Stockholms stad förbereder sig för framtidens smarta lås

Postad av: SmartSthlm,


Tomas Green, låsexpert, och Gunilla Gruvegård, projektledare Smarta lås i Stockholms stad framför testtavlorna som används i projektet.

Lås och passage är en viktig del i en smart och uppkopplad stad. Men vad menas egentligen med smarta lås? Tillsammans med ett antal lås-, telekom- och IT-leverantörer genomför Stockholms stad just nu en så kallad PoC vid Urban ICT Arena i syfte att öka förståelsen från olika perspektiv.

Nyckeladministration är kostsamt och utrymmeskrävande, fysiska nycklar kan förloras eller stjälas och det går inte heller att kontrollera vem som passerar en dörr och när. Med ett smart lås kan man t ex jobba med tidsstyrning och schemalägga tillträdet till en dörr efter behov. Dessutom minskar miljöpåverkan genom färre transporter.

Som en del i projektet Smarta lås i Stockholms stad genomförs just nu en så kallad Proof of Concept (PoC). Syftet med PoC:en är både att få kunskap om hur ett antal lås-, telekom- och IT-leverantörer ser på utvecklingen av lås och plattformar och att dela med oss av stadens behov inom detta område.

Vid testbädden Urban ICT Arena i Kista har det sedan några veckor tillbaka funnits testtavlor med exempel på de låslösningar som finns i Stockholm idag. Där har de leverantörer som vill, kunnat testa och fundera på nya smartare lösningar. Leverantörerna har också fått utgå från ett antal användningsfall, för att bättre förstå komplexiteten i stadens breda verksamhet.

-Det är intressant att ta del av leverantörernas tankar om hur hela infrastrukturen för smarta lås utvecklas. Vi har fått många kloka inspel och idéer som vi tar med oss. När vi samarbetar så här, offentlig verksamhet, marknaden och akademin, får alla en bättre grund att stå på, säger Gunilla Gruvegård, projektledare för projekt Smarta lås i Stockholms stad.

Frågor som projektet vill ha svar på är: Hur kan en teknisk lösning smarta lås se ut på kort och lång sikt? Hur kan data delas? Hur garanteras säkerheten? Hur kan en affärsmodell se ut?

Ett antal lås-, telekom- och IT-leverantörer har bjudits in för att hålla en presentation på en och en halv timme, med valfritt upplägg och har därför olika fokus på sina dragningar.

De som lyssnar till leverantörernas presentationer är projektgruppens deltagare från olika verksamhetsområden i staden. En person från Stockholm Vatten och Avfall ställer många frågor om hur avfallshanteringen sköts med föreslagen lösning. Representant från Micasa Fastigheter lyssnar utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Med under dessa dagar är också forskare från Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Tomas Green sitter med i projektet som låsexpert, och han är positiv till arbetssättet.

- Vi får en problembild från olika perspektiv, vilket ger oss en förståelse för marknaden inte bara utifrån här och nu utan också utifrån vart vi är på väg, säger Tomas Green.

Den 25 april avslutas PoC:en med en slutpresentation för alla deltagare. Då kommer de viktigaste lärdomarna från arbetet att diskuteras.

-Det är viktigt att vi framtidssäkrar för att kunna hantera sådant som stockholmarna och staden kommer att efterfråga även på sikt, avslutar Gunilla Gruvegård.

Kategori: Okategoriserade


Öppna data i Stockholmsregionen på Sweden Demo Day

Postad av: SmartSthlm,

Beatrice Sablone och Agust Wadström på Sweden Demo Day.

Projektet för ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen, Ödis, har marknadsfört regionens öppna data på Sweden Demo Day. Här rapporterar Ödis projektledare Beatrice Sablone om evenemanget:

Inom projektet Ödis – Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen – har vi bland annat fokus på de små och medelstora företagens behov av kommunal öppna Data. Vad passar då inte bättre än att mingla och berätta om Ödis på Sweden Demo Day som hölls den 4 april på Stockholmsmässan.

Sweden Demo Day är en stor un-conference för startups, investerare och företag på den digitala arenan där ca 3 000 entreprenörer, investerare, media och andra intressenter deltog.

