Så används virtual reality i mobila samråd

Postad av: SmartSthlm,

Så här här såg det ut när virtual reality testades i ett mobilt samråd på Skärholmens torg.

Virtual reality används allt oftare för att ge en visuellt mer utvecklad bild av hur ett nytt bostadsområde kan komma att se ut färdigt skick. 

Nu har Stockholms stad även börjat använda en ”light-version” av VR, specialutvecklad för mobila samråd ute i bostadsområden. 

Stockholms stad satsar allt mer även på mobila, uppsökande samråd när nya bostadsområden planeras. Det handlar om att få igång samtal, få in förslag och synpunkter tidigt i processen – och att samråden ska nå ut till fler stockholmare.

Ett nytt sätt att vidareutveckla de mobila samråden som just nu testas är en light-version av virtual reality, där man kan ”se sig omkring” i ett planerat bostadsområde med hjälp av enkla VR-glasögon kopplade till en vanlig mobiltelefon.

- Det är alltid själva samtalen och dialogen som är det viktiga. Men VR-glasögon fångar människors uppmärksamhet och väcker intresse när vi är ute. Det är ett av flera komplement i mobila dialoger som vi testar och tittar närmare på, berättar Martin Ottosson, kommunikationsstrateg på exploateringskontoret.

De enklare virtual reality-miljöerna som används i de mobila samråden är uppbyggda kring 360 gradersbilder. Användaren kan med hjälp av VR-glasögonen se sig omkring i det planerade bostadsområdet i 3D.

- Det är en mer lättillgänglig och mobil teknik för att visualisera detaljplaner som man kan ta del av via enkla VR-headset och mobiler. Det gör att vi kan nå ut fler i samråden, säger Kidega Carlsson, visaualiseringsexpert på stadsbyggnadskontoret, som tillsammans med kollegan Katarina Persson tagit fram den nya förenklade VR-modellerna.

Skärholmen är en stadsdel där man redan testat den enklare virtual reality-versionen. Fyra aktuella projekt i stadsdelen visades upp i VR-version i ett mobilt samråd, berättar Lena Remaeus, kommunikatör exploateringskontoret som var med och arbetade med det mobila samrådet i Skärholmen.

- Vi hade en lådcykel som vi utrustade med ett bilbatteri som gav ström åt två mobiler kopplade till VR-glasögon. Vi nådde definitivt ut till andra målgrupper än de som traditionellt tar del av och tycker till om detaljplaneförslag.

Hon tycker att virtual reality-visualiseringarna fungerade väldigt bra i det mobila samrådet.

- Vi planerar redan för en fortsättning. Att visualisera förslag med bilder på det här sättet är fungerar väldigt bra, exempelvis i kontakter med personer som inte talar svenska, säger Lena Remaeus.

Här kan du se hur tre aktuella områden i Stockholms stad ser ut i den enklare, mobilvänligare virtual reality-versionen (webbversioner i 2D – klicka i 360 graders-bilderna för att ”se dig omkring”):

* Skärholmen

* Årstafältet

* Spångadalen

 

Bildexempel, Skärholmen:

-

-

 

Bildexempel Årstafältet:

-

-

-

 

Bildexempel, Spångadalen:

-

-

 

Kategori: Okategoriserade


Google Digitalakademin 21/6 – Så blir Stockholm världens smartaste stad

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stad arbetar mot målet att bli världens smartaste stad år 2040 och lägger stort fokus på att utveckla sina verksamheter med hjälp av digitalisering. På torsdag kan du komma till Google Digitalakademin och höra Louise Callenberg från stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling berätta om vilka utmaningar staden står inför – och hur det arbetar med dem. Målet om världens smartaste stad  uppnås genom att Stockholm via innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling blir ekonomiskt, ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart.

Digitalakademin Stockholm – ett samarbete mellan bland andra Google och Stockholms stad- är en temporär utbildningslokal mitt i centrala Stockholm. De håller kurser i allt från digitala vardagskunskaper och digital marknadsföring till programmering, erbjuder personli.ga rådgivningstillfällen och inspirationsföreläsningar.

Digitalakademin Stockholm ligger  på Jakobsbergsgatan 34 i city och kommer att vara öppen till slutet av oktober.Läs mer om Google Digitalakademin, och anmäl dig till föreläsningen här.

Kategori: Okategoriserade


Stockholmare – stärk din digitala kompetens

Postad av: SmartSthlm,

Besök Digitalakademin Stockholm – ett samarbete mellan bland andra Google och Stockholms stad. Målet är att utbilda 10 000 stockholmare i digitala färdigheter. Utbildningskonceptet vänder sig till arbetssökande, studenter och företagare.


Digitalakademin Stockholm är en temporär utbildningslokal mitt i centrala Stockholm som erbjuder kostnadsfria utbildningar för framtidens jobb. De håller kurser i allt från digitala vardagskunskaper och digital marknadsföring till programmering (powered by Tjejer Kodar) och soft skills (powered by Hyper Island). Utöver utbildningarna hålls även spännande inspirationsföreläsningar samt möjlighet att boka personliga rådgivningstillfällen med deras digitala coacher.


- Stockholm ska bli världens smartaste stad och programmerare är redan idag Stockholms vanligaste yrke. Med initiativet Digitalakademin öppnar vi upp för att ännu fler ska få tillgång till de möjligheter som dagens och framtidens teknik har att erbjuda, säger Karin Wanngård, finansborgarråd, Stockholm stad.


Digitalakademin Stockholm ligger  på Jakobsbergsgatan 34 i city och kommer att vara öppen till slutet av oktober. Lokalen kommer att erbjuda kostnadsfria utbildningar med ett kursutbud anpassat för alla, oavsett tidigare kunskapsnivå. Digitalakademin Stockholm är ett samarbete mellan Google, Stockholm stad, Almi och Arbetsförmedlingen.


- Jobben inom den digitala sektorn förväntas att fördubblas​ ​till 2030​, med förändrade kompetenskrav som följd. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi därmed detta koncept för att rusta Sverige för morgondagen, säger Googles Sverigechef Anna Wikland.


Läs mer om Google Digitalakademin, och anmäl dig till kurser här.

Kategori: Okategoriserade


Här är Gatuvy – trafikkontorets jättedatabas med laserskannade 3D-modeller av hela Stockholms gaturum

Postad av: SmartSthlm,

Brännkyrkagatan på Södermalm som laserskannad 3D-modell i trafikkontorets stora Gatuvy-databas. (läs hur bilden är uppbyggd längre ner i artikeln)

Välkommen till en av Stockholms stads största databaser – trafikkontorets 25 terabyte stora Gatuvy-databas. Hela Stockholms gaturum har laserskannats till exakta 3D-modeller och samtidigt avbildats med 360 graders foton.

Allt fler mätningar som stadens anställda tidigare gjorde ute i gatumiljön börjar nu flyttas in i 3D-modellerna i datorn istället.

För tre år sedan började trafikkontoret det omfattande arbetet att skanna in alla gator i Stockholms stad med hjälp av bilar utrustade med laserradar, så kallad LIDAR, 360 graderskameror och mycket exakt positioneringsutrustning.

Idag är gaturummet längs varenda liten vägsträcka i hela Stockholms stad inskannad och en del av den jättelika databasen. Även små gångvägar och träd i stadens parker är på väg in i Gatuvy-databasen.

- Nästa steg är att börja en ”omtagning” och laserskanna in vissa områden en andra gång för att även se förändringar i staden på centimeternivå. Förhoppningen framåt är att vi ska kunna avbilda runt en tredjedel av staden på nytt per år, säger Maria Roslund, ingenjör på trafikkontoret som arbetar med Gatuvy-databasen.

Redan nu är Gatuvy ett verktyg för ett växande antal verksamheter inom Stockholms stad. Det är just kombinationen av 360 gradersbilderna och de mycket exakta laserpunktsuppbyggda 3D-modellerna som gör att många mätningar och inventeringar som stadens anställda hittills gjort på plats ute i gatumiljön nu istället kan göras i datorn.

I Gatuvy-verktyget, som idag är tillgängligt på Stockholms stads intranät, finns Google Streetview-liknande 360 graders-bilder av Stockholms hela gaturum. Men ”bakom” alla byggnader och gator på bilderna ligger även de laserskannade 3D-modellerna. Det är förklaringen till att man gå in var som helst fotografierna och utföra mycket exakta mätningar.

- Själva laserdatan är extremt högupplöst. Den relativa noggrannheten är på millimeternivå, säger Johanna Thorn, som även hon är ingenjör på trafikkontoret som arbetar med Gatuvy.

Johanna Thorn och Maria Roslund, ingenjörer på trafikkontoret som arbetar med Gatuvy-databasen.

Men hur funkar tekniken? Bilden på Brännkyrkagatan här högst upp på sidan har likheter med ett vanligt foto. Men hela bilden är uppbyggd av lasermätpunkter som tillsammans skapar 3D-modellen av gaturummet. Laserradarn skickar ut ett tätt moln av laserljuspunkter i gaturummet. När de träffar en husvägg eller ett annat föremål i gatumiljön registreras det exakta avståndet för varje laserljusprick.

I mellanrummen mellan lasermätpunkterna anar man också husfasader på intilliggande gator, till vänster i bilden en husfasad ute på Hornsgatan.

Kombinationen av laserskannade 3D-modeller och vanliga foton i Gatuvy-databasen gör att varje laserpunkt i bilden från Brännkyrkagatan dessutom kunnat ”låna” rätt färg från motsvarande plats i fotot.

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret är i dagsläget de största användarna av Gatuvy-databasen och nya idéer på hur Gatuvy kan användas framöver dyker upp hela tiden, berättar Johanna Thorn. Ett exempel är att använda Gatuvy för att inventera och automatavläsa trafikskyltar i gatumiljön. (se bildexempel nedan). 

- Sedan finns det säkert ytterligare många tänkbara användningsområden som ingen av oss listat ut än, säger Johanna Thorn.

Ambitionen är också att så småningom tillgängliggöra Gatuvy-databasen som öppen data så att fler än bara Stockholms stad kan använda 3D-modellerna och alla 360 gradersbilder i nya digitala tjänster. En möjlighet på riktigt lång sikt är att de laserskannade 3d-modellerna kan användas som en slags tredimensionell ”grundkarta” av Stockholms gaturum för självkörande fordon.

Den LIDAR-radarteknik som används för att laserskanna gaturummet i Gatuvy används också för att registrera den omgivande trafiken i självkörande fordon. Ett möjligt framtidsscenario är att exempelvis bussar och snöplogar som ändå kör runt i staden kan utrustas med LIDAR-radar och användas för att samla in och uppdatera laserdata till Gatuvy-databasen.

En laserpunktuppbyggd bild av Gamla stan i Gatuvys tappning.

-

Laserradarn som skannar in 3D-modellerna av Stockholms gaturum fungerar i flera avseenden ungefär som en vanlig strålkastare. Den kan bara "lysa upp" gaturummet och husfasaderna, men når nästan inget av det som finns bakom fasaderna. Men i nederkant på den här bilden från Hornsgatan har laserpunkterna även registrerat ett antal trappor inne i byggnaden.

-

Gatuvy kan också användas för att inventera och automatavläsa trafikskyltar i gatumiljön. Titta var trafikskyltarna finns i den här laserpunktsuppbyggda bilden från Hornsgatan...

-

...Trafikskyltarna har en starkt reflekterande yta som kan isoleras i Gatuvys laserpunktsuppbyggda bilder. Här syns skyltarna i rosa och röda färgtoner. I nästa steg används vanliga 360 gradersbilder från samma plats för att automatavläsa vad skylten visar.

-

Gatuvy kan också användas för att göra exakta mätningar av höjder och avstånd. I den här bilden med Skinnarviksberget på Södermalm i förgrunden representerar de röda färgerna de högsta höjderna. Blått är lägst höjd.

-

I Gatuvy-verktyg som finns på Stockholms stads intranät kan man göra exakta mätningar i stadsmiljön direkt i datorn. "Bakom" det här fotot av Münchenbryggeriet finns även den mycket exakt laserskannade 3d-modellen av byggnaden, vilken ligger till grund för mätningen av arean på fönstret i mitten av bilden.

-

-

-

En buss i på en gata i Backlura i Hässelby.

Kategori: Okategoriserade


Datacenter i Palmfelt center fixar uppvärmning av Slakthusområdet

Postad av: SmartSthlm,

Palmfelt Center i Slakthusområdet.

Slakthusområdet står näst i tur att värmas upp med hjälp av överskottsvärme från datacenter.

Stockholm Exergi (fd Fortum Värme) och Stockholms stads bolag S:t Erik Markutveckling är i full gång med förberedelserna för att återvinna överskottsvärme från Palmfelt centers datacenter  i Slakthusområdet via fjärrvärmenätet.

Enligt planerna ska utrustningen för att leverera överskottsvärmen från datacentret till Stockholms Exergis fjärrvärmenät vara på plats till kommande vintersäsongen.

Värmeåtervinningen från datacentret kommer att bidra till den större delen av det totala värmebehovet över året i Slakthusområdet.

Men eftersom överskottsvärmen från datacentrets servrar är konstant över året och uppvärmningsbehovet i Slakthusområdet är som störst under den kalla delen av året, behövs tillskott från andra fjärrvärmekällor under vintern.

Kombinationen fjärrvärme och Öppen Fjärrvärme ger tillsammans goda synergier mellan centralt- och lokalt producerad värme med fjärrvärmenätet som energibärare, förklarar Martin Brolin på Stockholm Exergi.

Stockholms stads datacenter blir det senaste i raden av datacenter som ansluts till Stockholms fjärrvärmenät.

Stockholm Exergi – där Stockholms stad är hälftenägare – har varit med och utvecklat Stockholm Data Parks, ett internationellt uppmärksammat koncept där datacenterföretagen får betalt för den överskottsvärme som de levererar in till fjärrvärmenätet.

- I dag kommer drygt en procent av Stockholms fjärrvärme från datacenter. Målet är att detta ska öka till 10 procent, förklarade Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård på en datacenterkonferens tidigare i våras.

Kategori: Okategoriserade


Öppet hus på Digital Demo Day: ”Vi samverkar för att klara Stockholms utmaningar”

Postad av: SmartSthlm,

Smarta lås i hemtjänsten och uppkopplade sensorer i VA-nätet – ett par av innovationsprojekten som visades upp på Digital Demo Day på onsdagen.

Digital Demo-samarbetet, där Stockholms stad, landstinget, KTH och en rad stora företag deltar, har hittat sin form och börjar nu bära frukt, menade flera av deltagarna i den avslutande paneldebatten.

- Det vi ägnar oss åt inom Digital Demo Stockholm kallas Triple Helix, ett område där Sverige idag ligger långt framme i ett internationellt perspektiv. För många är vi själva referensvärdet för hur samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle ska gå till, säger Ulf Ewaldsson, som representerar Ericsson, men även är KTH:s styrelseordförande och medlem i styrgruppen för Digital Demo Stockholm.

Han berättade att han studerat ett stort antal smart stad-satsningar runt om i världen.

- Nästan ingen har kunnat göra det vi har gör här i Stockholm när det gäller samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Stockholms stads innovationsdirektör Gunnar Björkman berättade om utmaningarna som Stockholm står inför till följd av en snabbt ökande befolkning.

- Vi måste lösa stadens utmaningar på ett smartare sätt och digitalisering är en viktig hävstång för att klara detta. Men vi kan inte göra det på egen hand. Vi måste tänka i nya banor och lära oss att samarbeta med akademi och näringsliv.

Gunnar Björkman redovisade också de sex områden som Digital Demo Stockholm valt att fokusera sitt samarbete kring:

* Tillgång till rent vatten

* Ett bättre liv för äldre

* Effektiv framkomlighet

* Teknik för lika villkor

* Energieffektivisering

* Digital vård och omsorg

Inom vart och ett av fokusområdena har Digtal Demo Stockholm dragit igång speciella innovationsprojekt. Det handlar om smarta lås inom hemtjänsten, uppkopplade sensorer i VA-nätet, energieffektiv vård, säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö, smarta trafikljus och TechTensta, som bland annat jobbar med att stödja ungdomar i Järva som vill utveckla sig inom IT.

Ulf Ewaldsson avslutade med att ringa in de viktigaste utmaningarna framåt för Digital Demo Stockholm-samarbetet:

- Vi behöver skapa fler projekt att arbeta med framöver och vi behöver fler utmaningar från Stockholms stad och landstinget att ta tag i.

Fler bilder från Digital Demo Day:

 

 

Kategori: Okategoriserade


Abonnera på mobilitet via app – snart inleds tester av nytt sätt att paketera stockholmarnas vardagsresor

Postad av: SmartSthlm,

Det handlar om att paketera stockholmarnas vardagsresande på ett smartare sätt – och att hitta attraktiva mobilitetsalternativ som får fler hushåll att välja bort att ha egen bil.

I höst kör de första testerna av UbiGo Stockholm igång, en tjänst där hushållen via en app abonnerar på mobilitet – allt från kollektivtrafikresor till taxi, bilpooler, hyrbilar och hyrcyklar.

Att enkelt och kortfattat beskriva kärnan i den nya tjänsten UbiGo Stockholm är inte helt lätt. Hans Arby, vd för UbiGo, provar med en liknelse:

- Det är lite som ett Netflix-abonnemang fast för hushållens vardagsresande. Man skulle också kunna likna det vid ett mobilabonnemang, fast istället för surf, samtal och sms, så abonnerar man på en valfri mängd kollektivtrafik, tid med bil, etcetera. Det handlar även om att kunna erbjuda stockholmarna ett enkelt vardagsresande som upplevs som lika bra eller till och med lite bättre än att äga en egen bil, säger han.

Testerna av UbiGo Stockholm drivs inom ramen för EU-projektet Eccentric . Förutom företaget UbiGo deltar bland andra Stockholms stad och SL i projektet. I en första vända får 200 hushåll i Stockholm chansen att testa reseabonnemangstjänsten med start i höst.

Varje månad laddar hushållen sitt abonnemang med den mängd kollektivtrafikresor, bil- och taxiresor samt lånecykelturer som de tror sig behöva under månaden.

Alla i hushållet använder UbiGo Stockholm-tjänsten via en mobilapp. Men innan SL är helt färdiga med testerna av de nya mobilbiljetterna och den digitala återförsäljningen kommer de första användarna även ha varsitt access-kort som passerkort i SL:s spärrar i kollektivtrafiken.

- Du drar enkelt över exempelvis en dygnsbiljett i kollektivtrafiken till appen i telefonen. Det handlar väldigt mycket om lättillgänglighet. Tjänsten ska vara enkel att boka och använda och då behöver abonnemanget kunna användas via en app. Och ibland behöver du hjälp av en reseplanerare och det har du givetvis också tillgång till via din app, säger Hans Arby.

Appens reseplanerare kan plocka fram den snabbaste rutten till målet med en kombination av de olika färdmedel som är tillgängliga i abonnemanget. UbiGo skriver avtal med en leverantör för varje färdsätt, men paketerar sedan om kostnader och avgiftsmodeller för att göra resandet så enkelt och flexibelt som möjligt för de som använder UbiGo Stockholm-abonnemanget.

- Ta kollektivtrafiken som exempel, där kommer vi att arbeta med dygnsbiljetter som inte finns hos SL idag.  Det här är en prismodell som vi tror passar hushåll som har ett blandat resande. Ett annat exempel är bilpool där du i UbiGo Stockholm enbart betalar per timme, medan många vanliga bilpooler kan ha en ganska komplicerad kombination av olika avgiftstyper, säger Hans Arby.

I slutet av testperioden kommer Stockholms stad att genomföra en undersökning för att se hur de 200 testhushållens vardagsresande påverkats av UbiGo Stockholm-tjänsten.

- Vi vill mäta om, och i så fall hur, stockholmarnas resande förändras av en sådan här tjänst, säger Helene Carlsson på miljöförvaltningen.

För hushåll som vill delta i höstens tester av UbiGo-tjänsten finns det fortfarande möjlighet att skicka in en intresseanmälan.

- Vi vill gärna ha hushåll med ganska stora och blandade resebehov. På Ubi Go Stockholms hemsida finns en länk där man anmäler sitt intresse av att vara med, säger Hans Arby.

 

Mobility as a Service (MaaS) 

UbiGo Stockholm är ett exempel på en så kallad Mobility as a Service-tjänst. Mobility as a Service kan enklast beskrivas som ett koncept – eller en slags målbild – för hur nästa generations smarta reseappar kan komma att fungera för pendlare i storstäder. 

En grundprincip är att reseappen hjälper användaren att ta fram den för ögonblicket bästa rutten till färdmålet baserat på alla tillgängliga färdmedel och att de sedan går att på ett enkelt sätt boka och betala för samtliga resor med kort eller via ett abonnemang.

På sikt ska dessa reseappar också kunna ta fram användarens resrutt baserat på realtidsdata av hur trafikströmmarna i staden ser ut för just för ögonblicket. Fastnar bussen du åker med i köer kan appen automatiskt ta fram en ny rutt baserat på realtidsdata om trafikläget och exempelvis föreslå att du att kliver av bussen och tar en hyrcykel istället för att hinna fram till färdmålet i tid.

Den andra grundprincipen är man ska kunna betala för hela resan oavsett färdmedel direkt i  reseappen i mobilen.

Utveckling av Mobility as a Service-tjänster pågår just nu många storstäder. Helsingfors, Wien och Hannover är ett exempel på städer där man kommit långt.

Kategori: Okategoriserade


Stockholm as a smart and connected city – Fujitsu World Tour

Postad av: SmartSthlm,

När Fujitsu anordnar Fujitsu World Tour på Kistamässan är Stockholms stads CIO Johanna Engman en av talarna.

Den stora mässalen fylls nästan, när moderator Frida Boisen välkomnar Johannas upp på scen.

Hon är inbjuden för att prata om Stockholms smart stad-strategi.

Stockholms stads vision 2040 är att Stockholm ska bli världens smartaste stad, där utvecklingen utgår från behoven hos invånarna. Johanna Engman ger konkreta exempel på hur vägen mot framåt ser ut.

Hon pratar om hur Stockholm ska göra för att skapa en stad som möter, inte bara denna generations, utan även nästa generations krav och förväntningar.

-Det handlar inte främst om att använda annan teknik, det handlar om att göra andra saker. Att få folk att ändra arbetssätt är den stora utmaningen vi står inför, säger Johanna Engman.

Hon säger att ju mer vi kan digitalisera vår stad, ju mer kommer livskvaliteten att höjas för våra invånare.

-Vi måste göra det tillsammans med företag och akademi, vi måste göra det med resten av Sverige – och med resten av världen, avslutar Johanna Engman.

Kategori: Okategoriserade


Stokab-chefen Staffan Ingvarsson: ”Nu flyttar Stockholms stads digitalisering ut i gaturummet”

Postad av: SmartSthlm,

Staffan Ingvarsson, VD för Stockholms stads nätbolag Stokab, är en av medlemmarna i den styrgrupp som leder arbetet att genomföra Stockholms smart stad-strategi.

Smart trafikstyrning, smart gatubelysning och smarta lås i hemtjänsten – nu rullar de första smart stad-projekten igång i Stockholm.

”Vi har en modell för att arbeta med detta som vi vet fungerar”, säger Stokab-chefen Staffan Ingvarsson, en av huvudaktörerna bakom Stockholms smart stad-strategi.

- Jag tror att många i kommunsverige är lite avundsjuka på Stockholm för att vi kan sätta en sådan kraft och tyngd bakom smart stad-strategin – och för att vi har ett enigt fullmäktige i ryggen som även tillsatt de ekonomiska resurserna för att genomföra strategin. Det är en oerhörd styrka när man ska driva en sån här satsning, säger Staffan Ingvarsson.

Staffan Ingvarsson är en av huvudaktörerna bakom Stockholms smart stad-strategi – och han har funnits med i ledningen för satsningen ända från start. Han är VD för stadens fibernätbolag Stokab och har tidigare jobbat på flera toppositioner i Stockholms stadshus, bland annat som biträdande stadsdirektör.

Idag återfinns Staffan Ingvarsson som en av medlemmarna i den styrgrupp som leder arbetet att genomföra Stockholms smart stad-strategi.

Efter fullmäktigebeslutet i april förra året att anta ”Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad”, har satsningen nu rullat vidare in i genomförandefasen. Tidigare i år beslutade styrgruppen vilka tre projekt som blir först ut.

- I år handlar det om pilotprojekt för smarta lås inom hemtjänsten, smart gatubelysning och smart trafikstyrning. Vi lägger mycket tid och energi på att bygga standardiserade plattformar kring dessa tjänster som sedan även andra delar av stadens verksamhet kan använda sig av, säger Staffan Ingvarsson.

De nya digitala tjänster som nu kommer att utvecklas inom ramen för smart stad-strategin kan något förenklat delas in två olika huvudspår, enligt Staffan Ingvarsson.

Dels handlar det om att föra ut stadens digitalisering i gaturummet. Exempelvis uppkopplade sensorer som mäter och analyserar olika typer trafikflöden för att minska utsläpp och öka framkomligheten. Dels handlar det om att utveckla stadens egna verksamhetsprocesser med hjälp av digitalisering.

- Ytterst är drivfjädern att vi framöver ska klara av att leverera mer kvalitativa tjänster till allt fler invånare i framtiden med begränsade resurser. Då måste vi göra det på ett smartare och mer digitaliserat sätt. Det är grunden, säger Staffan Ingvarsson.

På nästa sida:

”Saker och ting kommer att flyta lite snabbare och lite smidigare”

Staffan Ingvarsson om hur stockholmarna att märka att smart stad-strategin genomförs

Kategori: Okategoriserade


”Saker och ting kommer att flyta lite snabbare och lite smidigare”

Postad av: SmartSthlm,

(Avsnitt 2 av 4)

Hur kommer stockholmarna märka att smart stad-strategin börjar genomföras?

- Jag tror att stockholmarna kommer att märka är saker i vardagen flyter lite snabbare och smidigare i kontakten med staden och att mindre tid går till spillo för olika typer av administration, säger Staffan Ingvarsson.

Han tar pilotprojektet med smarta lås inom hemtjänsten som exempel:

- Får vi ett fungerande system för smarta lås behöver inte medarbetare i hemtjänsten  lägga tid på att först åka och hämta den där nyckeln för att kunna ge den där insulinsprutan. Har du dessutom en mer uppkopplad miljö med sensorer inom hemtjänsten så kan medarbetarna se direkt om någon exempelvis ramlat ur sängen. Ur ett medborgarperspektiv betyder det att du inte behöver bli störd och väckt i onödan på natten. Du har tryggheten att veta att om det händer dig något så får personalen reda på direkt så att du snabbt kan få hjälp,

Men även i trafikmiljön kommer stockholmarna så småningom att märka av smart stad-satsningen, enligt Staffan Ingvarsson.

- Vi blir hela tiden fler, samtidigt som har vi ett begränsat antal mil asfalterade vägar som vi måste utnyttja så effektivt som möjligt. Då kommer frågor kring trafikflöden, trafikövervakning, parkering och även tillståndsgivning upp som områden som blir oerhört viktiga att fokusera på ur ett smart stad-perspektiv. Det här tror jag att man kanske kommer att märka mer påtagligt som stockholmare än förbättrade arbetsprocesser inom staden, säger han.

Säger man smart trafikstyrning tänker nog de flesta på system som analyserar data från uppkopplade sensorer som registrerar olika trafikströmmar i realtid. Det kräver samarbete mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter för att inte trafikstyrningen ska sluta att fungera vid kommungränserna. I genomförandeplanen för Stockholms smart stad-strategi ingår så kallade förutsättningsprojekt som bland annat syftar till att etablera sådana långsiktiga samarbeten.

Men Stockholms första pilotprojekt för smart trafikstyrning behöver inte invänta att samarbeten över kommungränserna tar form. Det kan genomföras på en gång.

- Här handlar det om smarta trafikljus inom Stockholms stad, där vi själva har huvudmannaskapet för gatuutrymmet. Om lyckas förbättra framkomligheten inom staden genom en mer adaptiv trafikstyrning kan vi redan där öka framkomligheten betydligt. Kan vi bara öka framkomligheten med ett några enstaka procent i en stad av Stockholms storlek så innebär det enorma vinster, säger Staffan Ingvarsson.

Han tycker det är viktigt att projektet snabbt kommer över i en genomförandefas och inte onödigtvis fastnar i tidskrävande förankrings- och förberedelseprocesser.

-  Jag tror att det är farligt att alltid börja den här typen av projekt med att säga att nu måste vi först samla alla och komma överens i varje detalj. Jag tror att vi ska göra genomföra och göra istället. Kom ihåg att Stockholms stad är tio procent av rikets befolkning. Vi är så stora att det har en normativ verkan när vi genomför något. Vi har ekonomiska, personella och kompetensmässiga förutsättningarna att genomföra förändringar och gå före, säger han.

Nästa sida:

Så genomförs Stockholms smart stad-strategi:

”Viktigt att initiativen kommer från verksamheterna själva”

 

(Åter till första sidan ”Nu flyttar Stockholms stads digitalisering ut i gaturummet”)

Kategori: Okategoriserade