Hennes nästa kodstuga kanske öppnar hos Spotify

Postad av: SmartSthlm,

Hon leder arbetet i Kodcentrum, den ideella föreningen som i ett par års tid framgångsrikt jobbat med att introducera skolbarn till programmering och digitalt skapande.

Så det är ingen slump att Emelie Dahlström nu också är ett av namnen i den programmeringskommission som Stockholms stad tillsatte i början av sommaren.

Kodcentrums verksamhet kretsar till stor del kring det nät av kodstugor som föreningen bygger upp över landet. Hit kommer barn efter skoldagens slut för att koda.

- Det är en aktivitet vi erbjuder ungdomar mellan nio och 13 år. Det handlar om en termins introduktion där yrkesverksamma programmerare och utvecklare och även studenter delar med sig av sina kunskaper till barnen. Så istället för att spela fotboll eller gå på ridning efter skolan så kan man komma och utforska kodning tillsammans med oss, säger Emelie Dahlström.

I dagsläget finns kodstugorna på bibliotek, skolor och företag i sju städer. I Stockholmsområdet finns kodstugor på Enbacksskolan i Tensta och Vittra Brotorpsskolan i Hallonbergen.

- Sedan har vi en ytterligare kodstuga under uppstart i centrala Stockholm. Den kommer antagligen att ligga hos Spotify, som tillsammans med Microsoft och Informator är våra huvudsponsorer, berättar Emelie Dahlström.

Hur ser barnens intresse för programmering egentligen ut?

- Vår approach till programmering är att utgå från appar och spel som barnen använder i sin vardag. Fokus ligger på skapandet och vad de själva vill åstadkomma. Så responsen från barnen är väldigt positiv.

 Tycker du att man ska ha programmering på skolschemat?

- I någon form tycker jag absolut att programmering ska komma in. Vi har ju följt Skolverkets arbete med den här frågan. Deras förslag är ju att programmering ska komma in i matematik och teknik och att digital kompetens ska komma in som ett raster i alla ämnen.  I vår verksamhet utgår vi att programmering och digitalt skapande går att kombinera och ta upp i flera olika ämnen och teman, som att skapa egna berättelser, spel eller program.

- Vi utvecklar pedagogiskt material med dessa teman som utgångspunkt för att inspirera fler än de som är särskilt intresserade för just matematik och teknik att utforska programmering och digitalt skapande. Detta material och andra tips för den som vill komma igång med programmering delar vi gratis på Kodboken.se.

Varför har frågan programmering i skolan kommit i så starkt fokus just nu?

- Ska vi ur ett samhällsperspektiv klara vår kompetensförsörjning framöver på det här området, då måste vi introducera fler människor till programmering på ett tidigare stadium, för att öka chanserna att fler ungdomar väljer att läsa vidare på tekniska utbildningar.

- Men man kan också vända på frågan och se den ur ett individperspektiv. När allt fler saker som runt omkring oss sker digitalt, då bör jag som individ höja min kunskap så att jag kan bli mer medveten och kritisk till de tjänster jag använder. Och att jag i en förlängning kanske själv kan vara med och skapa nya digitala tjänster.

Du är också med i Stockholms stads programmeringskommission, vad hoppas du att arbetet där ska leda fram till?

- Min förhoppning är att det ska leda fram till en mer samlad resurs i form av utbildningsmaterial och pedagogiskt stöd för lärare inom det här området. Att det skapas ett ramverk som ger alla elever i Stockholm möjlighet att höja sin digitala kompetens.

Nyligen hade ni ert först möte, något att rapportera därifrån?

- Det blev väldigt tydligt för mig att intresset för den här frågan är oerhört stort och att samtliga deltagare i kommissionen är väldigt taggade och har mycket att bidra med. Jag kände att här finns det möjligheter att faktiskt landa i konkreta aktiviteter som kommer att skapa bättre förutsättningar för skolorna i Stockholms stad.

 

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments