Visar alla blogginlägg från: september 2016

Ännu fler tvååringar använder internet

Postad av: SmartSthlm,

Internetanvändningen bland de riktigt små barnen fortsätter att öka. Nu är det 72 procent av landets tvååringar och 92 procent av treåringarna som använder internet.

Det framgår av Internetstiftelsens nya undersökning av barns och ungdomars internetvanor. Undersökningen – Eleverna och internet – bygger till stor del på statistik från Internetstiftelsens stora årliga undersökning Svenskarna och internet.

Andelen tvååringar som använder internet har idag ökat till 72 procent, jämfört med 67 procent för ett år sedan. Bland treåringarna använder mer än nio av tio barn internet minst en gång i veckan, enligt undersökningen.

En mycket stor majoritet av de yngsta internetanvändarna använder en surfplatta när de är ute på nätet.  Den vanligaste aktiviteten är att titta på olika streamade tv- och videotjänster, exempelvis Youtube. 54 procent av tvååringarna och 85 procent av treåringarna gör detta minst en gång i veckan.

Efter tv- och video är pedagogiska läroprogram och spel de mest populära internetaktiviteterna hos förskolebarnen. Men redan vid 5-6 års åldern har spel blivit mer populärt än pedagogiska läroprogram, visar undersökningen. Bland sexåringarna är det 62 procent som spelar spel på nätet minst en gång i veckan, medan bara 37 procent av använder pedagogiska läroprogram minst en gång i veckan.

Spelandet kryper också nedåt i åldrarna. Bland tvååringarna spelar 14 procent av barnen spel i surfplattan minst en gång i veckan.

Endast mycket små andelar av förskolebarnen har egen mobiltelefon, enligt Internetstiftelsens undersökning. Men bland åttaåringarna har mer än hälften av barnen en egen mobiltelefon. Bland tioåringarna är det 93 procent som har egen mobiltelefon, enligt undersökningen.

Hela undersökningen Eleverna och internet hittar du här.

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: Okategoriserade


Stockholms stads CIO: ”Den bästa digitaliseringen är den som inte märks”

Postad av: SmartSthlm,

”Vi vill hitta de nya digitala tjänsterna som gör livet enklare för medborgarna, det är då som vi får den allra största responsen från stockholmarna”.

Det sade Stockholms stads CIO Ann Hellenius när hon talade för ett fullsatt Waterfront Congress på IP Expo Nordic under onsdagsförmiddagen.

- Den bästa digitaliseringen är den som vi inte ens märker, utan bara underlättar och förenklar i vardagslivet. Det är den typen av tjänster som vi vill utveckla för stockholmarna, sade Ann Hellenius.

För att lyckas med detta är det viktigt för alla som arbetar med digitalisering att förstå hur snabbt behov och användarbeteenden förändras i samhället idag, betonade Ann Hellenius.

- Vi måste hitta vägar att kunna möta de här snabba förändringarna. Det är de tvååriga internetanvändarnas krav som vi ska möta när vi utvecklar stadens nya tjänster. Och där har vi fortfarande en väldigt lång resa framför oss, sade Ann Hellenius.

 

 

Kategori: Okategoriserade


Trafikkontorets nya system flyttar mätningar från gatan till 3D-modeller i datorn

Postad av: SmartSthlm,

 

En gata i Bromma. Men det är inget vanligt foto. Bilden är i själva verket en laserskannad 3D-modell av gatan, uppbyggd av ett moln av lasermätpunkter. (Klicka för större bild)

 

Ungefär 400 mil gator, bilvägar samt större cykel- och gångstråk i Stockholms stad har laserskannats till 3D-modeller – och samtidigt fotograferats med 360 graders-kamera.

Det handlar om trafikkontorets Gatuvy-projekt som nu närmar sig målsnöret.

När Gatuvy-projektet är helt klart i mitten av nästa år får Stockholms stad tillgång till nytt mycket kraftfullt verktyg som kommer att effektivisera och förenkla stadens arbete inom en rad olika områden.

Olika typer av mätningar och inventeringar som stadens anställda idag gör på plats ute i gatumiljön kommer istället att kunna göras i datorn, direkt i de mycket exakta 3D-modeller av Stockholms gator som ingår i Gatuvy-systemet. Det berättar Johanna Thorn och Karin Nilsson, ingenjörer på trafikkontoret som arbetar med systemet.

Karin Nilsson och Johanna Thorn.

- Man slipper gå runt med ett mäthjul på exempelvis Vasagatan och göra mätningar i den intensiva trafikmiljö som är där, säger Karin Nilsson.

- Det som ger de största fördelarna i det här systemet är att vi har kopplat ihop lasermätdata med bilddata från 360 graders-bilder, plus att vi alltid vet exakt när varje bild togs, säger Johanna Thorn.

Hon visar hur man tack vare kombinationen av 360-graders bilder och de laserskannade 3D-modellerna enkelt kan göra exakta mätningar av exempelvis vägbredder och lyktstolpar överallt i en bild.

Gatuvy-systemet kommer också att användas för uppdatera Stockholms stads och olika kartdatabaser och göra kartdata ännu mer exakt än idag. Johanna Thorn visar hur man kan projicera in vägkartor över Gatuvy-bilderna och se hur väl vägdragningen i kartan stämmer överens med verkligheten. Man kommer också att kunna se exakt var fastighetsgränser går genom att projicera in dem med centimeterprecision i Gatuvy-bilderna.

Stadsbyggnadskontoret planerar att använda Gatuvy-data för att uppdatera sin topografiska markmodell och flera andra förvaltningar är också intresserade av att använda Gatuvy-systemet. Karin Nilsson och Johanna Thorn tror att nya användningområden för Gatuvy-systemet kommer att upptäckas allt eftersom.

På sikt kan det till exempel bli möjligt att använda Gatuvy-systemet för att exempelvis automatiskt söka i bilderna efter nedslitna vägstreck som det är dags att måla om, berättar Johanna Thorn.

I dagsläget har 95 procent av Stockholms stads vägar, stadsgator samt större cykel- och gångstråk fotograferats och laserskannats med hjälp av en speciell mätbil. Just nu arbetar trafikkontoret med databearbetningar av det insamlade materialet.

Gatuvy-systemet generar mycket stora mängder data. När systemet är klart att tas i drift vid halvårsskiftet nästa år, beräknas databasen innehålla runt 25 terabyte med data.

 

Så här fungerar trafikkontorets Gatuvybilder:

1. Här är en gata i Bromma i ett utsnitt från en 360 graders-bild i trafikkontorets Gatuvy-projekt. Precis som i Googles tjänst Street View kan man med hjälp av 360 graders-bilder se sig omkring hur det ser ut på olika gatuadresser och vägsträckningar.

 

2. Men trafikkontorets Gatuvy-projekt går ett steg längre än Google Street View. Här har man också skannat in en slags 3d-modeller eller punktmoln av hela gaturummet med hjälp av laser.

Den här bilden av gatan i Bromma är inget vanligt foto. Hela den ”grovpixliga” förgrunden är uppbyggd av ett moln av mätpunkter som 3D-skannats med laser. Slutresultatet blir den här helt datorgenererade avbildningen. Trots att det liknar ett vanligt foto är det en tredimensionell och mycket exakt datamodell av gaturummet.

Det fotolika utseendet i bilden har åstadkommits genom att molnet av lasermätpunkter ”lagts över” det vanliga fotot av gatan. Då kan varje mätpunkt ”låna” sin färg från exakt rätt bildpixel i fotot.

 

3. Det vanliga fotot och data från laserskannade 3D-modellen av gatan bildar tillsammans en kraftfull kombination som gör att Gatuvy-systemet kan användas för göra väldigt exakta mätningar i bilderna. Den bakomliggande 3D-modellen gör att man exempelvis kan mäta om gatan är exakt lika bred överallt i bilden.

 

4. Här har lasermätpunkterna färgats för att istället visa olika avståndsintervall i bilden.

 

Kategori: Okategoriserade


”Vi sätter likhetstecken mellan den smarta och den hållbara staden”

Postad av: SmartSthlm,

Vad händer när förarlösa bilar rullar in på Stockholms gator? Vilka förberedelser kommer staden att behöva göraDet är bara ett exempel på nya utmaningar för hur vi planerar digitaliseringen av staden.

Det sade Stockholms stads CIO Ann Hellenius när hon talade på CISMOB, en konferens om intelligenta transportsystem arrangerad av eGovlab i Kista.

Stockholms stad arbetar idag med en rad digitaliseringsprojekt inom trafikmiljö och trafikstyrning, alltifrån uppkopplade garage till pilotprojekt kring exempelvis smart belysning.

- I Stockholm har vi arbetat med trafikstyrning under lång tid. Vi arbetar nu med att identifiera de projekt som skapar värde för stockholmarna, testa dem och när vi ser att de fungerar skala upp till för hela staden, förklarade Ann Hellenius.

Hon betonade också vikten av att se digitalisering som en drivkraft för att uppnå Stockholms övergripande mål för den smarta staden.

- Att bara placera ut ett stort antal sensorer i gatumiljön gör oss inte till en smart stad. Vi sätter ett likhetstecken mellan den smarta staden och den hållbara staden och vi är övertygade om att digitalisering är drivkraften för att uppnå ekologisk, social, demokratisk och ekonomisk hållbarhet, sade Anne Hellenius.

Under sitt framträdande på CISMOB-konferensen pekade hon även ut öppen data som ett nyckelområde för att bygga den smarta staden.

- Nästan allt staden gör kan generera öppen data. Men vi står samma utmaning som många andra städer idag, vilken är den bästa och mest effektiva vägen att skapa värde av öppen data.  Det som krävs här är att vi för en kontinuerlig dialog med bland annat startup-sektorn, så att vi som stad kan försäkra oss om att vi tillhandahåller den data som är relevant och som skapar ett värde, sade Ann Hellenius.

- Vi har ett bra utgångsläge i Stockholm när det gäller öppen data, men vi har också så mycket kvar att göra, tillade hon.

Stockholm har utmärkta förutsättningar när det gäller digitalisering, summerade Ann Hellenius.

- Vi har en befolkning med en hög utbildningsnivå och vi har Stokab som tillhandahåller världens största svartfibernät. Det ger oss fantastiska möjligheter. Utan detta skulle vi inte ha den startup-sektor vi har i Stockholm idag, konstaterade Ann Hellenius.

- Vi har så mycket talang i Stockholm och vi den måste vi använda och bygga in i stadens utvecklingsprocesser, avslutade hon.

Kategori: Okategoriserade


Fler bilder från Open Stockholm Hack

Postad av: SmartSthlm,

Här är ett bildspel från Open Stockholm Hack på Openlab i lördags. Uppdraget för de 40 deltagarna, de flesta it-studenter, var att under loppet av en enda dag utveckla morgondagens digitala tjänster i Stockholms stad. Tjänsterna ska – helt eller delvis – vara byggda med öppen data från Stockholms stads portal Open Stockholm.

Läs mer om vad som hände under Open Stockholm Hack här.

 

Kategori: Okategoriserade


Här är apparna som såg dagens ljus på Open Stockholm Hack

Postad av: SmartSthlm,

En app för Stockholms cyklister där rutten uppdateras realtid i takt med att trafikintensitet och luftkvalité ändras under cykelturen. Och en annan app som matchar ihop nyanlända och svenskar i bokklubbar kring specifika boktitlar.

Det är ett par av de appidéer som såg dagens ljus när fyrtiotal studenter på Open Stockholm Hack i helgen mejslade fram morgondagens digitala tjänster i Stockholms stad.

Hackathonet inleddes redan under de tidiga morgontimmarna i Openlabs lokaler på KTH. Efter några inledande ord av Stockholms stads CDO Christer Forsberg Philip är utvecklingsarbetet gång.

Open Stockholm Hack är ett samarrangemang mellan Openlab och Stockholms stad och en fristående del av den pågående öppen data-tävlingen Open Stockholm Award.

Uppdraget för de 40 deltagarna, de flesta it-studenter, är att under loppet av en enda dag utveckla morgondagens digitala tjänster för invånarna i Stockholms stad. Tjänsterna ska – helt eller delvis – vara byggda med öppen data från Stockholms stads portal Open Stockholm.

Deltagarna är uppdelade i nio lag. I början av dagen sitter de tillsammans och försöker strukturera upp vilka slags behov och problem som deras appar ska lösa. Steg för steg växer strukturer för apparnas funktioner fram i form av noggrant arrangerade rader av post it-lappar.

Tidspressen gör sig ständigt påmind och får flera lag får under dagen kasta sina ursprungsidéer överbord när de visar sig alltför komplicerade att omsätta till en färdig app. Ett lag som under förmiddagen skissar på en vattenkvalitetsapp för Stockholms badplatser har under eftermiddagen svängt totalt och istället övergått till att utveckla en app för stadens cyklister.

Vid ett av borden sitter Andrew Berezovskyi och hans lagkamrater och skissar på en app som de kallar Apoint. Den ska hjälpa sjuka att så snabbt som möjligt få en läkartid på den vårdcentral i Stockholm som för tillfället har kortast väntetider.

- Appen skulle inte bara innebära fördelar för patienten som vill ha vård snabbt, utan även för sjukvården eftersom tjänsten avlastar de vårdcentraler där det är hårdast tryck, säger Andrew.

Men han och laget är osäkra på om alla datakällor som krävs för appen finns tillgängliga. Därför skissar de också på en funktion i appen där patienter som fått tider på vårdcentralen som inte passar kan byta tider med varandra.

Lagen på Open Stockholm Hack behöver inte presentera en färdigkodad, körklar app vid dagens slut. Men de måste övertyga bland annat Jan Ainali, en av tekniska experter som finns på plats under hacket, att appen verkligen är möjlig att utveckla.

Jan Ainali hjälper även deltagarna att hitta de öppna datakällor som de behöver i sina tjänster.

Vilken typ av öppen data skulle du själv vilja se mer av?

- Jag skulle gärna se fler exempel på realtidsdata. I Stockholm kan man exempelvis tänka sig realtidsdata från de cykeltrafikräknare som redan finns på flera håll i stan. Där borde det med relativt små medel gå att att lägga ut den realtidsdata som samlas in som öppen data, säger Jan Ainali.

Jan Ainali brinner för öppen data. Så mycket att han tidigare i år gav sig ut på en fotvandring mellan 26 kommuner från Ystad till Stockholm för att berätta om fördelarna med öppen data. Vandringen till de 26 kommunhusen tog 71 dagar.

- 90 procent av kommunerna hade ingen öppen data överhuvudtaget i dagsläget. Men det fanns en nyfikenhet hos många. Och det fanns exempel på kommuner som kommit långt. Karlskrona hade exempelvis viss realtidsdata som tillgänglig öppen data, berättar Jan Ainali.

Här är appidéerna som togs fram under Open Stockholms Hack:

08 Book Brigde – app som matchar ihop nyanlända och svenskar i bokklubbar kring specifika boktitlar.

Wheels – cyklistapp som presenterar en rutt baserat på användarens förinställda tolerans för biltrafik, mängden av andra cyklister och luftkvalitet. Om trafikintensiteten under cykelturen ökar över användarens toleransnivåer presenterar appen en alternativ rutt i lugnare trafikmiljö. Appen kan användas även om mobilen ligger i fickan. Mobilen ger då olika vibrationssignaler för att markera höger- respektive vänstersväng.

Stockholm is Beautiful – ”marknadsplats” för goda gärningar, en social app där man uppmuntras göra varandra – eller Stockholms stad – små tjänster och där användarna poängsätter och rankar varandras goda gärningar.

Stockholm Garden – app som visar var i Stockholm det finns lediga odlingsytor och som kopplar ihop människor som vill dela odlingar. Appen innehåller även sociala funktioner där användare kan dela med sig av tips och följa varandras odlingsframgångar.

Hej Tech – tjänst som ger möjlighet att via speciella mötesplatser kommunicera på nätet utan mobiler eller dator.

Mathjälp - app för att distribuera ut mat där utgångsdatumet närmar sig till hemlösa. Stockholms stads storkök lägger in uppgifter om den mat som finns tillgänglig, en koordinator på exempelvis en hjälporganisation samordnar hämtning och distribution ut till utlämningsställen. I appen för sedan hjälpbehövande inbjudningar och se på en karta var och när mat kan avhämtas.

Apoint… – app där användare kan byta läkartider till primärvården med varandra. Appen ska också visa vilken vårdcentralen i staden som för tillfället har kortast väntetid för allmänläkarbesök.

Instafact – en faktakollsapp där vanliga påståenden, frågor – och fördomar – snabbkollas mot fakta och statistik.

När deltagarna under dagen själva röstade på vilken tjänst de gillade mest fick Hej Tech flest röster följt av Stockholm Garden.

Kategori: Okategoriserade


Här laddar studenterna för Stockholms öppna data-hack

Postad av: SmartSthlm,

Nu är uppladdningen inför Open Stockholm Hack på lördag i full gång. Igår samlades deltagarna  till ett förberedande pre-hack. De fick spåna fritt kring stockholmarnas framtida behov av digitala tjänster. Och de fick höra mer om bakgrunden till Stockholms stads plan att bli världens smartaste stad.

- Ni kan hjälpa oss att bli världens smartaste stad, uppmanade Stefan Carlson, Stockholms stads Chief Technical Officer, efter att ha redogjort för bakgrunden till Stockholms stads smart stad-strategi.

Pre-hacket på Openlab på KTH var en uppvärmning inför lördagens Open Stockholm Hack, evenemanget där nio lag på bara en dag ska ta fram exempel på framtidens digitala tjänster i Stockholm stad. Tjänsterna byggs till stor del av öppna data för Stockholms stads öppna data-portal Open Stockholm.

- De tjänster som ni tar fram under den här dagen behöver inte vara färdigkodade och körklara appar. Men ni måste kunna övertyga de tekniska experter som finns på plats under Open Stockholm Hack, att tjänsten är teknisk möjlig att realisera, förklarar Ola Möller, coach på Open Stockholm Hack, för deltagarna.

Deltagarna fick också en genomgång av Stockholms stads utbud av öppna geografiska data som utvecklare får använda i sina tjänster.

Open Stockhom Hack arrangeras av Openlab i samarbete med Stockholms stad. Helgens hackathon ingår som en fristående del i Stockholms stads pågående öppen data-tävling Open Stockholm Award. Tävlingen går i mål strax efter årsskiftet. Då utses de två bästa tjänsterna som utvecklats inom ramen för tävlingen. Vinnarna får dela på 100 000 kronor i prispengar.

Nu under hösten pågår, förutom helgens hack, en deltävling där uppgiften är att ta fram nya digitala tjänster för Stockholmarna på temat demokratiskt och social hållbarhet. Deltävlingen är öppen för anmälningar fram till den 24 november.

 

 

 

 

 

Kategori: Okategoriserade


Stadsbyggnadskontoret testar avancerad 3D-visualisering av byggprojekt

Postad av: SmartSthlm,

Så här kanske det kan se ut inom en inte alltför avlägsen framtid när Stockholmarna tar del av nya byggplaner i staden.

Mobilkameran riktas mot platsen där ett nytt byggprojekt planeras och då projiceras en 3D-modell av den planerade bebyggelsen in över mobilkamerans bild av den befintliga stadsmiljön.

Grundtekniken – augmented reality, AR eller på svenska förstärkt verklighet – är den samma som används i exempelvis den populära spelappen Pokémon Go.

I den test av AR-presentation som genomförts på stadsbyggnadskontoret kan man gå runt husmodellerna, studera dem ur olika vinklar och se dem i exakt den miljö där de är planerade att byggas.

- Fördelen med att använda augmented reality är att du hela tiden har en visuell referens till verkligheten när tittar på husmodellerna, säger Katarina Persson på Stadsbyggnadskontoret.

Hon och kollegan Kidega Carlsson är visualiseringsexperter och jobbar med olika typer av 3D-presentationer av byggplaner.

Ytterst handlar deras arbete om att konkretisera och ge en visuell fördjupning av hur planerad nybyggnation och stadsutvecklingsprojekt kan komma se ut i färdigt skick. Arbetet är inte minst viktigt som ett led i att vidareutveckla medborgardialoger och samrådsförfaranden och underlätta för stockholmarna att sätta sig in i och bilda sig en uppfattning om planerade nybyggnadsprojekt.

AR-presentation av planerade byggprojekt kan vara en väg att gå, menar Katarina Persson och Kidega Carlsson. Som ett första test av tekniken har de använt en modell av det planerade Nobelcentret på Blasieholmen. Kidega Carlsson visar ett första test av modellen där man på plats via mobilkameran kan gå runt en 3d-skapad byggnadsmodell och studera den ur olika vinklar exakt i den miljö där den planeras.

- Man kan tänka sig att man även använder mobilhörlurarna och att man samtidigt får information den vägen, säger Katarina Persson.

Även fast den här typen av AR-tjänst skulle fungera utmärkt i en vanlig surfplatta, kan man också tänka sig att använda speciella AR-glasögon, exempelvis Microsofts Hololens. Det skulle tillföra ett lager 3d-data som projiceras direkt i blickfältet ihop med den verkliga miljön, menar Kidega Carlsson.

3D-visualiseringar får en allt större användning i medborgardialogen inför planerade byggprojekt Stockholm stad. I Stockholmsrummet i Kulturhuset finns spännande exempel som Katarina Persson och Kidega Carlsson jobbar med.

Här kan man bland annat dra på sig en VR-hjälm och promenera runt i en virtual reality-presentation av ett planerat stadsutvecklingsprojekt på Årstafältet. Det finns även planer att visa byggplanerna för kvarteret Hästskon vid Sergels torg i virtual reality-version i Stockholmsrummet. (Se video här och bilder längst ner)

En annan ny visualiseringstjänst som Katarina Persson och Kidega Carlsson just nu tittar på handlar om att utnyttja den stora Stockholmskarta som täcker stora delar av golvet i Stockholmsrummet.

Genom att ladda ner en speciell app och sedan peka med mobilen på markerade platser på kartan skulle besökaren kunna få upp 3D-modeller på bildskärmen av planerade byggprojekt i staden.

Kidega Carlsson visar ett exempel från kvarteret Gurkan på Södermalm där besökaren via mobilappen även kan lyfta på taket och titta hur den planerade byggnaden ser ut inuti. (se video här)

Här nedanför är tre bilder från VR-presentationen från Årstafältet och en bild från kvarteret Hästskon vid Sergels torg:

 

 

 

Kategori: Okategoriserade


Hennes nästa kodstuga kanske öppnar hos Spotify

Postad av: SmartSthlm,

Hon leder arbetet i Kodcentrum, den ideella föreningen som i ett par års tid framgångsrikt jobbat med att introducera skolbarn till programmering och digitalt skapande.

Så det är ingen slump att Emelie Dahlström nu också är ett av namnen i den programmeringskommission som Stockholms stad tillsatte i början av sommaren.

Kodcentrums verksamhet kretsar till stor del kring det nät av kodstugor som föreningen bygger upp över landet. Hit kommer barn efter skoldagens slut för att koda.

- Det är en aktivitet vi erbjuder ungdomar mellan nio och 13 år. Det handlar om en termins introduktion där yrkesverksamma programmerare och utvecklare och även studenter delar med sig av sina kunskaper till barnen. Så istället för att spela fotboll eller gå på ridning efter skolan så kan man komma och utforska kodning tillsammans med oss, säger Emelie Dahlström.

I dagsläget finns kodstugorna på bibliotek, skolor och företag i sju städer. I Stockholmsområdet finns kodstugor på Enbacksskolan i Tensta och Vittra Brotorpsskolan i Hallonbergen.

- Sedan har vi en ytterligare kodstuga under uppstart i centrala Stockholm. Den kommer antagligen att ligga hos Spotify, som tillsammans med Microsoft och Informator är våra huvudsponsorer, berättar Emelie Dahlström.

Hur ser barnens intresse för programmering egentligen ut?

- Vår approach till programmering är att utgå från appar och spel som barnen använder i sin vardag. Fokus ligger på skapandet och vad de själva vill åstadkomma. Så responsen från barnen är väldigt positiv.

 Tycker du att man ska ha programmering på skolschemat?

- I någon form tycker jag absolut att programmering ska komma in. Vi har ju följt Skolverkets arbete med den här frågan. Deras förslag är ju att programmering ska komma in i matematik och teknik och att digital kompetens ska komma in som ett raster i alla ämnen.  I vår verksamhet utgår vi att programmering och digitalt skapande går att kombinera och ta upp i flera olika ämnen och teman, som att skapa egna berättelser, spel eller program.

- Vi utvecklar pedagogiskt material med dessa teman som utgångspunkt för att inspirera fler än de som är särskilt intresserade för just matematik och teknik att utforska programmering och digitalt skapande. Detta material och andra tips för den som vill komma igång med programmering delar vi gratis på Kodboken.se.

Varför har frågan programmering i skolan kommit i så starkt fokus just nu?

- Ska vi ur ett samhällsperspektiv klara vår kompetensförsörjning framöver på det här området, då måste vi introducera fler människor till programmering på ett tidigare stadium, för att öka chanserna att fler ungdomar väljer att läsa vidare på tekniska utbildningar.

- Men man kan också vända på frågan och se den ur ett individperspektiv. När allt fler saker som runt omkring oss sker digitalt, då bör jag som individ höja min kunskap så att jag kan bli mer medveten och kritisk till de tjänster jag använder. Och att jag i en förlängning kanske själv kan vara med och skapa nya digitala tjänster.

Du är också med i Stockholms stads programmeringskommission, vad hoppas du att arbetet där ska leda fram till?

- Min förhoppning är att det ska leda fram till en mer samlad resurs i form av utbildningsmaterial och pedagogiskt stöd för lärare inom det här området. Att det skapas ett ramverk som ger alla elever i Stockholm möjlighet att höja sin digitala kompetens.

Nyligen hade ni ert först möte, något att rapportera därifrån?

- Det blev väldigt tydligt för mig att intresset för den här frågan är oerhört stort och att samtliga deltagare i kommissionen är väldigt taggade och har mycket att bidra med. Jag kände att här finns det möjligheter att faktiskt landa i konkreta aktiviteter som kommer att skapa bättre förutsättningar för skolorna i Stockholms stad.

 

Kategori: Okategoriserade


Gamers och forskare löser transportfrågor i spelversion av Norra Djurgårdsstaden

Postad av: SmartSthlm,

(Klicka för större bild)

Ett tjugotal forskare och gamers strålar i helgen samman på en workshop för att gemensamt försöka hitta lösningar på hur Norra Djursgårdsstaden i framtiden kan bli en stadsdel med enbart fossilfria transporter.

Till sin hjälp har de en komplett modell av Norra Djurgårdsstaden uppbyggd i stadsbyggnadsspelet Cities: Skylines.

- Vi hoppas få fram ett antal goda idéer för hur Norra Djurgårdsstaden kan bli fossilfritt avseende transporter. Sedan vill vi också testa hur det fungerar att använda Cities: Skylines för stadsplanering och medborgardialog, säger Jörgen Hallström, presschef på Svensk Byggtjänst, som tillsammans med Stockholms stad och spelutvecklarföretaget Paradox Interactive arrangerar workshopen.

Workshopen kommer gå av stapeln i Stockholms stads kontor i Norra Djurgårdsstaden nu på lördag och söndag. Då kommer ett tjugotal gamers och forskare, merparten från KTH, att gå in i spelversionen av Norra Djurgårdsstaden för att tillsammans försöka hitta fungerande lösningar till hur alla transporter i stadsdelen kan göras helt fossilbränslefria.

(Klicka för större bild)

Cities: Skylines från svenska Paradox är ett av de mest populära stadsbyggnadsspelen med över två miljoner sålda licenser. Inom ramen för ett projekt kallat Mina kvarter har Svensk Byggtjänst låtit gamers bygga upp en komplett modell i spelet av hela Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas just nu största stadsbyggnadsprojekt. 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser planeras i stadsdelen som byggs med särskild miljöprofil.

Flera byggnader i spelversionen, exempelvis de stora gasklockorna, följer ganska exakt de riktiga ritningarna, medan annan bebyggelse representeras av förenklade standardmoduler.

- Modellen av Norra Djurgårdsstaden i Cities: Skylines som ska användas under workshopen är verkligen bra, tycker Susana Meza Graham, vice vd på Paradox Interactive.

Här kan du se ett youtube-klipp inifrån Cities: Skylines-versionen av Norra Djurgårdsstaden.

Kategori: Okategoriserade