Visar alla blogginlägg från: mars 2018

Försöket med de självkörande bussarna “rullar på”

Postad av: SmartSthlm,

Foto: Nobina

Försöken med de självkörande bussarna i Kista pågår för fullt. Hittills över 6 000 personer åkt sträckan mellan Kista Centrum och Kista Science Tower.

-I snitt åker över 200 personer med bussarna varje dag. Det är väldigt roligt och mer än vad vi hade räknat med. Och fortfarande blir de ibland kö för att åka med, berättar Peter Hafmar, VD på Nobina Technology.

Den stora uppmärksamheten kring bussarna har varit väldigt positivt med ett stort intresse och Autopiloten har blivit något av en turistattraktion. Vilket samtidigt skapar utmaningar för det pågående forskningsprojektet som drivs tillsammans med KTH där beteenden och pendling studeras.

Responsen som kommer in är odelat positiv. Folk tycker att det är ett både enkelt och bekvämt transportmedel.

-Det enda folk klagar på är att de går för långsamt. Men det är ett aktivt val med tanke på väglaget som råder just nu. I vår kommer vi öka tempot lite, säger Peter Hafmar.

De två små bussarna väcker intresse även utanför Stockholms stad. Städer runt om i Norden hör av sig och vill sätta upp busslinjer som denna på riktigt.

-Hur framtiden ser ut får vi se i juni när försöket är avslutat, avslutar Peter Hafmar.

För fler uppdateringar, följ även @smartsthlm på Twitter.

Kategori: Okategoriserade


Laserradar letar lediga p-platser – nya parkeringövervakningssystem testas i Årsta

Postad av: SmartSthlm,

 
Snart börjar de rulla i Årsta. Bilarna som används i testet för att detektera lediga parkeringsplatser och sköta parkeringsövervakningen är utrustade med avancerade kamera- och laserradar-system. På bilden holländska Brickyards kameraförsedda bilar.

 

Snart börjar bilar med avancerade laserradar- och kamerasystem att i rulla på gatorna i Årsta. 

I vår inleder trafikkontoret tester av två helt nya system för automatiserad parkeringsövervakning. Systemen kan både hjälpa bilister att leta upp lediga parkeringsplatser och samtidigt sköta parkeringsövervakningen.

De kommande testerna av automatiserad parkeringsövervakning i Årsta är en del av EU-projektet Eccentric, där Stockholm, München, Madrid, Åbo och Ruse testar nya smarta trafik- och logistiklösningar. Projektet syftar till att minska miljöavtrycket från personbilar och transporter utanför stadskärnorna.

Trafikkontorets Eccentric-projekt handlar om att få fram nya system som hjälper bilisterna i ytterstaden att minska den körtid som går åt för att åka runt och leta lediga parkeringsplatser. Det handlar också om ta fram helt nya system som, åtminstone delvis, kan automatisera parkeringsövervakningen i de stora ytterstadsområden där Stockholms stad på senare tid infört avgifter för gatuparkering.

Thomas Sjöström, projektledare på trafikkontoret, visar det område i Årsta, där två helt nya automatiserade parkeringsövervakningssystem kommer att testas i vår.

- För att övervaka dessa stora områden behöver staden kunna styra parkeringsövervakningsresurser till områden där de bäst behövs. Då behöver vi ett mer automatiserat system som komplement till ordinarie övervakning. Tekniken bör i realtid kunna ge besked om områden och gator med många felparkerade fordon. Det innebär att resurser inte behöver läggas på områden och gator där rättparkeringsfrekvensen är hög, säger Thomas Sjöström.

- Det kanske även är möjligt att med samma tekniska lösning samtidigt erbjuda helt nya p-tjänster eller öka servicegraden i befintliga tjänster, tillägger han.

Trafikkontoret valde en lite ovanlig strategi för att få fram nya och mer automatiserade system för parkeringsövervakning. De drog igång en innovationstävling där leverantörerna gavs fria händer att utveckla de nya systemen. Härom veckan utsåg en tävlingsjury på trafikkontoret två vinnare bland de totalt 12 tävlingsbidragen.

Det är dessa båda nya parkeringsövervakningssystem från vinnarna i innovationstävlingen – holländska Brickyard och det tyska företaget Parkling - som snart börjar testas i Årsta.

- I Årsta finns också Trafikkontorets nyaste parkeringsautomater där man knappar in registreringsnumret på sin bil, vilket är en förutsättning för att de nya systemen ska fungera, säger Thomas Sjöström.

Ungefär så här kan det snart se ut för bilister i Årsta som letar efter en p-plats. De gröna strecken visar på vilka gator det för ögonblicket är störst chans att hit lediga p-platser. Bilderna från Parklings mobilapp i Berlin där ett liknande system redan används.

Huvudkomponenten i Parklings parkeringsövervakningslösning är bilar med speciella laserradarsystem och kameraskanners. När dessa bilar kör utmed raderna av parkerade fordon längs en gata registrerar laserradarn exakt var det finns tillräckligt stora luckor för att ytterligare en bil ska kunna få plats att parkera.  Laserradarn är samma typ av så kallad Lidar-radar som används i exempelvis självkörande bilar  för att ”se” den omgivande trafiken.

Laserradarbilarna skickar vidare informationen om de lediga parkeringsplatserna till ett centralt system. Därifrån skyfflas den vidare till en speciell mobilapp som Parkling tagit fram för bilister som letar efter en parkeringsplats. På en karta i appen kan bilisterna se på vilka gator det för tillfället är störst chans att  hitta lediga parkeringsplatser.

Den svenska appen.

Mobilappen känner dessutom av när bilisten kör iväg och lämnar parkeringsplatsen. Även den informationen skickas vidare till det centrala systemet.

-  Ju fler bilister som använder appen, desto bättre blir informationen om var det i varje givet ögonblick finns lediga parkeringsplatser. Vår förhoppning är att den som söker parkering kommer att spara massor av tid, säger Thomas Sjöström.

Samtidigt som laserradarn i spanar efter lediga parkeringsplatser sköter de kameraskannersystem som också finns monterade ovanpå Parklings fordon parkeringsövervakningen. Kamerorna läser in alla parkerade bilars registreringsnummer och kollar dem mot både trafikkontorets parkeringsavgiftssystem och en databas där man se om bilarna står på en plats där gatuparkering är tillåten.

Brickyards system som också ska testas i Årsta använder kamerasystem monterade på bilar och motorcyklar. Kamerorna registrerar både lediga parkeringsplatser och hur många bilar som är parkerade längs en viss gatsträcka.

Systemet går sedan vidare in i trafikkontorets parkeringsavgiftssystem och jämför antalet med hur många fordon som betalat parkeringsavgift på samma gatsträcka. Parkling kommer skapa en app som p-vakterna kan ladda ner i sin ipad och där få information hur de kan optimera sin rutt.

Kategori: Okategoriserade


Stort engagemang för nya digitala tjänster till den smarta staden

Postad av: SmartSthlm,

 

Stockholms smart stad-satsning går framåt. Nu kommer de första förslagen på utvecklingsprojekt från stadens förvaltningar på nya digitala tjänster som kan bidra till att göra Stockholms stad till en smartare stad.

I april förra året antog kommunfullmäktige ”Strategi för Stockholm som Smart och uppkopplad stad”. Efter beslutet har flera verksamhetsutvecklingsprojekt direkt kopplade till smart stad-strategin dragits igång av stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling. Det handlar bland annat om tester av smart trafikstyrning, smarta lås och smart belysning i offentliga miljöer.

 
Nu är även de första ansökningarna om att utveckla nya smart stad-tjänster på gång från stadens olika förvaltningar.

 
-De första förslagen på smartstad-projekt har kommit in från olika verksamheter i staden, berättar Claes Johannesson, programledare inom Smart stad. Vi är glada över intresset och engagemanget som finns runt om i Stockholms stad.

 
Förslagen spänner över en lång rad olika områden, allt från nya augmented reality-baserade tjänster (AR) till realtidsbaserade sensorsystem som mäter luftkvalitén i Stockholm.

 
Förslagen ska nu i nästa steg  kompletteras och läggas fram som formella ansökningar om projektmedel till Stockholms stads styrgrupp för Smart stad. I slutet av april väntas styrgruppen fatta beslut om vilka av projekten som kan finansieras och genomföras inom ramen för smart stad-strategin.

 
- Processen från nuläget till att stockholmarna kan ta del av tjänsterna är lång, men den är påbörjad, säger Claes Johannesson. Det blir spännande att se vilka ansökningar som styrgruppen bedömer ha allra bäst förutsättningar att genomföras i praktiken.

Kategori: Okategoriserade


Hennes fokus: digital transformation

Postad av: SmartSthlm,

På avdelningen för digital utveckling finns det flera digitala ledare som arbetar med att driva digitaliseringen i Stockholms stad.

Louise Callenberg är en av dem. Som chef för enheten för verksamhetsutveckling och förvaltning ansvarar hon för högkvalitativ förvaltning av stadens stora system, men också för stödet till stadens förvaltningar och bolag i deras digitala transformation.

 
- Det handlar om att  hjälpa stadens verksamheter att ställa om sitt arbete. Just nu visar vi exempel på vad digitalisering kan vara genom mindre digitaliseringsprojekt som vi kallar inspirationsprojekt. Vi sätter upp en organisation för att arbeta fördjupat med innovation och piloter inom digital utveckling till stöd för den digitala transformationen. Verksamheten ska känna att de får ett stöd och kunskap från oss, berättar Louise Callenberg.

 
Stockholm växer snabbt. Behoven av stadens tjänster växer snabbt samtidigt som medborgarnas förväntningar på den service staden levererar hela tiden ökar.

 
-Vårt arbete utgår från att se var stockholmaren möter stadens verksamheter och vad som kan digitaliseras i det mötet. Vi behöver vara en stad som går i takt med våra datadrivna medborgare, och deras höga krav på oss. Genom att digitalisera processer frigör vi tid som kan användas till annat som stockholmarna behöver, säger Louise Callenberg.

 
Det kan exempelvis handla om bygglovsansökningar, biståndshandläggning eller förskoleköer, där invånare vill ha snabba svar. Mycket av detta kan också kräva samverkan över myndighetsgränser. Detta, menar Louise, är ytterligare ett exempel på hur digitalisering kan förenkla och öka livskvaliteten för stockholmarna.

 
Förutom att arbeta med innovation genom att testa nya tjänster i pilotprojekt, så arbetar enheten verksamhetsutveckling och förvaltning även med att förvalta stora digitaliseringsprojekt, som till exempel Skolplattform Stockholm och portalen för delad data.

 
Inom enheten förvaltas också de sociala systemen. I en framtid tar enheten emot nästa generations sociala system och redan nu förbereder man sig för det. Kombinationen av det snabbrörliga innovativa sättet att arbeta och den mer långsiktiga systemförvaltningen är något Stockholms stad ofta uppmärksammas för.

 
En annan viktig faktor är genomförandekraften som finns inom Stockholms stad. Många har idéer och vill testa, men att klara av att genomföra dem är skillnaden på att lyckas eller inte lyckas, menar Louise Callenberg.

 

-Ambition, vilja och förmåga är avgörande, säger hon.

Louises eget arbete som enhetschef handlar om att förankra de arbetssätt och tankar som finns kring hur avdelningen för digital utveckling kan hjälpa staden med den digitala transformationen kommande år. Hon lägger just nu även mycket tid på rekrytering, då enheten verksamhetsutveckling och förvaltning ska växa under kommande år.

 
-Många vill jobba med Stockholms stad. Folk ser en chans att få kombinera en önskan om att jobba med digitalisering och samhällsförändring och förstår att det hos oss går hand i hand, berättar Louise Callenberg.

 
Utmaningen att jobba med verksamhetsutveckling är att förklara hur en verksamhet kan göra något bättre, på ett sätt som de kan ta till sig.

 
-Det är viktigt att få alla att känna att de vill vara med på en förändringsresa. Det tror jag vi gör bäst genom kommunikation och bra ledarskap, genom att stötta och lotsa dem genom den digitala transformationen, avslutar Louise Callenberg. Man måste känna att man förstår och att man är en del av en positiv förändring som skapar nytta och värde för oss som bor och verkar i Stockholm.

Kategori: Okategoriserade