Framgångsrikt test av digitala dialoger i Norra Djurgårdsstaden

Postad av: SmartSthlm,

(Klicka för större bild)

Exploateringskontorets försök med digitala medborgardialoger i samband med utbyggnaden av Norra Djurgårdstaden föll väl ut. Det digitala dialogformen ledde till att fler stockholmare fick möjlighet att komma med synpunkter och idéer i ett tidigt skede av planeringprocessen av den stadsdelen. Nu planeras för en fortsättning.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt just nu. 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser ska byggas på en yta motsvarande halva Södermalm. Stadsdelen byggs med särskild miljöprofil och hög energieffektivitet. Hela utbyggnaden beräknas vara färdig kring 2030.

Norra Djurgårdsstaden kommer att innehålla flera spännande och ovanliga inslag, exempelvis ett antal så kallade plusenergihus som producerar mer energi än de förbrukar, en stor konstgjord ö med 500 bostäder och väldig utomhus-vattenarena inbäddad mitt bland bostadshusen.

Just den etapp av Norra Djurgårdsstaden där den konstgjorda ön och vattenarenan finns går under namnet Kolkajen. Det formella samrådet om detaljplanen avslutades nyligen. Men för att även på ett tidigare stadium fånga in synpunkter, förslag och smarta idéer från allmänheten kring utformningen av området testade Exploateringskontoret en ny form av webbaserad medborgardialog.

(Klicka för större bild)

I vanliga fall använder Exploateringskontoret en speciell mobil dialogpaviljong dit människor kan komma och med synpunkter och idéer i tidiga skeden av planeringsprocessen. Men den här gången kände man ett behov av att komplettera med ytterligare en kanal online för att kunna fånga in ännu fler synpunkter och idéer från allmänheten.

- Vi vet att det kan vara svårt för alla som är intresserade att fysiskt hinna ta sig till en dialogpaviljong på grund av exempelvis arbetstider, säger Martin Ottosson, kommunikationsstrateg på Exploateringskontoret. Så det här blev ett sätt att få in förslag och idéer även från nya grupper som kanske inte i vanliga fall inte brukar inkomma med synpunkter.

Resultatet blev den digitala dialogen, ett webbgränssnitt där man kan studera den planerade bebyggelsen utbyggda som 3d-modeller ur olika perspektiv. Man får information om olika delar av området genom att klicka på dem och alla som besöker dialogsidan kan lämna egna synpunkter och förslag. Man kan även se alla andras förslag och idéer.

- Vi fick in väldigt många bra och genomarbetade idéer och förslag via den digitala dialogen, berättar Martin Ottosson.

Antalet synpunkter som kom in via den digitala dialogen var ungefär lika stort som de som kom in via den vanliga dialogpaviljongen.

Försöket med digitala dialoger föll så väl ut att Exploateringskontoret nu kommer för att gå vidare med dialogformen.

- Planen är att fortsätta och troligen upphandla verktyg för digitala dialoger, säger Martin Ottosson.

 

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments