”Nya arbetssätt – att jobba i tvåtakt”

Postad av: SmartSthlm,

Att jobba i tvåtakt betyder nya arbetssätt för hela avdelningen för digtal utveckling. Att understödja ett stort antal små och snabbfotade digitaliseringprojekt samtidigt ställer andra krav än att arbeta med stora och långsiktiga projekt.

Christer Forsberg Philip är nytillträdd chef för enheten för digital förnyelse, en av fem enheter inom Stockholms stads avdelning för digital utveckling. För att understödja experimentellt inriktade mindre digitaliseringsprojekt ansvarar Christer Forsberg Philip för ett projektkontor som hanterar snabbrörliga projekt.

Traditionellt utgår Stockholms stad alltid ifrån en budget där medel anslås för de olika verksamheterna. De har ett uppdrag att utföra för de pengarna, ofta kallad linjebudget. Men verksamheterna kan även få uppdrag utan medel som inte är medräknade i den långa budgetprocessen. Där kommer projektkontoret in i bilden, med 100 miljoner kronor som går att äska utöver den redan lagda budgeten.

Om förvaltningar och bolag vill genomföra ett digitaliseringsprojekt men saknar finansiell täckning så kan de söka om medel hos projektkontoret som då bedömer om det rör digitalisering eller inte och beslutar om de vill finansiera utvecklingsprojektet.

Projektkontoret har ett övergripande ansvar för att förvalta och driva processen för finansiering. Samtliga projekt som ansöker om finansiering tilldelas en projektcoach från projektkontoret som stöttar projektet från idé till nyttorealisering. Beslut kopplat till finansiering av projekten görs i ett digitaliseringsråd där det finns representation från stadens förvaltnings- och bolagsdirektörer.

- Som jag ser det ger pengarna som man har möjlighet att söka från projektkontoret en möjlighet att prova nya digitala lösningar som kan underlätta för medborgarna, att snabbt få fram någonting som därefter måste hanteras i löpande förvaltning för att på sikt komma över i någon form av maratonmode. Ett experiment där vi kontinuerligt förbättrar funktionaliteten, där vi till slut kommer över på stadens standardplattformar, säger Christer Forsberg Philip.

Detta var den tredje och avslutande bloggposten om hur avdelningen för digital utveckling gått över till ett bimodalt arbetssätt. De två inledande avsnitten hittar du här och här.

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments