Stockholmarnas önskelista för nya digitala tjänster

Postad av: SmartSthlm,

Smartare reseappar som snabbt pekar ut alternativa resvägar när det går trögt i lokaltrafiken. Gatubelysning som lyser upp extra starkt när någon passerar under dem. Stockholmarna har massor med förslag på nya digitala tjänster och smarta appar som de vill se i Stockholms stad framöver.

FRÅGA: Använder du den senaste tekniken?

För en stor andel av stockholmarna är appar och e-tjänster en viktig del i det dagliga livet. Över 60 procent uppger att de redan använder den senaste tekniken i sin vardag. Och de allra flesta har en klar uppfattning om vilken typ av nya digitala tjänster och appar som de tycker att Stockholms stad bör erbjuda framöver.

Det framgår av en intervjuundersökning från Demoskop som genomförts inom ramen för Stockholm stads arbete att med ta fram en smart stad-strategi. Drygt 300 stockholmare tillfrågades om hur de använder Stockholms stads e-tjänster idag och vilka typer tjänster och appar de helst skulle vilja se framöver.

Undersökningen visar att de en stor andel av de tillfrågade vill ha tillgång till e-tjänster från Stockholms stad inom en rad olika områden. Allra störst är intresset inom boende- och miljöområdet, där närmare 75 procent vill ha möjlighet att använda e-tjänster och appar. Intresset för digitala tjänster är nästan lika stort inom trafik och stadsplanering samt kultur och fritid.

FRÅGA: Inom vilka områden vill du helst ha möjligt att använda digitala kontaktytor gentemot Stockholm stad?

 

Dagens utbud av e-tjänster och appar i Stockholms stad får godkänt betyg av deltagarna i undersökningen. När det gäller önskemål om framtida tjänster har de tillfrågade stockholmarna en hel uppsjö idéer och förslag.

Ett stort antal  förslag kretsar kring resandet i Stockholm. Många efterfrågar smartare reseappar som exempelvis snabbt presentera alternativa resvägar när det kört ihop sig i kollektivtrafiken. Någon föreslår reseappar som kan tala om vilken tunnelbaneuppgång man ska välja för att snabbast komma till en viss adress, och var i tunnelbanetåget man ska ställa sig få kortast väg till rätt uppgång.

Många idéer och förslag handlar om digitala tjänster för turister som kommer till Stockholm. Ett annat ofta återkommande tema bland förslagen är tjänster som i olika former baserar sig på fritt wifi.

Här följer ett litet urval av de idéer och förslag kring framtida digitala tjänster som stockholmarna redovisar i intervjuundersökningen:

”Samla in data från båtar, bussar o spårvagnar, gps-koordinater, luftkvalitet, pollen etc och tillgängliggör som öppna data.  Gör en app för ‘kultur inom 4h’ från där man befinner sig så att man kan spontanbesöka evenemang. Placera ut smarta soptunnor så kan ni hålla reda på när dom behöver tömmas och vilka som inte används.”

”Smart gatubelysning som känner av att någon rör sig på gatan och tänder extra stark belysning då, övrig tid är det dämpad belysning/mörkt.”

”Synliggör de digitala tjänsterna mer ute på stan. Man ska inte först och främst behöva gå in på stockholm.se för att bli medveten om alla tjänster och möjligheter. Tänk reklamskyltning, dekaler, i tunnelbanan, på bussar. Man ska få känslan av ett sammankopplat nätverk.”

”En app eller funktion som visar vilken t-baneuppgång som man ska välja för att komma till en specifik adress.”

”Ett app-paket för invånare och ett app-paket för turister. Genom dessa ska fler appar kunna nås: alla tjänster från taxi, kommuntjänster, bokningar, SL, flyg etc etc. Betalningslösning för detta: tänk Uber. Wifi ska kunna nås överallt i staden med användbar hastighet.”

”Turistguidning via app. 8 slingor i Stockholm!”

”En enhetlig upplevelse av alla tjänster oberoende av vilken verksamhet som tillhandahåller dem. Det ska räcka med att hitta till stadens hemsida eller app för att kunna ta del av dessa.”

”Appar för direktdemokrati i vissa Stockholms stad-frågor.”

Appar som hjälper till att hitta snabb service när man behöver den, ex låna bil, bärhjälp, låna verktyg. Appar som underlättar delningsekonomi och mikro-ekonomiska transaktioner.

”Fri wifi i kollektivtrafiken och allmänna platser. Bättre trafikövervakning och information för att hjälpa framkomligheten. Anpassa kollektivtrafikpriserna efter tid på dygnet. Tidsbokningar via e-tjänster hos förvaltning/expeditioner.”

”Gratis wifi till alla precis som New York nu rullar ut.”

 

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments