Stockholm lyfts fram som mönster i EU:s öppen data-offensiv

Postad av: SmartSthlm,

Europas storstäder har allt att vinna på offensiva strategier för öppen data, anser EU-organisationen European Data Portal. I deras senaste analysrapport lyfts Stockholms stad fram tillsammans sju andra storstäder som exempel på lyckade öppen data-strategier som andra städer uppmanas ta efter.

Bland landets kommuner är Stockholms stad den i särklass största leverantören av öppen data till utvecklare som skapar nya appar och e-tjänster. Nästan en tredjedel av all öppen data som kommunerna tillgängliggör kommer från Stockholms stads portal för öppna data Open Stockholm.

Men stadens offensiva strategi för öppen data sticker ut även i ett europeiskt perspektiv.

Stockholm är en av åtta europeiska storstäder som European Data Portals analysrapport använder som best practice-exempel för framgångsrika öppen data-satsningar inom EU. Övriga sju städer är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Köpenhamn, London, Paris och Wien.

Mest nedladdat på Open Stockholm

Det uttalade syftet med rapporten är att locka fler EU-storstäder att satsa mer på öppen data. Fördelarna kan bli stora för städerna själva, anser European Data Portal.  Om mer av städernas insamlade data av exempelvis trafikströmmar på ett enkelt sätt tillgängliggörs för utvecklare öppnas dörren för nya och effektivare ruttplaneringsappar. För att dra sitt strå till stacken tillgängliggör European Data Portal även öppen data från myndigheter inom hela EU på den egna portalen.

I rapporten konstateras att just öppen data om trafikflöden hör till de datatyper som efterfrågas mest av utvecklare. Men det finns också skillnader mellan de åtta storstäderna som analyseras i rapporten.

I Berlin och Wien är tidtabeller och realtidsdata för kollektivtrafiken hett bland utvecklare, medan kartdata hör till den mesta efterfrågade datatypen i Köpenhamn. I Stockholm och Paris data kring trafik och parkering högintressant.

Följ European Data Portal på Twitter.

Kategori: Okategoriserade


Kommentarer är avstängda.