Trafikkontorets nya system flyttar mätningar från gatan till 3D-modeller i datorn

Postad av: SmartSthlm,

 

En gata i Bromma. Men det är inget vanligt foto. Bilden är i själva verket en laserskannad 3D-modell av gatan, uppbyggd av ett moln av lasermätpunkter. (Klicka för större bild)

 

Ungefär 400 mil gator, bilvägar samt större cykel- och gångstråk i Stockholms stad har laserskannats till 3D-modeller – och samtidigt fotograferats med 360 graders-kamera.

Det handlar om trafikkontorets Gatuvy-projekt som nu närmar sig målsnöret.

När Gatuvy-projektet är helt klart i mitten av nästa år får Stockholms stad tillgång till nytt mycket kraftfullt verktyg som kommer att effektivisera och förenkla stadens arbete inom en rad olika områden.

Olika typer av mätningar och inventeringar som stadens anställda idag gör på plats ute i gatumiljön kommer istället att kunna göras i datorn, direkt i de mycket exakta 3D-modeller av Stockholms gator som ingår i Gatuvy-systemet. Det berättar Johanna Thorn och Karin Nilsson, ingenjörer på trafikkontoret som arbetar med systemet.

Karin Nilsson och Johanna Thorn.

- Man slipper gå runt med ett mäthjul på exempelvis Vasagatan och göra mätningar i den intensiva trafikmiljö som är där, säger Karin Nilsson.

- Det som ger de största fördelarna i det här systemet är att vi har kopplat ihop lasermätdata med bilddata från 360 graders-bilder, plus att vi alltid vet exakt när varje bild togs, säger Johanna Thorn.

Hon visar hur man tack vare kombinationen av 360-graders bilder och de laserskannade 3D-modellerna enkelt kan göra exakta mätningar av exempelvis vägbredder och lyktstolpar överallt i en bild.

Gatuvy-systemet kommer också att användas för uppdatera Stockholms stads och olika kartdatabaser och göra kartdata ännu mer exakt än idag. Johanna Thorn visar hur man kan projicera in vägkartor över Gatuvy-bilderna och se hur väl vägdragningen i kartan stämmer överens med verkligheten. Man kommer också att kunna se exakt var fastighetsgränser går genom att projicera in dem med centimeterprecision i Gatuvy-bilderna.

Stadsbyggnadskontoret planerar att använda Gatuvy-data för att uppdatera sin topografiska markmodell och flera andra förvaltningar är också intresserade av att använda Gatuvy-systemet. Karin Nilsson och Johanna Thorn tror att nya användningområden för Gatuvy-systemet kommer att upptäckas allt eftersom.

På sikt kan det till exempel bli möjligt att använda Gatuvy-systemet för att exempelvis automatiskt söka i bilderna efter nedslitna vägstreck som det är dags att måla om, berättar Johanna Thorn.

I dagsläget har 95 procent av Stockholms stads vägar, stadsgator samt större cykel- och gångstråk fotograferats och laserskannats med hjälp av en speciell mätbil. Just nu arbetar trafikkontoret med databearbetningar av det insamlade materialet.

Gatuvy-systemet generar mycket stora mängder data. När systemet är klart att tas i drift vid halvårsskiftet nästa år, beräknas databasen innehålla runt 25 terabyte med data.

 

Så här fungerar trafikkontorets Gatuvybilder:

1. Här är en gata i Bromma i ett utsnitt från en 360 graders-bild i trafikkontorets Gatuvy-projekt. Precis som i Googles tjänst Street View kan man med hjälp av 360 graders-bilder se sig omkring hur det ser ut på olika gatuadresser och vägsträckningar.

 

2. Men trafikkontorets Gatuvy-projekt går ett steg längre än Google Street View. Här har man också skannat in en slags 3d-modeller eller punktmoln av hela gaturummet med hjälp av laser.

Den här bilden av gatan i Bromma är inget vanligt foto. Hela den ”grovpixliga” förgrunden är uppbyggd av ett moln av mätpunkter som 3D-skannats med laser. Slutresultatet blir den här helt datorgenererade avbildningen. Trots att det liknar ett vanligt foto är det en tredimensionell och mycket exakt datamodell av gaturummet.

Det fotolika utseendet i bilden har åstadkommits genom att molnet av lasermätpunkter ”lagts över” det vanliga fotot av gatan. Då kan varje mätpunkt ”låna” sin färg från exakt rätt bildpixel i fotot.

 

3. Det vanliga fotot och data från laserskannade 3D-modellen av gatan bildar tillsammans en kraftfull kombination som gör att Gatuvy-systemet kan användas för göra väldigt exakta mätningar i bilderna. Den bakomliggande 3D-modellen gör att man exempelvis kan mäta om gatan är exakt lika bred överallt i bilden.

 

4. Här har lasermätpunkterna färgats för att istället visa olika avståndsintervall i bilden.

 

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments