Nu inleds nästa testfas av smart belysning i Årsta

Postad av: SmartSthlm,

En parkväg i Årsta och en bilvägssträcka vid Valla Torg. Här utspelar sig nästa fas i Trafikkontorets tester av smart gatubelysning. Rörelsesensorer och radiokommunikation i speciella mesh-nät bestämmer hur starkt lamporna ska lysa.

Under sommaren har en cirka kilometerlång sträcka på en gång- och cykelväg i Årsta försetts med ny LED-belysning med rörelsesensorer. Här inleder Trafikkontoret nu nästa fas i Stockholms stads tester av smart gatubelysning.

Istället för att belysningen ligger på maximal ljusstyrka hela tiden, lyser lamporna för fullt bara när någon närmar sig lyktstolparna. När fotgängaren eller cyklisten passerat och försvunnit en bit bort går lamporna ner på lite svagare ljusnivå igen.

- Du har maximal ljusstyrka 60-75 meter framför och bakom där du går. Tittar du ännu längre fram på vägen ligger belysningen på 40 procents ljusstyrka. Med den ljusnivån upplever man fortfarande hela vägsträckan som upplyst, säger Anders Hedlund, ingenjör på Trafikkontoret, som ansvarar för testerna av smart gatubelysning.

I en tidigare testfas har Trafikkontoret tillsammans med KTH:s ljusdesignutbildning undersökt hur allmänheten upplever den behovsstyrda gatubelysningen.

- Vi ville se hur människor påverkas av behovsstyrd belysning. Vid ljusnivåer på 40 respektive 100 procent var det ingen som kände någon ökad otrygghet. Det är resultat som vi är väldigt nöjda med, säger Anders Hedlund.

De behovsstyrda ljusnivåerna kan innebära sänkta elkostnader på i storleksordningen 40-50 procent.

Testerna av smart gatubelysning i Årsta är en del av EU-projektet Grow Smarter. I Årsta-testerna ingår också en bilväg vid Valla Torg där ljusstyrkan på vägbelysningen kan varieras efter trafikmönstren på vägsträckan. När trafiken är som allra glesast kan ljusstyrkan gå ner till 70 procent och i vissa fall 50 procent.

Här inleds testerna vid årsskiftet. Ett syfte är också att se hur man kan bygga system för smart belysning med hjälp av billigare standardkomponenter. Det är viktigt för att man i ett senare skede ska kunna skala upp testerna på ett kostnadseffektivt sätt, säger Anders Hedlund.

På bilvägssträckan vid Valla Torg testas också olika typer av datakommunikationslösningar för att kunna styra ljusstyrkan på varje enskild lyktstolpe. Det handlar dels om kommunikation via lyktstolparnas elledningar, dels om så kallade mesh-nät med radiosändare i lyktstolparna. Via kommunikationsförbindelserna kan  lyktstolparna även skicka meddelanden, exempelvis när lampor behöver bytas.

- Smart belysning kan innebära väldigt många bra saker. Grunden för all belysning i staden är att skapa trygghet och säkerhet. Det tummar vi aldrig på, säger Anders Hedlund.

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments