Visar alla blogginlägg från: september 2016

Ann Hellenius tar plats i regeringens samverkansgrupp för smarta städer

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stads CIO Ann Hellenius är en av dem som nu tar plats i regeringens samverkansgrupp för smarta städer.

Det står klart efter att regeringen nu presenterat vilka som ska vara med i de samverkansgrupper som ska hjälpa regeringen att identifiera framtida utmaningar och möjligheter inom fem nyckelområden: smarta städer, nästa generations resor och transporter, cirkulär och biobaserad ekonomi, life science samt uppkopplad industri.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg säger i ett pressmeddelande:

- Jag ser samverkansprogrammen som en av mina högsta politiska prioriteringar i höst. Samverkansgrupperna har en viktig uppgift i att tillsammans med regeringen föreslå prioriterade insatser inom de specifika områdena för varje program.

- Det är en fantastisk kompetens som finns samlad här och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta nya innovativa lösningar som stärker Sveriges konkurrenskraft, bidrar till hållbar utveckling och skapar fler jobb, säger Mikael Damberg också.

Samverkansgrupperna består av experter från respektive område från näringsliv, offentlig sektor och forskning.

Samverkansgruppen för smarta städer ska bland annat komma med förslag på hur digitalisering kan användas för att ”förbättra kvalitet, prestanda och interaktivitet av kommunala tjänster”. Gruppen ska också titta närmare på hur digitalisering kan utnyttjas för att ”minska kostnader och resursförbrukning och för att förbättra kontakten mellan medborgare och myndigheter”.

- Det är glädjande att Stockholms stad är representerad i regeringens samverkansgrupp för smarta städer. Jag kommer att göra mitt bästa för att bidra med de erfarenheter och kunskaper vi har kring arbetet med den smarta och uppkopplade staden, säger Ann Hellenius.

 

Här är alla namnen i regeringens samverkansgrupp för smarta städer:

Orvar Hurtig, Chef för industri och samhälle, Ericsson AB
Staffan Liljestrand, Verkställande direktör, Bumbee labs AB
Anders Johansson , Försäljningschef offentlig sektor, Cisco Systems Sweden AB
Peder Berne, Projektchef, E.ON Sverige AB
Liisa Fransson, Forskningschef, Kraftringen Energi AB
Marcus Rothoff , Projektchef, Volvo Car Corporations
Åsa Pettersson, Chef för samhällsrelationer och hållbarhet, Scania CV AB
Ulf Ranhagen, Chefsarkitekt, Sweco Architects AB
Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC koncernen
Olof Andersson, Verkställande direktör, Fastighets AB Trianon
Eva Schelin, Verkställande direktör, IQ Samhällsbyggnad AB
Anna Johanna Klasander, Utvecklingschef, White arkitekter AB
Alexander Ståhle, Verkställande direktör, Spacescape AB
Anders Lago, Ordförande, HSB
Anna Dubois, Vicerektor, Chalmers Tekniska Högskola
Lena Neij, Prefekt vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet
Mattias Höjer, Föreståndare för Centre for Sustainable Communications, KTH
Ann Hellenius , It-direktör, Stockholms kommun
Kristina Zachrisson, Kommunalråd, Kiruna kommun
Lena Micko, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landstring (SKL)
Janna Valik, Generaldirektör, Boverket
Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten
Björn Risinger , Generaldirektör, Naturvårdsverket

Kategori: Okategoriserade


”Vi måste utnyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut”

Postad av: SmartSthlm,

Digitalisering är inte något som går att välja bort i offentlig sektor. För Stockholms del handlar det om att staden växer så fort att vi måste utnyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut.

- Annars klarar vi helt enkelt inte av de samhällsutmaningar vi står inför, sade Stockholms Stads CIO Ann Hellenius, när hon på onsdagsförmiddagen talade om digitala strategier på ett webinar för beslutsfattare i offentlig sektor.

All digitalisering måste ytterst handla om att förenkla livet för medborgarna, sade Ann Hellenius. Hon pekade ut digital inkludering som en av nycklarna för framgång. Den digitala dialogkanalen ger fler invånare än tidigare möjlighet att komma med idéer och synpunkter i exempelvis detaljplaneprocesser.

Ett annat område för digital inkludering gäller de nyanlända. Idag finns närmare 200 nationaliteter representerade i Stockholms stad. Och här finns fortfarande en hel del arbete kvar att göra,  menar Ann Hellenius.

- Ingen vet på förhand exakt vilken riktning snabbföränderliga användarbehov och teknikutveckling kommer att ta, säger Ann Hellenius. Därför är det viktigt att de som arbetar med digitalisering har en kultur där man tillåter sig att lära och dra erfarenhet även av misstag och felsatsningar, sade Ann Hellenius.

Här kan du lyssna på webinaret i efterhand.

Kategori: Okategoriserade