Här är apparna som såg dagens ljus på Open Stockholm Hack

Postad av: SmartSthlm,

En app för Stockholms cyklister där rutten uppdateras realtid i takt med att trafikintensitet och luftkvalité ändras under cykelturen. Och en annan app som matchar ihop nyanlända och svenskar i bokklubbar kring specifika boktitlar.

Det är ett par av de appidéer som såg dagens ljus när fyrtiotal studenter på Open Stockholm Hack i helgen mejslade fram morgondagens digitala tjänster i Stockholms stad.

Hackathonet inleddes redan under de tidiga morgontimmarna i Openlabs lokaler på KTH. Efter några inledande ord av Stockholms stads CDO Christer Forsberg Philip är utvecklingsarbetet gång.

Open Stockholm Hack är ett samarrangemang mellan Openlab och Stockholms stad och en fristående del av den pågående öppen data-tävlingen Open Stockholm Award.

Uppdraget för de 40 deltagarna, de flesta it-studenter, är att under loppet av en enda dag utveckla morgondagens digitala tjänster för invånarna i Stockholms stad. Tjänsterna ska – helt eller delvis – vara byggda med öppen data från Stockholms stads portal Open Stockholm.

Deltagarna är uppdelade i nio lag. I början av dagen sitter de tillsammans och försöker strukturera upp vilka slags behov och problem som deras appar ska lösa. Steg för steg växer strukturer för apparnas funktioner fram i form av noggrant arrangerade rader av post it-lappar.

Tidspressen gör sig ständigt påmind och får flera lag får under dagen kasta sina ursprungsidéer överbord när de visar sig alltför komplicerade att omsätta till en färdig app. Ett lag som under förmiddagen skissar på en vattenkvalitetsapp för Stockholms badplatser har under eftermiddagen svängt totalt och istället övergått till att utveckla en app för stadens cyklister.

Vid ett av borden sitter Andrew Berezovskyi och hans lagkamrater och skissar på en app som de kallar Apoint. Den ska hjälpa sjuka att så snabbt som möjligt få en läkartid på den vårdcentral i Stockholm som för tillfället har kortast väntetider.

- Appen skulle inte bara innebära fördelar för patienten som vill ha vård snabbt, utan även för sjukvården eftersom tjänsten avlastar de vårdcentraler där det är hårdast tryck, säger Andrew.

Men han och laget är osäkra på om alla datakällor som krävs för appen finns tillgängliga. Därför skissar de också på en funktion i appen där patienter som fått tider på vårdcentralen som inte passar kan byta tider med varandra.

Lagen på Open Stockholm Hack behöver inte presentera en färdigkodad, körklar app vid dagens slut. Men de måste övertyga bland annat Jan Ainali, en av tekniska experter som finns på plats under hacket, att appen verkligen är möjlig att utveckla.

Jan Ainali hjälper även deltagarna att hitta de öppna datakällor som de behöver i sina tjänster.

Vilken typ av öppen data skulle du själv vilja se mer av?

- Jag skulle gärna se fler exempel på realtidsdata. I Stockholm kan man exempelvis tänka sig realtidsdata från de cykeltrafikräknare som redan finns på flera håll i stan. Där borde det med relativt små medel gå att att lägga ut den realtidsdata som samlas in som öppen data, säger Jan Ainali.

Jan Ainali brinner för öppen data. Så mycket att han tidigare i år gav sig ut på en fotvandring mellan 26 kommuner från Ystad till Stockholm för att berätta om fördelarna med öppen data. Vandringen till de 26 kommunhusen tog 71 dagar.

- 90 procent av kommunerna hade ingen öppen data överhuvudtaget i dagsläget. Men det fanns en nyfikenhet hos många. Och det fanns exempel på kommuner som kommit långt. Karlskrona hade exempelvis viss realtidsdata som tillgänglig öppen data, berättar Jan Ainali.

Här är appidéerna som togs fram under Open Stockholms Hack:

08 Book Brigde – app som matchar ihop nyanlända och svenskar i bokklubbar kring specifika boktitlar.

Wheels – cyklistapp som presenterar en rutt baserat på användarens förinställda tolerans för biltrafik, mängden av andra cyklister och luftkvalitet. Om trafikintensiteten under cykelturen ökar över användarens toleransnivåer presenterar appen en alternativ rutt i lugnare trafikmiljö. Appen kan användas även om mobilen ligger i fickan. Mobilen ger då olika vibrationssignaler för att markera höger- respektive vänstersväng.

Stockholm is Beautiful – ”marknadsplats” för goda gärningar, en social app där man uppmuntras göra varandra – eller Stockholms stad – små tjänster och där användarna poängsätter och rankar varandras goda gärningar.

Stockholm Garden – app som visar var i Stockholm det finns lediga odlingsytor och som kopplar ihop människor som vill dela odlingar. Appen innehåller även sociala funktioner där användare kan dela med sig av tips och följa varandras odlingsframgångar.

Hej Tech – tjänst som ger möjlighet att via speciella mötesplatser kommunicera på nätet utan mobiler eller dator.

Mathjälp - app för att distribuera ut mat där utgångsdatumet närmar sig till hemlösa. Stockholms stads storkök lägger in uppgifter om den mat som finns tillgänglig, en koordinator på exempelvis en hjälporganisation samordnar hämtning och distribution ut till utlämningsställen. I appen för sedan hjälpbehövande inbjudningar och se på en karta var och när mat kan avhämtas.

Apoint… – app där användare kan byta läkartider till primärvården med varandra. Appen ska också visa vilken vårdcentralen i staden som för tillfället har kortast väntetid för allmänläkarbesök.

Instafact – en faktakollsapp där vanliga påståenden, frågor – och fördomar – snabbkollas mot fakta och statistik.

När deltagarna under dagen själva röstade på vilken tjänst de gillade mest fick Hej Tech flest röster följt av Stockholm Garden.

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments