Om SmartSthlm

Den här bloggen handlar om arbetet med att göra Stockholms stad smartare och mer uppkopplad. Här kommer du att kunna läsa om arbetet med digital förnyelse och utveckling och om alla de insatser som görs för att nå visionen Stockholm världens smartaste stad till år 2040.