthlm,

Det dyker upp allt fler bloggar där pedagoger och andra medarbetare inom Stockholms stads skolor ger tips och delar med sig av erfarenheter om it i undervisningen. Pedagog Stockholm har samlat flertal bloggar om it i undervisningen på sin sajt. Här är några exempel:

#sthlmisit – en blogg om it i Stockholms stads skolor.

1 till 1 – 2016 – en blogg för att utveckla stadens satsning på datorer till alla gymnasieelever.

Gränslöst digitalt lärande -  Åsa Colliander Celik förstelärare på Mälarhöjdens skola skriver olika sätt att använda digitala verktyg i undervisningen.

Urflippat - Jannike Kohinoo förstelärare på Mälarhöjdens skola bloggar om skolutveckling och användning av digitala verktyg.

IKTEKET - Victoria Naverfeldt, IKT-pedagog på ESS Gymnasiet, bloggar om it i undervisningen.

Digitala resurser – blogg på Pedagog Stockholm som sammanställer lärarresurser som kan användas för att höja den digitala mognaden.

Skolbiblioteksbloggen -blogg som bland annat belyser frågor kring it i undervisningen.

Paddsnack - Erfarenhetsutbyte kring Ipad-användning på utbildningsförvaltningens skolor i Stockholms stad. Facebookgrupp.

Pedagogiska program Stockholm stad – Facebookgrupp.

 

Kategori: Okategoriserade


Stockholm lyfts fram som mönster i EU:s öppen data-offensiv

Postad av: SmartSthlm,

Europas storstäder har allt att vinna på offensiva strategier för öppen data, anser EU-organisationen European Data Portal. I deras senaste analysrapport lyfts Stockholms stad fram tillsammans sju andra storstäder som exempel på lyckade öppen data-strategier som andra städer uppmanas ta efter.

Bland landets kommuner är Stockholms stad den i särklass största leverantören av öppen data till utvecklare som skapar nya appar och e-tjänster. Nästan en tredjedel av all öppen data som kommunerna tillgängliggör kommer från Stockholms stads portal för öppna data Open Stockholm.

Men stadens offensiva strategi för öppen data sticker ut även i ett europeiskt perspektiv.

Stockholm är en av åtta europeiska storstäder som European Data Portals analysrapport använder som best practice-exempel för framgångsrika öppen data-satsningar inom EU. Övriga sju städer är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Köpenhamn, London, Paris och Wien.

Mest nedladdat på Open Stockholm

Det uttalade syftet med rapporten är att locka fler EU-storstäder att satsa mer på öppen data. Fördelarna kan bli stora för städerna själva, anser European Data Portal.  Om mer av städernas insamlade data av exempelvis trafikströmmar på ett enkelt sätt tillgängliggörs för utvecklare öppnas dörren för nya och effektivare ruttplaneringsappar. För att dra sitt strå till stacken tillgängliggör European Data Portal även öppen data från myndigheter inom hela EU på den egna portalen.

I rapporten konstateras att just öppen data om trafikflöden hör till de datatyper som efterfrågas mest av utvecklare. Men det finns också skillnader mellan de åtta storstäderna som analyseras i rapporten.

I Berlin och Wien är tidtabeller och realtidsdata för kollektivtrafiken hett bland utvecklare, medan kartdata hör till den mesta efterfrågade datatypen i Köpenhamn. I Stockholm och Paris data kring trafik och parkering högintressant.

Följ European Data Portal på Twitter.

Kategori: Okategoriserade


”Nya arbetssätt – att jobba i tvåtakt”

Postad av: SmartSthlm,

Att jobba i tvåtakt betyder nya arbetssätt för hela avdelningen för digtal utveckling. Att understödja ett stort antal små och snabbfotade digitaliseringprojekt samtidigt ställer andra krav än att arbeta med stora och långsiktiga projekt.

Christer Forsberg Philip är nytillträdd chef för enheten för digital förnyelse, en av fem enheter inom Stockholms stads avdelning för digital utveckling. För att understödja experimentellt inriktade mindre digitaliseringsprojekt ansvarar Christer Forsberg Philip för ett projektkontor som hanterar snabbrörliga projekt.

Traditionellt utgår Stockholms stad alltid ifrån en budget där medel anslås för de olika verksamheterna. De har ett uppdrag att utföra för de pengarna, ofta kallad linjebudget. Men verksamheterna kan även få uppdrag utan medel som inte är medräknade i den långa budgetprocessen. Där kommer projektkontoret in i bilden, med 100 miljoner kronor som går att äska utöver den redan lagda budgeten.

Om förvaltningar och bolag vill genomföra ett digitaliseringsprojekt men saknar finansiell täckning så kan de söka om medel hos projektkontoret som då bedömer om det rör digitalisering eller inte och beslutar om de vill finansiera utvecklingsprojektet.

Projektkontoret har ett övergripande ansvar för att förvalta och driva processen för finansiering. Samtliga projekt som ansöker om finansiering tilldelas en projektcoach från projektkontoret som stöttar projektet från idé till nyttorealisering. Beslut kopplat till finansiering av projekten görs i ett digitaliseringsråd där det finns representation från stadens förvaltnings- och bolagsdirektörer.

- Som jag ser det ger pengarna som man har möjlighet att söka från projektkontoret en möjlighet att prova nya digitala lösningar som kan underlätta för medborgarna, att snabbt få fram någonting som därefter måste hanteras i löpande förvaltning för att på sikt komma över i någon form av maratonmode. Ett experiment där vi kontinuerligt förbättrar funktionaliteten, där vi till slut kommer över på stadens standardplattformar, säger Christer Forsberg Philip.

Detta var den tredje och avslutande bloggposten om hur avdelningen för digital utveckling gått över till ett bimodalt arbetssätt. De två inledande avsnitten hittar du här och här.

Kategori: Okategoriserade


These are the digital services the people of Stockholm wish for

Postad av: SmartSthlm,

Smarter travel apps that quickly show alternative routes when local traffic jams up. Streetlights that light up when someone passes below them. Stockholmer’s have tons of suggestions for new digital services and smart apps they what to see in their city shortly.

A significant amount of Stockholmer’s considers the use of apps and e-services as an important aspect of daily life. Over 60 percent claim to use the latest technology regularly. Most also have a distinct opinion what kind of digital services and apps they think that the City of Stockholm should offer them in the near future.

Demoskop, a leading Swedish market research company, conducted a survey on behalf of the City of Stockholm as the city was developing its smart city strategy. Around 300 Stockholmer’s were queried on how they currently use the city’s e-services and what kind of services and apps they would like to see henceforth.

The survey shows that a significant share of the respondents request services from the City of Stockholm in a wide range of areas. The keenest interest is for housing- and environmental services, where close to 75 percent request the option to use e-services and apps. Moreover, the interest for digital services is nearly as sizable within areas of traffic- and city planning, culture, and recreation.

The current offering of apps and e-services scores a fair approval rating by the respondents. However, when asked about future services, it turns out that Stockholmer’s have a bounty of ideas and suggestions.

A significant amount of ideas concerns local travel. Many request smarter travel apps that may for example quickly display alternative routes when public transport congests. Some propose apps that point out what exits from the subway will allow a traveler to arrive quickest at their destination, and where to board the train to be able to reach a particular exit the fastest.

There is also a score of ideas and suggestions that concern digital services for visitors to Stockholm. Another frequently recurring theme are services based on ways of providing free wifi.

Below is a small set of ideas and suggestions on future services as suggested by the participants of the survey:

”Collect data from boats, busses, trams, GPS-coordinates, air quality, pollen, etc. and make it available to everyone as open data. Make an app for ‘culture within 4 hr range’ from where you’re at so you can spontaneously visit events nearby. Place smart garbage cans so you’ll know which ones to empty and which ones are unused.”

”Smart street lighting that senses when someone moves around on the street and lights up more brightly. The remaining time it is dimmed or switched off.”

”Make the digital services more visible out in the city. You shouldn’t have to visit the official website to learn about all the services and possibilities. Think ads, stickers, ads in the metro and in buses. One should get the feeling of a big and connected network.”

”An app or a function that will show you which exit from the metro you need to take to get to your destination the quickest.”

”An app collection for citizens and an app collection for tourists. Through these more apps should be bundled, like taxi, civic services, bookings, the local public transport system, flights, etc, etc. Then add a payment layer for this. Think of Uber. Wifi should be freely available throughout the city and with usable bandwidth too.”

”Tourist guides through an app. 8 loops in Stockholm!”

”A consistent app experience for all services regardless of what department is responsible. One access point should be enough, like the city official homepage or app.”

”Apps that enable digital democracy in certain Stockholm-specific issues.”

Kategori: Okategoriserade


Stockholmarnas önskelista för nya digitala tjänster

Postad av: SmartSthlm,

Smartare reseappar som snabbt pekar ut alternativa resvägar när det går trögt i lokaltrafiken. Gatubelysning som lyser upp extra starkt när någon passerar under dem. Stockholmarna har massor med förslag på nya digitala tjänster och smarta appar som de vill se i Stockholms stad framöver.

FRÅGA: Använder du den senaste tekniken?

För en stor andel av stockholmarna är appar och e-tjänster en viktig del i det dagliga livet. Över 60 procent uppger att de redan använder den senaste tekniken i sin vardag. Och de allra flesta har en klar uppfattning om vilken typ av nya digitala tjänster och appar som de tycker att Stockholms stad bör erbjuda framöver.

Det framgår av en intervjuundersökning från Demoskop som genomförts inom ramen för Stockholm stads arbete att med ta fram en smart stad-strategi. Drygt 300 stockholmare tillfrågades om hur de använder Stockholms stads e-tjänster idag och vilka typer tjänster och appar de helst skulle vilja se framöver.

Undersökningen visar att de en stor andel av de tillfrågade vill ha tillgång till e-tjänster från Stockholms stad inom en rad olika områden. Allra störst är intresset inom boende- och miljöområdet, där närmare 75 procent vill ha möjlighet att använda e-tjänster och appar. Intresset för digitala tjänster är nästan lika stort inom trafik och stadsplanering samt kultur och fritid.

FRÅGA: Inom vilka områden vill du helst ha möjligt att använda digitala kontaktytor gentemot Stockholm stad?

 

Dagens utbud av e-tjänster och appar i Stockholms stad får godkänt betyg av deltagarna i undersökningen. När det gäller önskemål om framtida tjänster har de tillfrågade stockholmarna en hel uppsjö idéer och förslag.

Ett stort antal  förslag kretsar kring resandet i Stockholm. Många efterfrågar smartare reseappar som exempelvis snabbt presentera alternativa resvägar när det kört ihop sig i kollektivtrafiken. Någon föreslår reseappar som kan tala om vilken tunnelbaneuppgång man ska välja för att snabbast komma till en viss adress, och var i tunnelbanetåget man ska ställa sig få kortast väg till rätt uppgång.

Många idéer och förslag handlar om digitala tjänster för turister som kommer till Stockholm. Ett annat ofta återkommande tema bland förslagen är tjänster som i olika former baserar sig på fritt wifi.

Här följer ett litet urval av de idéer och förslag kring framtida digitala tjänster som stockholmarna redovisar i intervjuundersökningen:

”Samla in data från båtar, bussar o spårvagnar, gps-koordinater, luftkvalitet, pollen etc och tillgängliggör som öppna data.  Gör en app för ‘kultur inom 4h’ från där man befinner sig så att man kan spontanbesöka evenemang. Placera ut smarta soptunnor så kan ni hålla reda på när dom behöver tömmas och vilka som inte används.”

”Smart gatubelysning som känner av att någon rör sig på gatan och tänder extra stark belysning då, övrig tid är det dämpad belysning/mörkt.”

”Synliggör de digitala tjänsterna mer ute på stan. Man ska inte först och främst behöva gå in på stockholm.se för att bli medveten om alla tjänster och möjligheter. Tänk reklamskyltning, dekaler, i tunnelbanan, på bussar. Man ska få känslan av ett sammankopplat nätverk.”

”En app eller funktion som visar vilken t-baneuppgång som man ska välja för att komma till en specifik adress.”

”Ett app-paket för invånare och ett app-paket för turister. Genom dessa ska fler appar kunna nås: alla tjänster från taxi, kommuntjänster, bokningar, SL, flyg etc etc. Betalningslösning för detta: tänk Uber. Wifi ska kunna nås överallt i staden med användbar hastighet.”

”Turistguidning via app. 8 slingor i Stockholm!”

”En enhetlig upplevelse av alla tjänster oberoende av vilken verksamhet som tillhandahåller dem. Det ska räcka med att hitta till stadens hemsida eller app för att kunna ta del av dessa.”

”Appar för direktdemokrati i vissa Stockholms stad-frågor.”

Appar som hjälper till att hitta snabb service när man behöver den, ex låna bil, bärhjälp, låna verktyg. Appar som underlättar delningsekonomi och mikro-ekonomiska transaktioner.

”Fri wifi i kollektivtrafiken och allmänna platser. Bättre trafikövervakning och information för att hjälpa framkomligheten. Anpassa kollektivtrafikpriserna efter tid på dygnet. Tidsbokningar via e-tjänster hos förvaltning/expeditioner.”

”Gratis wifi till alla precis som New York nu rullar ut.”

 

Kategori: Okategoriserade


Trött på sommarvärmen? Anmäl dig till Open Stockholm Award

Postad av: SmartSthlm,

Foto: Elias Ljungberg

I början av juni gick Smart City Sprint Hack av stapeln men tävlingen Open Stockholm Award #1 pågår ända fram till den 17 augusti.

Innovatörer, startups, entreprenörer och studenter med flera  bjuds in till den internationella tävlingen för att med hjälp av Stockholms stads öppna data skapa en digital tjänst, så som en app, webbtjänst eller produkt. Målsättningen för tjänsten bör vara att göra Stockholm bättre för de som lever, bor eller vistas här.

Vinnarna kommer att dela ett pris på 100 000 kronor.

Kommuner och myndigheter samlar in och bearbetar dagligen mängder av information. Öppen data skapar insyn och delaktighet då det blir enklare för enskilda att söka efter specifik information och analysera den efter sina egna förutsättningar.  Öppen data förbättrar också förutsättningarna för tillväxt genom att privata företag får tillgång till offentliga data som de kan använda i sin tjänsteutveckling. Stockholms stad tillhandahåller en tredjedel av all öppen data från svensk offentlig sektor.

Läs mer här.

Kategori: Okategoriserade