Visar alla blogginlägg från: oktober 2016

Open Stockholm Award-finalisterna: Rött ljus i Astma-appen när luftkvaliteten blir för låg

Postad av: SmartSthlm,

Det lyser rött i appen när användaren närmar sig platser med alltför höga partikelnivåer. Asthma Watch hjälper astmatiker att undvika platser där luftkvaliteten för tillfället ligger på ohälsosamma nivåer.

- Tanken är att göra Stockholm till en stad där det är lättare att leva när man har astmaproblem, säger Peter Rosengren på företaget CNet som tagit fram appen.

Asthma Watch är ett av de första sex finalbidragen i Open Stockholm Award, tävlingen där utvecklare från hela världen bygger nya digitala tjänster för stockholmarna med innehåll av öppen data från Stockholms stads dataportal Open Stockholm.

Hela syftet med Asthma Watch-appen är att hjälpa astmatiker att undvika platser där luftkvaliteten för tillfället ligger på ohälsosamma nivåer. Appen plockar in data från ett tiotal sensorer som mäter luftkvaliteten och partikelhalter på olika platser i Stockholms stad. Värdena stäms av mot toleransvärden som användaren antingen ställt in själv i appen eller som räknas fram efter ett spirometetertest.

Appen slår larm om partikelnivåerna där användaren för tillfället närmar sig de inställda toleransnivåerna. Appen kan också titta i användarens kalender och varna för risker för höga partikelhalter på platser som kommer att besökas.

- Det vi vet är att risken för en astmaattack ökar ganska mycket när du befinner dig på platser med för stora luftföroreningar. Problemet med luftföroreningar är att du inte ser dem och ofta inte känner dem heller förrän det är för sent. Det är det som den här appen hjälper dig med, säger Peter Rosengren.

Asthma Watch uppkopplade spirometer

Antalet vårdbesök till följd av luftrörsproblem har nästan fördubblats under senaste sju till åtta åren, enligt Peter Rosengren.

- Folk med astma blir ju inte friska med den här appen, men den kan bidra till att göra symptomen mindre besvärliga och därmed minska belastningen på sjukvården, säger han.

I dagsläget finns det ett tiotal sensorer i centrala Stockholm som Asthma Watch kan plocka luftkvalitetsdata från. Men Peter Rosengren hoppas att antalet ska öka betydligt under de kommande åren.

- Framför allt vore det bra med fler utomhussensorer som mäter luftkvalité. Men även sensorer i publika inomhusmiljöer är av stort intresse. Stockholms stad skulle exempelvis kunna ställa krav på restauranger i samband med tillståndsgivning att man ska ha en installerad luftkvalitetsmätare som publicerar öppen data i realtid, säger han.

Peter Rosengren

Peter Rosengrens företag CNet har sedan tidigare tagit fram en teknisk plattform för att bygga olika typer av smart stad-tillämpningar. Plattformen har bland annat används för en tjänst för effektiviserad sophämtning i Italien där sensorer mäter fyllnadsgraden i soptunnor.

När möjligheten att delta i Stockholms stads hackathon dök upp i våras, då bestämde Peter Rosengren för att använda plattformen för att även bygga astmaappen.

* Hur ser framtidsplanerna ut för astma-appen?

- Vi hoppas ju att kunna expandera och nå ut till alla astmatiker i Stockholm. Och gärna få staden att investera i flera sensorer. Sedan hoppas vi självklart också att kunna exportera konceptet till andra städer. Det finns ju många stora städer som har verkligt svåra luftkvalitetsproblem, avslutar Peter Rosengren.

Fotnot: ett tidigare avsnitt i serien om de sex första finalisterna i Open Stockholm Award finns att läsa här.

 

Kategori: Okategoriserade


Nu inleds nästa testfas av smart belysning i Årsta

Postad av: SmartSthlm,

En parkväg i Årsta och en bilvägssträcka vid Valla Torg. Här utspelar sig nästa fas i Trafikkontorets tester av smart gatubelysning. Rörelsesensorer och radiokommunikation i speciella mesh-nät bestämmer hur starkt lamporna ska lysa.

Under sommaren har en cirka kilometerlång sträcka på en gång- och cykelväg i Årsta försetts med ny LED-belysning med rörelsesensorer. Här inleder Trafikkontoret nu nästa fas i Stockholms stads tester av smart gatubelysning.

Istället för att belysningen ligger på maximal ljusstyrka hela tiden, lyser lamporna för fullt bara när någon närmar sig lyktstolparna. När fotgängaren eller cyklisten passerat och försvunnit en bit bort går lamporna ner på lite svagare ljusnivå igen.

- Du har maximal ljusstyrka 60-75 meter framför och bakom där du går. Tittar du ännu längre fram på vägen ligger belysningen på 40 procents ljusstyrka. Med den ljusnivån upplever man fortfarande hela vägsträckan som upplyst, säger Anders Hedlund, ingenjör på Trafikkontoret, som ansvarar för testerna av smart gatubelysning.

I en tidigare testfas har Trafikkontoret tillsammans med KTH:s ljusdesignutbildning undersökt hur allmänheten upplever den behovsstyrda gatubelysningen.

- Vi ville se hur människor påverkas av behovsstyrd belysning. Vid ljusnivåer på 40 respektive 100 procent var det ingen som kände någon ökad otrygghet. Det är resultat som vi är väldigt nöjda med, säger Anders Hedlund.

De behovsstyrda ljusnivåerna kan innebära sänkta elkostnader på i storleksordningen 40-50 procent.

Testerna av smart gatubelysning i Årsta är en del av EU-projektet Grow Smarter. I Årsta-testerna ingår också en bilväg vid Valla Torg där ljusstyrkan på vägbelysningen kan varieras efter trafikmönstren på vägsträckan. När trafiken är som allra glesast kan ljusstyrkan gå ner till 70 procent och i vissa fall 50 procent.

Här inleds testerna vid årsskiftet. Ett syfte är också att se hur man kan bygga system för smart belysning med hjälp av billigare standardkomponenter. Det är viktigt för att man i ett senare skede ska kunna skala upp testerna på ett kostnadseffektivt sätt, säger Anders Hedlund.

På bilvägssträckan vid Valla Torg testas också olika typer av datakommunikationslösningar för att kunna styra ljusstyrkan på varje enskild lyktstolpe. Det handlar dels om kommunikation via lyktstolparnas elledningar, dels om så kallade mesh-nät med radiosändare i lyktstolparna. Via kommunikationsförbindelserna kan  lyktstolparna även skicka meddelanden, exempelvis när lampor behöver bytas.

- Smart belysning kan innebära väldigt många bra saker. Grunden för all belysning i staden är att skapa trygghet och säkerhet. Det tummar vi aldrig på, säger Anders Hedlund.

Kategori: Okategoriserade


Open Stockholm Award-finalisterna: ”Allt handlar om fler solceller på Stockholms hustak”

Postad av: SmartSthlm,

Allt handlar om att få upp fler solceller på Stockholms hustak. Joachim Lindborgs vill att hans finalbidrag i Open Stockholm Award ska sänka trösklarna för fler solceller och göra det roligt för stockholmare att skaffa egen solel.

- Tanken med det här tävlingsbidraget är att tillgängliggöra de solceller som Stockholms stad redan har. De är ganska anonyma idag, säger Joachim Lindborg.

Han ligger bakom ett av de sex första finalbidragen i Open Stockholm Award, tävlingen där utvecklare från hela världens bygger nya digitala tjänster för stockholmarna med innehåll av öppen data från Stockholms stads dataportal Open Stockholm.

SmartSthlm kommer i en serie artiklar att berätta mer om de sex finalisterna från deltävling 1.

Joachim Lindborg, Watt-s.

Joachim Lindborg har arbetat med energieffektivisering och innovationer på miljöområdet i många år. Han driver också solcellstjänsten Watt-s. Grundprincipen i hans upplägg är att sälja små andelar i en solcellsanläggning som han byggt upp och sedan koppla ihop elproduktionen från solcellerna till kundens elförbrukning.

Så här fungerar Joachim Lindborgs solcellupplägg steg för steg:

1) Istället för att köpa en helt egen solcell köper man en liten andel i en solcell som Watt-s satt upp.

2) Via en mobilapp kan man i realtid se exakt hur mycket el den egna solcellsandelen producerar.

3) Nästa steg är att koppla solcellsandelens elproduktion till användarens egna elförbrukning. Ett smart eluttag som kommunicerar med mobilappen mäter förbrukningen för olika elprylar hemma hos användaren, exempelvis mobiler, dator eller kaffebryggare.

4) Nu kan användaren se exakt i appen många elprylar den egna solelen räcker till för att driva. Det smarta eluttaget som ett ”virtuellt batteri” där användaren kan lagra energi från sin solcell och använda vid ett senare tillfälle.

5) Värdet för el som användarens solcellandel producerar hamnar i första steget hos Watt-s, som i nästa steg ger den tillbaka till användaren som ekonomisk återbäring i form av exempelvis fler egna solcellsandelar, solceller i Afrika eller till bidrag till Rädda Barnen.

Upplägget från Watt-s bildar även grunden för Joachim Lindborgs finalbidrag i Open Stockholms Award. Tanken är att koppla in sig på de solcellsanläggningar som Stockholms stad har.

(Klicka för större bild)

- Kan vi få stockholmarna att köpa solcellsandelar i de solcellsanläggningar som Stockholms stad redan har, då betyder det staden får in pengar till ännu fler solceller utan att det krävs några ytterligare investeringsbeslut, säger Joachim Lindborg.

Sedan gäller det att hitta ett upplägg som gör det intressant för stockholmarna att följa elproduktionen i solcellsanläggningarna. Ett upplägg skulle kunna vara att du med appen kan se om den solenergi som produceras räcker för att driva Stockholms alla mobiler, menar Joachim Lindborg.

* Vad behövde du för öppen data för att utveckla den här tjänsten?

- Vi lyckades få fram den data vi behövde om elproduktionen från Stockholms stads solanläggningar från Stockholms soldatasajt. Men det bästa vore ju om realtidsdata från stadens solceller fanns på Open Stockholm med ett öppet och tydligt API, säger Joachim Lindborg.

Hans dröm är att någon av de stora livsmedelskedjorna hoppar på hans solcellsupplägg.

- Då skulle du kunna få återbäring i form av andelar i solceller på stormarknadens tak. Och sedan återbäring i form av varor utefter hur mycket energi din solcellsandel producerat, avslutar Joachim Lindborg.

Kategori: Okategoriserade


Gratis wifi igång i flera idrottshallar

Postad av: SmartSthlm,

Stockholm Public – Stockholms stads tjänst för gratis inomhus-wifi – dyker upp på allt fler ställen i staden. Nu har ett flertal idrottshallar fått gratistjänsten.

Hittills har Enskede Idrottsplats, Sätra friidrottshall (bilden ovan), Beckomberga sim- och idrottshall och Träffstugan i Sköndal fått wifi-tjänsten Stockholm Public.

Åke Sundin, vd för S:t Erik Kommunikation som ansvarar för stadens wifi-nät, bedömer att fler idrottshallar allteftersom kommer att få gratis wifi via Stockholm Public-tjänsten.

I dagsläget finns Stockholm Public även i Stadsmuseets samlingsenhet i Frihamnen, Stadshuset, stadsledningskontoret, arbetsmarknadsförvaltningen samt i publika inomhusytor i stadsdelsförvaltningarna i Hässelby-Vällingby, Älvsjö och Farsta.

För stockholmarna är Stockholm Public-tjänsten väldigt enkel att använda. Inga inloggningsuppgifter krävs. När man fått upp wifi-nätet i sin mobil behöver man bara godkänna användarvillkoren för tjänsten, sedan är man igång. Webbinnehållet är filtrerat enligt samma principer som gäller Stockholms stads anställda i stadens interna nät.

Kategori: Okategoriserade


Stockholms stad testar sensorförsedda robotgräsklippare som samlar in miljödata

Postad av: SmartSthlm,

 

Stockholms stad blir först ut att testa en ny typ av sensorförsedda robotgräsklippare som i realtid rapporterar in mätdata om luftkvalitet, nederbörd, temperaturer och trafikbullernivåer.

Testerna inleds i vår. Totalt kommer ett tiotal robotgräsklippare att testas runt om i Stockholms stad.

De sensorförsedda robotgräsklipparna är en del av företaget Husqvarnas pilotförsök med datainsamlande och eldrivna robotar för underhåll av urbana parkmiljöer. Själva konceptet för insamling av miljödata via gräsklipparnas sensorer utvecklar Husqvarna i samarbete med miljöorganisationen Quatified Planet.

Företagets plan är att testa och vidareutveckla sensorkonceptet kring robotgräsklipparna i ett par storstäder runt om världen, där Stockholm är först ut.

Planen är att bland annat testa robotgräsklipparna i svårtillgängliga grönområden, exempelvis gräsmattor i hårt trafikerade vägrondeller, dit det är svårt eller till och med farligt för stadens parkarbetare att ta sig med vanliga gräsklippare. Förutom att klippa gräs kan de sensorutrustade gräsklipparna i sådana miljöer även rapportera in realtidsdata om trafikbuller och luftkvalitet.

Att stjäla robotgräsklipparna är inte att tänka på, enligt Husqvarna. Maskinerna har mycket avancerade gps-baserade stöldskyddssystem. De är också kodade så att de omedelbart slutar fungera om de flyttas utanför de parkområden som de är satta att underhålla.

Kategori: Okategoriserade


Open Stockholm Award – här är de första finalisterna

Postad av: SmartSthlm,

Nu är de första sex finalisterna klara i Stockholms stads öppna data-tävling Open Stockholm Award.

Det är en internationell skara av utvecklare som nu blir de första att gå vidare till finalomgången i Stockholms stads pågående öppna data-tävling Open Stockholm Award.

De sex finalbidragen kommer från Indien, USA, Italien och Nederländerna. Två av finalbidragen är framtagna av utvecklarteam i Sverige.

De nu utvalda finalbidragen kommer från den första av två deltävlingar i Open Stockholm Award. Uppgiften i deltävling 1 var att utveckla nya digitala tjänster på temat ett ekonomisk hållbart och klimatsmart Stockholm. Tjänsterna ska innehålla öppen data från Stockholm stads portal för öppen data Open Stockholm.

Intresset för att delta i deltävlingen var stort. Inte mindre än 44 utvecklarteam skickade in tävlingsbidrag. De sex finalisterna har valts ut av en jury bestående av representanter från bland annat Stockholms stad, Stockholms startup-sektor och Stockholms Handelskammare. Juryns arbete leds av Stockholms stads stadsdirektör Ingela Lindh.

Här är de sex finalbidragen från deltävling 1:

* Smartline – ett system för att skicka data mellan fordon och rfid-sensorer i vägbanan. Tävlingsbidraget kommer från Nederländerna.

* Sun4You – en tjänst som kopplar upp stadens solcellsanläggningar och sätter deras elproduktion i relation enskilda individers elförbrukning. Tävlingsbidraget kommer från det svenska startupföretaget Watt-s.

* Asthma Watch – en app som varnar astmatiker för platser med alltför dålig luftkvalité. Tävlingsbidraget kommer Sverige.

* The Pulse of Stockholm – en app där man kan se vilka event som pågår nära den plats där man för tillfället befinner sig. Såväl staden, som företagare i staden och vanliga invånare kan lägga upp information om event i appen. Tävlingsbidraget kommer från USA.

* Foonergy App – en app för att minska matsvinn. Restauranger och matbutiker kan lägga in meddelanden om att de har mat som de tänkt att kassera, vilket gör det möjligt för andra aktörer att istället köpa maten billigt. Tävlingsbidraget kommer Indien.

* Digit Arch – App där man kan se de laserskannade 3D-modeller av historiska och kulturella byggnader i Stockholm. Tävlingsbidraget kommer från Italien.

De sex finalbidragen från deltävling 1 går nu vidare till slutfinalen i Open Stockholm Award. Dit kommer också finalbidrag från deltävling 2, där temat är digitala tjänster för ett socialt och demokratiskt Stockholm. Deltävling 2 pågår fram till den 24 november och är fortfarande öppen för anmälningar.

De två slutliga vinnarna i Open Stockholm Award kommer att utses vid en prisceremoni i Stockholms Stadshus den 18 januari nästa år. De båda vinnarna får dela på 100 000 kronor i prispengar.

Här är tävlingsjuryn för Open Stockholm Award:

Ingela Lindh, stadsdirektör Stockholms stad

Ann Hellenius, it-direktör Stockholms stad

Staffan Ingvarsson, VD Stokab

Arjun Bakshi, förvaltningsdirektör på arbetsmarknadsförvaltningen

Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst

Fredrik Sand, Näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare

Johanna Ekström, reporter på Breakit

Darja Isaksson, strateg, konsult och föreläsare inom digital transformation. Ingår i regeringens innovationsråd

Tomas Bennich, founder of Swedish Mobile Association

 

 

 

Kategori: Okategoriserade


Digital Demo Stockholm lyfts på konferens för kunskapsintensiva regioner

Postad av: SmartSthlm,

Om ett par veckor står Stockholm och Uppsala värdar för konferensen UniverCITY där ett flertal tillväxtregioner i världen ska diskutera hur kunskapsdrivna regioner och städer kan utveckla kunskap och kompetens genom samverkan med lärosäten och näringsliv. Till konferensen kommer representanter från bland annat Washington, Seattle, Barcelona, München, Helsingfors och japanska Fukuoka.

Syftet med konferensen är att storstadsregionerna ska utbyta goda erfarenheter kopplade till regional utveckling. Arbetet i UniverCITY sker bland annat genom att jämföra data och indikatorer, men även genom att samla regionerna vartannat år för en konferens på ett tema som är kritiskt för regionernas tillväxt och utveckling.

Stockholm och Mälarregionen är en internationellt framgångsrik kunskapsregion. En stark orsak till detta är just det nära samarbetet mellan olika aktörer. Därför kommer Stockholm att under konferensen att lyfta fram Digital Demo Stockholm som ett unikt sätt att samarbeta mellan politik, akademi, forskning och näringsliv.

Digital Demo Stockholm är ett långsiktigt åtagande från de medverkande parterna om att samverka för att med befintlig och ny digital teknik hitta lösningar på samhällsutmaningar. Målet från Stockholms sida är att nå visionen om ett Stockholm för alla: ett demokratiskt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Stockholm. Digital Demo Stockholm presenterades i våras. Förutom Stockholms stad ingår ABB, Ericsson, Scania, Skanska, Vattenfall och forskare på KTH i samarbetet.

- Stockholm har mycket goda förutsättningar att bli den stad i världen som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för sina medborgare, anhöriga, företagare och besökare. Digital Demo är ett viktigt initiativ för att nå dit och vi ser fram emot att ta del av de andra städernas framgångsrika initiativ, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

 

Kategori: Okategoriserade