Entreprenörer fick göra en Brown-paper pitch, och även en pitch-tävling från scenen. Det var många spännande företag pitchade inför investerare och andra intresserade. Det var nästan så man kunde ta på entreprenörsandan i luften.

Jag och två av mina team Ödis-kollegor, Agust Wadström och Johan Treutiger, gick runt och pratade med alla entreprenörer som vi såg hade ett möjligt behov av kommunal data.

Vi fick många bra kontakter som vi hoppas kunna arbeta vidare med.

Och ännu mer spännande blir det när vi inom kort lanserar vår Challenge på https://challengesgov.se/ . Det är en plattform utvecklad för att främja öppen och datadriven innovation.

Där publiceras aktuella samhällsutmaningar som du kan lösa med hjälp av öppna data och digital samverkan. Så är du intresserad av att rädda världen med hjälp av Öppna Data – intresseanmäl genast.

Vi kommer skriva mer om vår Challenge när den är lanserad.

Kategori: Okategoriserade


DIGG-chefen: ”Gärna samverkan med Stockholm”

Postad av: SmartSthlm,

 

Anna Eriksson, generaldirektör för den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG, vill gärna hitta samverksmöjligheter med Stockholms stad.

- Samarbeten med Stockholm är viktigt. Det handlar mycket om att dela med sig och att jobba tillsammans, säger hon.

På torsdagen besökte hon avdelningen för finans och digital utveckling och berättade om verksamheten på den nystartade digitaliseringsmyndigheten med bas i Sundsvall.

DIGG har fått en rad olika regeringsuppdrag på sitt bord – allt ifrån e-legitimationer, webbtillgänglighetsdirektiv och öppna data till frågor om nationella standarder samt samordning och styrning av nationell digital infrastruktur.

Anna Eriksson återkom flera gånger till den stora potentialen i myndigheternas dataresurser. Det blir en allt viktigare drivfjäder i den framtida digitaliseringsutvecklingen, menade hon.

- Jag tror att informationsförvaltare kan bli en yrkestitel som går mot en renässans i många kommuner. Tänk bara när all sensordata kommer in i systemen. Vad ska sparas och var ska allt data ta vägen?

Kategori: Okategoriserade


”Det är omodernt att prata om digitalisering – det är så självklart”

Postad av: SmartSthlm,

Grundskolan Nya Elementar i Bromma ser sig själva lite som ett lok. De tuffar på i full fart och bereder väg för resten av stadens skolor att haka på resan – mot en undervisning som tar stöd av digitala hjälpmedel.

Lokföraren heter Stojanka Drinic, och är biträdande rektor. Hon menar att stora förändringar sker i samhället, medan undervisningen i skolan har sett likadan ut länge.

-Det duger inte längre. Vi måste skapa meningsfulla sammanhang, där eleverna känner att de gör skillnad. De måste förberedas för den verklighet som väntar, vi är måna om att ge dem en bra utgångspunkt.

Nya Elementar jobbar till stor del med digitala läromedel och de ställer höga krav på leverantörer att utveckla sina produkter.

De använder bland annat AI-baserad screening för att tidigt upptäcka elevers läs- och skrivsvårigheter, samt ett AI-verktyg som anpassar matteundervisning efter respektive elevs nivå.

-För det första är det tidsbesparande, kan ett AI hjälpa oss att snabbare analysera elevers förmåga att läsa, skriva eller räkna matte så få vi istället mer tid för eleven, säger Louise Brunnander, speciallärare på Nya Elementar.

Det gör också att undervisningen kan anpassas efter elevernas specifika behov, vilket är bra för alla – oavsett om man ligger över eller under snittet.

-Ingen behöver sticka ut, det är inte konstigt ifall vissa elever lyssnar på en bok i hörlurar istället för att läsa den, säger Susanne Lennström, även hon specialpedagog på Nya Elementar.

Nya Elementar tar just nu fram en app där elever får checka in hur de mår varje dag.

-Man får klicka på en röd, gul eller grön gubbe, beroende på hur de mår för tillfället. Tanken är att man ska kunna se samband mellan elevers mående och situation i skolan. Direkt från appen kan man fylla i om man vill prata med någon, och elevhälsa, skolledning och mentorer kan kontaktas.

Många positiva saker kommer ur de nya arbetssätten. Både Stojanka, Louise och Susanne är rörande överens om att det är något speciellt med arbetssättet på skolan. Ryktet har spridits och ansökningarna ligger på kö. Nu vill de inspirera andra att göra samma sak. Att våga! Och de tror att det handlar mycket om ledarskap.

-Vi tar alla tillfällen vi kan för workshops, vi väntar inte på studiedagar. Vi kör några timmar här och där under arbetsåret, berättar Stojanka Drinic.

I veckan är Nya Elementar aktuella på flera håll. Dels föreläser de på SETT-mässan och dels tar de över instagram-kontot ”When you are lärare” som drivs av Utbildningsförvaltningen. De välkomnar även studiebesök från andra skolor!

Kategori: Okategoriserade


Vux 2.0 – digitalt lyft i Stockholms stads vuxenutbildning

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stad genomför just nu en stor utbildningsinsats för att öka inslaget av digitala pedagogiska verktyg inom den kommunala vuxenutbildningen.

Drygt 200 lärare och skolledare berörs av utbildningssatsningen som sträcker sig över en tvåårsperiod.

Marcus Meyer och Sophia Nyzelius

I år ligger fokus i den tvååriga utbildningssatsningen på digitaliserade pedagogiska arbetsmetoder. Under nästa år kommer fokus att flyttas till utbildning på specifika program och applikationer.

Det berättar Marcus Meyer, projektkoordinator på Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning. Tillsammans med projektledare Sophia Nyzelius arbetar han med utbildningssatsningen Vux 2.0.

Utbildningssatsningen drivs av arbetsmarknadsförvaltningen och har tilldelats medel från EU-organet Europeiska socialfonden, ESF.

Länk: kolla också in Vux 2.0-bloggen

 

Målet är att ge lärare och skolledare i den kommunala vuxenutbildningen möjlighet till kompetensutveckling inom digitalisering. Målet är också att detta i sin tur ska ge förbättrade förutsättningar för pedagogerna i vuxenutbildningen att fortlöpande utvärdera och använda digital teknik i undervisningen.

Utbildningspaketet innehåller även en genomgång av forskningsläget när det digitalisering inom undervisning och hur detta påverkar lärandet. Inom ramen för utbildningen kommer man också att undersöka hur digitala pedagogiska verktyg kan bidra med nya arbetssätt och metoder för att individualisera undervisningen.

Totalt omfattas 200 lärare och skolledare inom den kommunala vuxenutbildningen på nio skolor som drivs i stadens regi.

- Rektorerna har redan haft sin första utbildningsomgång, säger Marcus Meyer.

Här är ett par ämnen som ingår i utbildningspaketet för lärare:

* Kollegialt lärande där deltagarna bland annat arbetar med att skapa och dela i Office 365.

* Multimodala uttrycksformer – handlar bland annat om att hitta former för att arbeta mer med film, ljud och bild i undervisningen.

* Bedömning för lärande – om hur digitala resurser kan stötta lärarna i arbetet med bedömning av lärande.

* Blended Learning -handlar om att utveckla pedagogiska arbetsmetoder med hjälp av digitala verktyg.

* Digital didaktisk design – genomgång av forskning om vad som krävs för att designa lärsituationer i en digital kontext.

* Språkutvecklande arbetssätt – hur digitala verktyg kan användas för att arbeta med språkutveckling.

Kategori: Okategoriserade


Stockholm Data Parks lägger grunden för mer datacentervärme i fjärrvärmenätet

Postad av: SmartSthlm,

Stockholm Data Parks lägger grunden för att fler lägenheter i Stockholm i framtiden få sin uppvärmning från återvunnen överskottsvärme från datacenter.

Nu lanseras fler skräddarsydda ”datacenter-tomter” i anslutning till Stockholms Exergis fjärrvärmeverk i Brista.

Allt är förberett från start för de datacenter som väljer att etablera sig på de nya datacenter-siterna i Brista. Anslutningar finns på plats för att återvinna överskottsvärme från datacentren i Stockholms fjärrvärmenät. Och datacentren får betalt den överskottsvärme som återvinns.

Stockholm Data Parks är ett samarbete mellan Stockholm Exergi där Stockholms stad är hälftenägare, Stokab och elnätsbolaget Ellevio. Samarbetet tar sikte på att underlätta för datacenter som vill etablera sig i Stockholm – och erbjuda ett affärskoncept för att återvinna de stora mängder överskottsvärme som datacentren genererar.

Sedan tidigare har Stockholm Data Park tagit fram skräddarsydda datacenter-siter med förberedd infrastruktur för el, fiber och värmeåtervinning i bland annat Kista och Skarpnäck. Men de nya datacenter-siterna i Brista dimensioneras även för de riktigt stora datacentren.

Redan från start kommer de nya siterna i Brista att klara datacenter på 20 Megawatt. År 2022 kommer elkapaciteten att vara utbyggd för att klara stora datacenters på 30 Megawatt. Därefter är det möjligt att vid behov bygga ut kapaciteten för att klara datacenters på totalt 100 Megawatt före 2030.

Alla som suttit och jobbat med en laptop i knät vet att elektroniken i en vanlig liten dator kan producera förvånande mycket värmeenergi. Då är det lätt att föreställa sig vilka enorma mängder överskottsvärme som genereras i ett storskaligt datacenter.

Stockholm Data Park tidigt ute med utveckla ett färdigt koncept för att återvinna överskottsvärmen från datacenter i Stockholms fjärrvärmenät för vidare transport till värmeelementen i Stockholms lägenheter.

De kontrakt som Stockholm Exergi har datacenterföretag idag beräknas motsvara 3,5 procent av totala värmebehovet i fjärrvärmenät. Målsättningen är dock att överskottsvärme från datacenter på sikt ska stå för tio procent av värmeenergin i Stockholms fjärrvärmenät.

Kategori: Okategoriserade


Googles Digitalakademi kommer till Tech Tensta – gratis kurser 9-10 april

Postad av: SmartSthlm,

Nyfiken på webbanalys eller vill du vässa din närvaro i sociala medier? Googles digitala coacher ger dig personlig rådgivning när Googles Digitalakademi kommer till Tech Tenstas på tisdag och onsdag.

Den 9 och 10 april kommer Google Digitalakademin till Tensta. Google Digitalakademin är en tillfällig utbildningsverksamhet där alla som vill och kan får kostnadsfritt delta i Googles digitala utbildningar.

Tensta är en av åtta destinationer i Sverige där Google Digitalakademin kommer att öppna upp sina portabla utbildningslokaler för två dagar fyllda med gratis utbildningar. Syftet är att ge medborgare och företagare möjlighet att höja sin digitala kompetens för att kunna möta de utmaningar vi ställs inför.

På tisdag och onsdag flyttar de in hos den tech-inriktade fritidsgården Tech Tensta, på Tenstagången 55. Utbildningarna är bland annat: introduktion till webbanalys och sökmotoroptimering, introduktion till en bra webbplats och personligt varumärke online.

Utöver utbildningarna har du även möjlighet att boka personliga rådgivningstillfällen med digitala coacher. Det erbjuds även inspirationsföreläsning med en av näringslivets mäktigaste kvinnor Ishtar Touailat, Sveriges nya it-kvinna.

Den 10 april kl 16-17 håller Tech Tensta i en workshop kring Youtube, och hur du kan använda den stora potential som finns i plattformen.

Spana in allt kursutbud och anmäl dig här!

Kategori: Okategoriserade


Unikt forskningssamarbete ska utveckla den smarta staden

Postad av: SmartSthlm,

AI och Big Data kan hjälpa Stockholm framöver. Det kan till exempel handla om utmaningar som trafikstopp, trängsel i kollektivtrafiken och segregation.

I morgon fredag skrivs avtalen på för ett unikt forskningssamarbete och partnerskap mellan Stockholm stad, KTH – Kungliga Tekniska högskolan och MIT – Massachusetts Institute of Technology. Genom samarbetet får staden en fördjupad förståelse för socioekonomiska och miljömässiga utmaningar i den växande staden.

För att utveckla långsiktigt hållbara och effektiva samhällstjänster med hög kvalitet driver staden sedan länge ett innovationsarbete. Sedan många år finns ett nära strategiskt samarbete med KTH för att stärka Stockholms innovationskraft. Nu tas det samarbetet ett steg längre.

Inriktningen för samarbetet är design och digitalisering för en utvecklad stadsbyggnad. Preliminärt föreslår MIT och KTH tre sammanhängande och kompletterande teman för forskningen.

  • Att känna staden: Big data och AI används i miljö- och stadsrumsanalyser för att ta fram lösningar för en hållbar stadsutveckling.

  • Den smarta stadens uthållighet (resiliens) och säkerhet: Big data som genereras i den urbana miljön, det offentliga rummet och framför allt kring de sociala interaktioner som sker i städer används i syfte att påverka stadsutvecklingen på innovativa sätt.

  • Ny styrning med AI och big data: Där ny användning av AI i kombination med stora datamängder används som ett verktyg för styrning (Governance) och utveckling av städer.

Kategori: Okategoriserade


Snart öppnar ÖDIS-projektets öppna data portal

Postad av: SmartSthlm,

Snart startar EU-projektet Ödis en ny gemensam portal med öppna data från samtliga 26 kommuner i Stockholmsregionen. Här berättar Ödis projektledare Beatrice Sablone mer om planerna:

I projektet Ökad användning av öppna data i Stockholm, Ödis, identifierades tidigt behovet av en gemensam portal för öppna data som kan användas av alla 26 kommuner i Stockholms län.

De flesta av kommunerna i Stockholms län har ingen egen öppna data-portal och i och med detta kan alla komma igång och testa detta spännande och viktiga område.

Ödis är ett EU-projekt vars främsta syfte är att främja innovation och tillväxt. Därför är det viktigt att vara i nära kontakt med näringslivet och arbeta utifrån användare av Öppna Data och deras behov. Vi ser också att det är viktigt att så långt det är möjligt använda befintliga standarder för Öppna Data.

Den öppna data som vi publicerar i portalen kommer att vara tillgängligt för entreprenörer, organisationer eller privatpersoner som vill använda den. Vi kommer att publicera i ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.

 

Tekniken bakom:

Civitys plattform, ”City Innovation Platform”, är ledande i Nederländerna och levereras till mer än 30 städer, kommuner och regioner. Plattformen är baserad på CKAN och FIWARE och stödjer alla typer av data som till exempel realtidsdata från sensorer, geografisk data, skyddad intern data och öppen data. Avtalspart är Civitys samarbetspartner Sensative som levererar en IoT-plattform, Yggio, som kan integreras med Civitys lösning.

 

Pågående aktiviteter i projektet:

Ungefär varannan månad har vi en workshop med deltagare från alla 26 kommunerna där vi går igenom alla aspekter av att arbeta med öppna data. Allt ifrån hur man bäst organiserar sig inom kommun och förvaltningar för att arbeta med detta långsiktigt, till att företag vi är i kontakt med presenterar deras behov av öppna data från kommunerna.

I dagsläget har vi träffat mer än 50 olika företag och organisationer inom olika områden som alla har visat intresse och kommit med önskemål om vilken vilka data de vill ha från kommunerna.

De dataset vi aktivt arbetar med nu är position för laddstolpar till elbilar, koordinater och information om skolor, evenemang och kurser i kommunerna samt realtidsdata för snöröjning.

Vi kommer att uppdatera bloggen löpande med information om projektet från och med nu. För dig som arbetar inom offentlig sektor så kommer även allt vårt arbetsmaterial inom kort vara tillgängligt på Dela Digitalt.

Kategori: Okategoriserade


“Integrerade dataflöden – första steget mot AI-tjänster i kommunerna”

Postad av: SmartSthlm,

Första steget för kommuner som vill dra full nytta av AI-tjänster handlar om att koppla ihop och  integrera och sina dataflöden.

Det säger Markus Bylund, expert på AI i kommunal sektor – och en av huvudtalarna på Stockholms stads AI-dag Horizon Scanning. [VIDEO]

AI-tjänster behöver tillgång till väldigt mycket data att för att fungera. Och landets kommuner sitter på enorma datamängder.

En perfekt kombination för framtida AI-tjänster?

Nej, inte riktigt, enligt Markus Bylund. För idag är kommunernas data oftast inlåst i hundratals olika verksamhetssystem som inte kan tala med varandra.

- En grundläggande förutsättning för att AI ska funka är att vi har integrerade dataflöden av god kvalitet. Tillgång till stora mängder strukturerad data är det som föder ett AI i grunden, säger Markus Bylund, som är strategichef för IT och digitalisering i Uppsala kommun.

Johanna Engman, Stockholms stads it-direktör, känner igen problemet:

- Vårt problem är inte data. Vi har hur mycket data som helst. Vårt problem är att kunna analysera och utvinna ny kunskap ur den. Det är vi fortfarande ganska dåliga på idag.

På Stockholms stads AI-dag fick ett hundratal av stadens högsta chefer en heldagsgenomgång av hur tjänster baserade på artificiell intelligens, AI, framöver kan påverka – och hjälpa till – inom stadens olika verksamhetsområden.

- Vi står inför stora utmaningar när det gäller exempelvis kompetensförsörjning och vi behöver ta teknik och AI till hjälp. Vi hoppas få se smarta tjänster baserade på AI som också är säkra och kvalitativa, sa biträdande stadsdirektör Anna Håkansson när hon inledde AI-dagen. [VIDEO]

Deltagarna fick även höra mer om de AI-tjänster som redan används i Stockholms stad idag – AI-baserad screening för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter i skolan och Stockholm Vatten och Avfalls AI-system för att förutse läckage i ledningsnätet.

Cheferna fick också tillfälle att själva skissa idéer för framtida AI-tjänster i Stockholms stad under ledning av studenter från Thorlidsplans gymnasium.

Markus Bylund fokuserade på två huvudområden där AI kan göra verklig nytta i kommunernas verksamhet. Men han började med att ringa in ett område som AI är riktigt dåligt på – kommunernas regelstyrda arbetsprocesser.

- Vi har en uppsjö av lagar som detaljstyr exakt vad och hur vi ska göra. Mycket av vår kommunala verksamhet är helt regelstyrd. Och detta är inte en paradgren för AI.

Regelstyrd verksamhet ställer höga krav på likabehandling och transparens. Det är saker som AI är genuint dåligt på, enligt Markus Bylund.

- Här finns det andra tekniker som lämpar sig mycket bättre, exempelvis RPA:er. Så vi kan absolut bryta ny mark även när det gäller regelstyrda processer. Men det kommer inte ske med hjälp av AI, säger han.

VIDEO: Så använder serviceförvaltningen RPA:er för att automatisera monotona arbetsprocesser

Men det som AI istället är riktigt bra på är att identifiera avvikelser och mönster i stora flöden av regelstyrda ärenden, exempelvis ansökningar om försörjningsstöd eller avvikelser i fakturaflöden.  Det AI kan bidra med här är att höja varningsflaggor när det uppstår avvikande mönster i sådana ärendeströmmar, menar Markus Bylund.

- När det kommer till att identifiera avvikelser, då kan AI verkligen hjälpa till. Här kan AI tillsammans med mänsklig kompetens bli så otroligt mycket vassare än mänsklig kompetens eller AI kan bli var för sig, säger Markus Bylund.

Det andra området där AI kan bli till mycket stor hjälp handlar om att göra förutsägelser utifrån all den data som kommunerna redan förfogar över.

- Om vi kan förutse kommande förändringar och sätta in tidiga insatser – oavsett om det gäller fastighetsunderhåll eller en människa som är på väg in i demens – så blir det bättre kvalitet på vår insats och också mycket billigare för kommunen, säger Markus Bylund.

- Förutsatt att vi har integrerade och sammanflätade dataflöden där vi kan titta på stora mängder data samtidigt. Då är AI ett jättebra verktyg för att förutse förändringar.

Det finns en stor potential för AI i kommunal sektor, avslutar Markus Bylund.

- Men för att komma dit behöver vi digitala arbetsprocesser och integrerade dataflöden. Utan detta står vi oss slätt.

För dig som missade AI-dagen

På vår Play-sida finns Markus Bylunds hela presentation och alla övriga debatter och programpunkter från AI-dagen.
Ett par av höjdpunkterna från AI-dagen:

 

Grundskolechef Adelinde Schmidhuber berättar hur staden använder AI-baserad screening för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter i skolan.

-

-

-

Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson om AI-tjänster i Stockholms stad

-

-

-

-

-

Så förutspår Stockholm Vatten och Avfall rörläckage med AI

Kategori: Okategoriserade